Det sentrale ungdomsrådet i Oslo og nestleder Mari Harboe Løyte (16) ønsker flere skolepsykologer i osloskolen. — Mange elever sliter mer enn vanlig på grunn av koronakrisa, sier hun.
Det sentrale ungdomsrådet i Oslo og nestleder Mari Harboe Løyte (16) ønsker flere skolepsykologer i osloskolen. — Mange elever sliter mer enn vanlig på grunn av koronakrisa, sier hun.

Mari (16) og resten av elevene i osloskolen merker koronakrisa på psyken. — Vi trenger flere psykologer i skolen, sier elevene

Elevene i osloskolen begynner å merke et uvanlig skoleår på kroppen. — Vi trenger flere spesialister å snakke med i skolehverdagen, sier Mari Løyte Harboe (16). Også skolebyråden ønsker seg flere psykologer i osloskolen.

Publisert

De siste ti månedene har vært alt annet enn vanlig for byens skoleelever. En skolehverdag preget av hjemmeskole og stadig endrede smittevernsregler har gjort hverdagen utfordrende. Nå begynner mange ungdommer virkelig å merke koronahverdagen på kroppen.

— Det er ingen tvil om at det er mange flere som sliter nå enn vanlig. Spesielt innesitting og sosial distansering, med lite eller ingen omgang med venner, tærer på psyken, sier skoleelev og nestleder i Det sentrale ungdomsrådet i Oslo, Mari Harboe Løyte, til VårtOslo.

En krevende hverdag

Ifølge medlemmene av ungdomsrådet sliter stadig flere elever med psykiske plager.

— Mange merker at det begynner å røyne på nå. Årsaken er stadige omskiftninger i hverdagen, kombinert med en livssituasjon som kanskje fra før er utfordrende. Selv elever mange kanskje ikke trodde ville slite, begynner å merke de siste månedene på kroppen, sier leder i ungdomsrådet, Sara Khalid (18).

— Selv elever mange ikke trodd ville slite, merker det begynner å røyne på, sier leder for Det sentrale ungdomsrådet, Sara Khalid.
— Selv elever mange ikke trodd ville slite, merker det begynner å røyne på, sier leder for Det sentrale ungdomsrådet, Sara Khalid.

Som et resultat av dette, har det sentrale ungdomsrådet gjennom ungdommens bystyre kommet med forslag til bystyret om å styrke psykologtjenesten i osloskolen.

De håper politikerne vil ta tak i utfordringen.

Trenger en fagperson å snakke med

— Behovet for å ha en fagperson å snakke med har alltid vært til stede for de som sliter med psyken eller selvbildet, men det er vanskelig å få den hjelpen man trenger. Mangelen på psykologhjelp i skolen er stor, og på de skolene det finnes et tilbud, er det trangt om plassen, forteller lederen av ungdomsrådet.

Hun mener det er viktig at en psykolog er til stede i skolehverdagen, slik at elevene slipper å måtte dra fra skolen for å få hjelp.

— Det er veldig viktig at psykologen er på skolen og er tilgjengelig uka igjennom. Det er ikke noen god løsning, slik vi ser det på noen skoler, at psykologen bare er til stede av og til og ikke har ordentlig med tid.

— Elevene bør også slippe å måtte forholde seg til forskjellige behandlere hele tiden, sier Sara Khalid.

Skryter av lærernes innsats

For den som trenger hjelp kan det føles vanskelig å si ifra på skolen. Psykiske problemer er for en del vanskelig å snakke om. I mangel på fagpersoner, er lærerne gjerne de første som oppfatter at elevene sliter. Ungdomsrådet skryter av den innsatsen pedagogene har lagt ned.

— Lærerne er jo først og fremst pedagoger, men de er også veldig flinke og støttende når noen kommer til dem med problemer de selv har. De er flinke til i å ta tak og forsøker ofte å skaffe hjelp, sier Mari Harboe Løyte.

Hun mener lærerne fortjener stor ros for innsatsen.

— Det er fantastisk å se hvor langt mange lærere går for å hjelpe elever de ser sliter psykisk, påpeker hun.

Elevene trenger gode mestringsopplevelser

Kjerstin Owren er mobbeombud i Oslo. Hun får mange henvendelser fra elever som trenger hjelp fra noen med kompetanse innen psykisk helse.

— En skolepsykolog kan være et fint lavterskeltilbud som kan bidra til å fjerne stigma rundt psykiske helseutfordringer, mener hun.

— Mange elever trenger først og fremst en trygg flokk rundt seg, sier mobbeombud i Oslo, Kjerstin Owren.
— Mange elever trenger først og fremst en trygg flokk rundt seg, sier mobbeombud i Oslo, Kjerstin Owren.

Mobbeombudet mener likevel at flere skolepsykologer ikke er den eneste løsningen på utfordringene knyttet til elevenes psykiske helse. Utfordringene er mer sammensatte enn som så, mener hun.

— Jeg ser utrolig mange saker hvor elevens negative selvbilde forsterkes i skolen, både i forhold det sosiale og det faglige. Derfor er jeg mer opptatt av at vi må se på hvordan vi jobber med å skape en meningsfylt skolehverdag med et tydeligere fellesskapsfokus. Mange barn og unge som strever, trenger ikke først og fremst terapi, de trenger en trygg flokk rundt seg og flere mestringsopplevelser, sier Owren.

Skolebyråden: — Skulle gjerne hatt flere skolepsykologer

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) er ansvarlig for skolehelsetjenesten i osloskolen. Hun er veldig glad for at elevene selv tar opp sine bekymringer rundt mangelen på et skikkelig psykisk helsetilbud i skolen.

— Dette er noe vi har jobbet for å styrke lenge, men jeg tror vi kommer til å se et økende behov i tida framover. Vi har etablert Oslohjelpa, som en gratis tjeneste uten ventelister. Tilbudet innbefatter også rask psykologhjelp til barn og unge, om de trenger det. Vi jobber for å få det ut på skolene i enda større grad og har bevilga syv millioner for å øke innsatsen dette året, forteller Thorkildsen.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen skulle ønske det var flere psykologer å snakke med for elever i osloskolen.
Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen skulle ønske det var flere psykologer å snakke med for elever i osloskolen.

— Dette skal jeg ikke gi meg på

I tillegg har byens skolelever tilgang til psykologhjelp gjennom blant annet UngArena og bydelenes helsestasjoner for ungdom. Thorkildsen skulle likevel sett at de hadde hatt flere faste skolepsykologer på plass.

— Vi skulle gjerne hatt flere psykologer fra barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker ut på skolene. Dessverre har de trukket seg vekk fra skolene de siste årene, fordi finansieringssystemet til klinikkene praktiseres slik at oppsøkende arbeid ikke dekkes.

— Jeg vil gjerne utfordre Bent Høie og Guri Melby på å sørge for at de psykologene som faktisk finnes for å hjelpe barn i større grad kommer ut av kontorene og ut på skolene. Det hadde vært viktig for elevene i den tida vi er i nå. Dette skal jeg ikke gi meg på, avslutter Inga Marte Thorkildsen.

Powered by Labrador CMS