DEBATT

Ekstraordinære og konkrete tiltakspakker etterlyses for elevene i Oslo.
Ekstraordinære og konkrete tiltakspakker etterlyses for elevene i Oslo.

– Sårbare elever i osloskolen roper ikke et varsku her. Pandemien forsterker de sosiale ulikhetene

Koronatiden vil kunne bidra til en betydelig lavere faglig nivå i lang tid og økte forskjeller for en stor gruppe svakerestilte elever.

Publisert

De sårbare elevene i osloskolen roper ikke høyt. De sitter hjemme, kanskje uten bilde og lyd. Likevel står mange sårbare elever i fare for faglig, sosial og personlig konkurs i pandemien. Ekstraordinære og konkrete tiltakspakker etterlyses i Oslo.

Stengte skoler og hjemmeskole utgjør en betydelig risiko for mange barn. De som er særlig utsatte, er elever med rett til spesialundervisning, barn utsatt for vold, barn med svak sosioøkonomisk bakgrunn og barn med psykiske vansker.

Flere sårbare elever

Sårbare elever er det dessverre blitt flere av i koronatiden. En rapport fra Oslo viser at korona har medført manglende kartlegging i skolen av sårbare elevers livssituasjon og en betydelig svikt i spesialundervisning.

Skolen er den viktigste aktøren for sosial utjevning i samfunnet. Omfanget av tiltak i skolen i pandemien vil være avgjørende for framtidsøkonomien. Ekstra tiltak overfor sårbare elever vil løfte skolen som helhet og er et svært viktig samfunnsbyggende prosjekt.

Skaper økte forskjeller

Farene ved pandemi er mange for disse gruppene, både faglig, sosialt og personlig. Elever som ikke har hatt et godt sosialt nettverk, er utsatt for langvarig opplevelse av ensomhet. Så mange som 1/3 av jenter opplever seg mer ensomme.

Opptil 20 prosent av elever melder at de ikke får tilstrekkelig støtte hjemme eller kontakt med skolen og lærerne. Opp til 30 prosent opplever at de ikke blir sett og hørt av lærere, og så mange som 60 prosent mener at de lærer mindre enn de pleier.

Koronatiden vil kunne bidra til en betydelig lavere faglig nivå i lang tid og økte forskjeller for en stor gruppe svakerestilte elever.

Sier ikke fra selv

Skoler og lærere jobber svært hardt for å hjelpe elever, og spesielt med tilbakemeldinger og å se den enkelte. Imidlertid utgjør koronasituasjonen et betydelig samfunnsproblem og er ikke bare noe den enkelte lærer skal løse i osloskolen. Pandemien forsterker sosiale ulikheter, som avgjør samfunnsvekst i framtiden.

Det er ikke bare næringslivet som trenger tiltakspakker i Oslo. Det er viktig å rope et varsko om faglig kvalitet og spesifikke tiltakspakker i skolen overfor en gruppe som selv ikke roper høyt om konkurs.

Powered by Labrador CMS