Høyre ønsket familierabatt på t-banen. MdG sa nei, Foto: Sporveien
Høyre ønsket familierabatt på t-banen. MdG sa nei, Foto: Sporveien

Miljøpartiet de grå som sier NEI der Høyre sier gå

En grunnleggende forskjell på byrådets miljøpolitikk og Høyres, er at der byrådet svinger pisken, legger Høyre til rette for at innbyggerne selv kan velge miljøvennlig.

Publisert

Nylig leverte MDGs bystyrerepresentant Pål Thygesen et angrep på Høyres politikk som oser av frustrasjon. Bakgrunnen er nok at Høyre på en lang rekke områder foreslo et mer offensivt miljøbudsjett enn det MDG står bak. Jeg skjønner at det er frustrerende for MDG å stemme ned gode miljøtiltak fremmet av Høyre, men først til Thygesens uriktige påstander.

Thygesen hevder at Høyre bruker mindre på kollektivtrafikken enn byrådet og MDG gjør. Det stemmer ikke. Høyre foreslår å bruke 25 millioner mer på økt kapasitet i kollektivtrafikken. I tillegg vil vi styrke innovasjonen i Ruter med fem millioner, som for eksempel kan brukes for å få flere nullutslippsbusser i Oslos gater.

Høyre foreslår heller ikke å avslutte arbeidet som gjøres av klimaetaten, slik Thygesen gir inntrykk av. Vi foreslår derimot å spare mer enn seks millioner i administrative stillinger ved å legge klimaetaten inn under bymiljøetaten. Det er ikke flere etater som gir resultater i miljøpolitikken, men innbyggernes innsats og politikken som føres.

Vi spiller på lag med innbyggerne

Det er en grunnleggende forskjell på AP/MDG/SV-byrådets miljøpolitikk og Høyres. Mens byrådet helst svinger pisken for å nå sine mål, vil Høyre bruke gulroten for å legge til rette for at innbyggerne gjør miljøvennlige valg.

Derfor er Høyre uenig i Arbeiderpartiets og MDGs forslag om høyere parkeringsavgifter, høyere priser på beboerparkeringskort og fjerning av parkeringsplasser også i tilfeller der det verken styrker fremkommeligheten for syklister, gående eller kollektivtrafikken. Vi ønsker en miljøpolitikk som spiller på lag med innbyggerne og gjør det lettere og mer lønnsomt å handle miljøvennlig.

Høyre foreslo familierabatt. MDG sa nei

Når bompengene øker kraftig og vi ønsker at flere skal reise kollektivt, må vi også styrke tilbudet. For mange familier blir det dyrt når barna skal på fritidsaktiviteter. Med flere barn koster det ofte flere hundre kroner å reise kollektivt til og fra fritidsaktiviteter flere ganger i uka. For at flere skal velge kollektivt, foreslår Høyre å utvide familierabatten til hverdager utenom rushtiden. Det betyr at en voksen kan ta med seg flere barn uten at det koster noe. MDG stemte ned forslaget.

Det er bred enighet om sykkelsatsingen i bystyret. Men stadig flere har også dyre sykler og elsykler. Og frykten for tyveri gjør at mange ikke tør å parkere sykkelen på vei til jobb eller andre ærend. Høyre foreslo derfor å sette i gang med to nye sykkelhotell på Storo og Skøyen som MDG stemte mot.

1000 nye ladestasjoner. MDG sa nei

Godt over halvparten av nybilsalget er nå elektrisk eller hybridbiler, om noen få år er bilparken elektrifisert. Det betyr at stadig flere har behov for å lade. I fjor fikk Høyre og Venstre med oss byrådet på en støtteordning til ladeinfrastruktur for borettslag og sameier. Men for dem som bor i sentrum og ikke kan lade hjemme, er det verre.

Med stadig flere el-biler, må det bygges nye ladestasjoner. Byrådets forslag om 600 nye ladestasjoner blir rett og slett for puslete. Høyre foreslo, sammen med Venstre, å etablere ytterligere 1000 ladestasjoner. Forslaget ble nedstemt av MDG.

Vil håndheve piggdekkgebyret bedre. MDG sa nei

Høyre vil også ha en økt innsats mot svevestøv. Vi foreslår investeringer i nytt utstyr som forbedrer håndhevingen av piggdekkgebyret. Det vil redusere piggdekkbruken. Sammen med Høyres forslag om mer vasking av veiene vil det redusere svevestøvet. Det ble også nedstemt av MDG.

Jeg synes også vi skal glede oss over at stortingsflertallet nok en gang har bevilget mer penger i belønningsmidler til kollektivtrafikken. I 2017 fikk Oslo og Akershus 465 millioner kroner fra denne ordningen. Det utgjør en økning på fantastiske 620 prosent siden det sist var rødgrønt flertall på Stortinget.

Det er mye bra i byrådets budsjettforslag på miljøområdet, men hvis målet er reduserte utslipp, at flere skal reise kollektivt og sykle og at forurensende biler skal byttes ut med nullutslippsbiler, så er Høyres alternativ bedre.

Powered by Labrador CMS