I 2028 skal det etter Oslo kommunes planer stå klar både en ny barne- og en ungdomsskole på Ensjø.
I 2028 skal det etter Oslo kommunes planer stå klar både en ny barne- og en ungdomsskole på Ensjø.

Ensjøs sårt tiltrengte nye ungdomsskole kan bli lagt til bilhall

Den sårt tiltrengte ungdomsskolen på Ensjø kan få sine lokaler i Møller Bils gamle bilhall i Grenseveien. Saken ligger nå til behandling hos plan- og bygningsetaten.

Publisert

uSkolebehovet i områdene rundt Ensjø er stort, og i byrådets skolebehovsplan er det lagt inn planer for både ny barneskole og ny ungdomsskole. Foreløpig har det vært utfordrende å finne gode lokasjoner for de to skolebyggene.

Nå kan det se ut som om kommunen er i ferd med å lande en tomt for oppføring av ungdomsskolen, som er ment å huse 720 elever. Etter lang tids søk etter tomt, sendte Oslobygg i slutten av september inn en anmodning om oppstartkonferanse for bygging av ungdomsskolen på Møller Eiendoms tomt i Grenseveien 65-67 til plan- og bygningsetaten.

Eksisterende bilhall foreslås rehabilitert

Ut fra dokumentene ser det ut til at arkitektene i arkitektfirmaet Gasa tar sikte på å gjenbruke dagens bygningsmasse. Planene er å rehabilitere den eksisterende bilhallen slik at den kan brukes til skoleformål. I tillegg vil det bli oppført et nytt fire-fem etasjers bygg langs Grenseveien for å komplettere elevens behov for klasserom og andre fasiliteter.

Møller Bils gamle lokaler i Grenseveien kan i framtiden bli værested for elevene ved den nye ungdomsskolen som planlegges på Ensjø.
Møller Bils gamle lokaler i Grenseveien kan i framtiden bli værested for elevene ved den nye ungdomsskolen som planlegges på Ensjø.

Det vil også bli bygget en flerbrukshall i tilknytning til skolen. Denne er foreslått lagt under bakkenivå, med fasaden på hallen rettet ut mot Gladengveien.

Kan bli en lokal møteplass

I planene for den nye skolen, er det lagt vekt på å legge til rette for at lokaler og uteområder kan fungere som en møteplass i nærmiljøet. Det satses dermed hardt på å tilrettelegge for flerbruk og sambruk av det nye skoleanlegget.

Når skolen vil stå ferdig, er foreløpig uklart, men i byrådets skolebruksplan er det lagt opp til at den ungdomsskolen og en barneskole skal stå ferdig på Ensjø til skolestart høsten 2028.

Men tomten eies ikke av kommunen

En utfordring er det faktum at tomten ikke eies av Oslo kommune og at tomteeier Møller Eiendom har egne planer for framtidig boligutvikling på stedet.

Skal planene om ungdomsskole la seg gjennomføre, vil det dermed være nødvendig at kommunen går inn og forhandler fram et kjøp av tomta, slik at den kan opparbeides til skolebruk.

— Kommunen trenger ikke eierskap til tomten for å starte opp et reguleringsplanarbeid, men vi har hatt dialog med Møller Eiendom om kommunens behov for skoletomt. Det foreligger ikke per nå noe forhandlingsresultat, opplyser kommunikasjonsrådgiver i eiendoms- og byfornyelsesetaten, Solveig Marie Stiberg Pettersen, til VårtOslo.

Powered by Labrador CMS