DEBATT

– Retten til fritt skolevalg handler også om muligheten til å søke seg bort fra nærskolen sin, påpeker Julianne Cornelia Ofstad (Frp).
– Retten til fritt skolevalg handler også om muligheten til å søke seg bort fra nærskolen sin, påpeker Julianne Cornelia Ofstad (Frp).

– Med dagens oslobyråd står fritt skolevalg på spill. Det er dårlig nytt for Oslos elever.

Å sortere elevene inn på skoler etter politikernes forgodtbefinnende fratar dem muligheten til å påvirke sin egen situasjon. Det er urettferdig, og det er på tide at vi begynner å legge til grunn at det ikke er politikerne i Oslo som vet best, men elevene selv.

Publisert

AP og SV ønsker å innføre en såkalt blandingsmodell for inntak til videregående skole, der en større andel av elevene automatisk skal bli plassert på den skolen byrådet ønsker. Dette er en svært urettferdig ordning, som ikke bør innføres i Oslo.

Retten til fritt skolevalg er svært viktig for Fremskrittspartiet. Alle elever bør kunne ha en mulighet til å søke seg til skolen de ønsker, ikke skolen det rødgrønne byrådet vil at de skal gå på.

Det er også viktig å huske på at retten til fritt skolevalg ikke bare handler om å kunne søke seg til skolen man ønsker, men også muligheten til å søke seg bort fra nærskolen sin. Mange har hatt dårlige opplevelser på ungdomsskolen og ønsker nettopp å søke seg til et nytt miljø. Det er fint at elevene fritt kan søke seg til skoletilbud på tvers av byen, og det bør ikke politikere stå i veien for.

Ulike elever, ulike behov

Et annet viktig aspekt i denne debatten, er at alle elever er svært ulike og har ulike behov. Derfor er det ikke nødvendigvis dumt at elever går i en klasse der nivået på medelevene er noenlunde likt.

En viktig forutsetning for læring er mestring, og elever som blir plassert i klasser med svært ulikt nivå vil risikere å oppleve lite mestring og dermed miste motivasjon. Det viktigste bør være at alle elever kan få et tilbud der de har forutsetninger for å lykkes.

Lied-utvalget fra 2019, som skulle se på styrker og svakheter ved dagens videregående opplæring, slår fast at «mange elever starter i videregående opplæring med et svakt faglig grunnlag, og står i fare for å ikke gjennomføre opplæringen».

Disse elevene vil sannsynligvis ikke klare seg noe bedre av å bli plassert i klasser med et høyt faglig nivå der de ikke vil føle at de strekker til. Det aller viktigste politikerne bør jobbe for er derfor at vi har en skole som ser den enkelte elev og som sørger for at elevene kan få undervisning på sitt nivå.

Egen innsats bør veie mest

Uansett hvordan man vrir og vender på det, er det mer rettferdig at det er egen innsats og resultater som ligger til grunn for hvilken skole du begynner på, ikke postadressen til foreldrene dine.

Det er prinsippet som ligger til grunn ved opptak til høyere utdanning, og det er veldig rart at dette plutselig blir et stort problem når det er snakk om overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole.

Å sortere elevene inn på skoler etter politikernes forgodtbefinnende, fratar dem alle muligheter til å påvirke sin egen situasjon. Det er urettferdig, og det er på tide at vi begynner å legge til grunn at det ikke er politikerne i Oslo som vet best, men elevene selv.

Powered by Labrador CMS