Byrådet i Oslo har bestemt at bare tre aktører skal få tillatelse til å leie ut elsparkesykler i hovedstaden.
Byrådet i Oslo har bestemt at bare tre aktører skal få tillatelse til å leie ut elsparkesykler i hovedstaden.

Byrådet vil redusere antall elsparkesykkel-aktører fra tolv til tre

Byrådet foreslår at kun tre aktører skal få tillatelse til å leie ut elsparkesykler i Oslo. Allerede til våren vil antallet aktører bli kuttet. Elsparkesykkel-aktøren Voi er positiv.

Publisert

Byrådet foreslår at kun tre aktører får tillatelse til å leie ut elsparkesykler på offentlig grunn i Oslo. Selskaper som ønsker å drive utleie må konkurrere om disse tillatelsene.

Bystyret skal endelig behandle byrådets forslag om revidert forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy.

– Gatene skal være trygge

I fjor sommer innførte byrådet i Oslo lokale regler for utleie av elsparkesykler. Det skjedde etter at stortinget vedtok å gi kommunene mulighet til å regulere dette selv. Nå foreslår byrådet nye regler.

– Gatene i Oslo skal være trygge for alle. Reglene vi fikk på plass i sommer har hatt god effekt og har gjort situasjonen ute i byen mye bedre. Nå tar vi ytterligere grep, for å sikre trygghet og framkommelighet for alle og legge til rette for et velfungerende system for elsparkesykler i Oslo. Forskriften vi nå foreslår legger enda større vekt på trafikksikkerhet og et godt bymiljø, basert på faglige råd og grundige vurderinger, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Elektriske sparkesykler står henslengt i snøen i Oslo sentrum.
Elektriske sparkesykler står henslengt i snøen i Oslo sentrum.

– Situasjonen var uholdbar

Det som er nytt er at byrådet vil begrense antall aktører til tre. Byrådet vil prioritere selskapene som har de beste løsningene for fremkommelighet og trafikksikkerhet, og for klima og miljø.

– Elsparkesyklene førte lenge til store utfordringer for fremkommeligheten, spesielt for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Situasjonen var uholdbar, og derfor var det viktig for oss å raskt få på plass nye regler da kommunene fikk mulighet til det i fjor. Situasjonen i byen har blitt bedre, men vi ser at det er forbedringspotensial. Derfor ønsker vi å gjøre endringer nå, sier Sirin Hellvin Stav, byråd for miljø og samferdsel, i en pressemelding.

Hun oppgir at det kan bli aktuelt å gjøre større endringer senere, for eksempel å justere det totale antallet kjøretøyer som tillates i byen. Men først vil byrådet se hvordan de nye endringene fungerer, hvor godt aktørene klarer å følge opp de nye kravene og hvordan situasjonen oppleves for folk i byen.

Voi støtter tiltakene

Elsparkesykkelaktøren Voi er positiv til endringene:

– Dette er et viktig steg i riktig retning, og vi applauderer byrådets forslag. Det er i tråd med anbefalinger fra Transportøkonomisk Institutt, og det Konkurransetilsynet uttalte i høringsrunden, sier direktør Christina Moe Gjerde.

– Erfaringer fra andre markeder hvor vi er til stede viser at å begrense antall aktører bidrar til et bedre tilbud, noe som kommer brukerne til gode. Det blir enklere å finne ledige elsparkesykler, og forholdene legges til rette for at de valgte operatørene og byene sammen kan utvikle et bærekraftig mikromobilitetstilbud, sier hun.

De viktigste endringene

De viktigste tiltakene i forskriften:

· Antallet små elektriske kjøretøy som kan leies ut er 8 000, og antallet fordeles på tre aktører, som får tillatelse etter søknad.

· Selskapene som søker om tillatelse, vil konkurrere på følgende kriterier:

o Rutiner og virkemidler for å sikre fremkommelige offentlige rom. Dette handler om hvordan de sikrer at kjøretøyene ikke plasseres til hinder og ulempe, både av selskapene selv og av brukerne.

o Rutiner og virkemidler for å sikre trygge offentlige rom. I dette ligger hvordan firmaet fremmer lovlig og hensynsfull ferdsel og ivaretar trafikksikkerheten til både fører av kjøretøyet og til tredjepersoner.

o Rutiner og virkemidler for å oppnå klima- og miljøvennlig drift, som beskrivelse av levetiden på kjøretøyene og rutiner for håndtering av avfall, defekte kjøretøy og komponenter.

· Krav om fordeling av kjøretøyene i fire soner i byen, som ca. følger ringveiene.

· Tilbudet må stenges om natten, mellom kl. 23.00 – 05.00 alle dager.

· Kommunen har mulighet til å innføre soner med forbud mot bruk og /eller parkering, eller hastighetsbegrensning. Sonene vil kunne innføres når som helst i tillatelsesperioden, og kan være midlertidige eller permanente.

· "Stilletid" for elsparkesyklene. Alarmfunksjoner med lyd skal være avslått mellom kl. 20 og 07 natt til hverdager, og mellom kl. 20 og 09 natt til lørdager, søndager og helligdager.

Powered by Labrador CMS