DEBATT

— Nå må vi bruke tiden på dugnad og å finne løsninger, ikke på å score politiske poenger, mener finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).
— Nå må vi bruke tiden på dugnad og å finne løsninger, ikke på å score politiske poenger, mener finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

- Useriøst fra Høyres tidligere finansbyråd

— De siste fire årene har Oslo kommune gjennomført store og helt nødvendige satsninger i byen. Det er vi stolte av.

Publisert Sist oppdatert

Høyres tidligere finansbyråd og gruppeleder Eirik Lae Solberg var i påsken ute i Vårt Oslo og kritiserte Oslo kommune for å ikke ha spart nok penger til å håndtere koronakrisen.

Det er ikke så lett å vite hva Høyre egentlig mener. For mens Eirik Lae Solberg mener vi burde ha spart mer, så mener Oslo Høyres gruppeleder Øystein Sundelin at kommunen burde få muligheten til å ta opp forbrukslån for å finansiere kommunens driftutgifter. Jeg mener det er mulig å finne en mer fornuftig middelvei.

— Gjeldsgrad ned 10 prosentpoeng

De siste fire årene har Oslo kommune gjennomført store og helt nødvendige satsninger i byen. Det er vi stolte av. Vi har tidoblet sykkelveiutbyggingen, gitt eldreomsorgen et helt nødvendig løft, satt fart på barnehageutbyggingen og fått på plass en nødvending satsing på idrett og aktivitet.

Enten det er lekeplasser, nye bad, eller idrettsanlegg. Dette er satsinger som har kommet Oslos innbyggere til gode, og det er fornuftig økonomisk politikk i gode tider.

Samtidig har vi sørget for trygg økonomisk styring. Gjeldsgraden har gått ned med ti prosentpoeng etter at vi tok over styringen etter det borgerlige byrådet i 2015. Det betyr at Oslo kommunes gjeld nå tilsvarer cirka 50 prosent av inntektene vi får på et år.

Da Eirik Lae Solberg gikk av som finansbyråd i 2015 viste regnskapet en gjeldsgrad på nesten 60 prosent. Dette har vi klart nettopp fordi vi har spart. Gjennom de siste fire årene har vi gjennomført flere store ekstraordinære gjeldsnedbetalinger. Det har vi klart samtidig som vi har gitt Oslo store og helt nødvendige løft.

— Nå må vi bruke tiden på dugnad

Vi står nå midt i en krise ingen kunne forutse. Det blir en stor nasjonal dugnad å finne veien ut av den. Det er verken Oslo kommune eller andre kommuners jobb å bygge opp store nok fond for å ta høyde for nasjonale kriser av den størrelsen som kreves nå. Tvert imot.

Kommunene skal først og fremst sørge å levere et best mulig tilbud til sine innbyggerne. Det har vi gjort, og det skal vi fortsette å gjøre også i denne spesielle situasjonen.

Nå må vi bruke tiden på dugnad og å finne løsninger, ikke på å score politiske poenger. Målet må være at vi fremdeles skal ha et godt samfunn, trygge arbeidsplasser og en god økonomi når krisen er over.