Selveste Rådhusplassen får nå sykkelvei. Et klart tegn på at hele Oslo nå får sykkeltraseer. Foto: Statens vegvesen
Selveste Rådhusplassen får nå sykkelvei. Et klart tegn på at hele Oslo nå får sykkeltraseer. Foto: Statens vegvesen

– Kommunevalget er et retningsvalg om gatene i byen vår

Det rulles ut sykkelvei etter sykkelvei over hele byen som følge av bystyrets vedtak, og mange steder ser vi fortvilte beboere som påpeker at her er det ikke behov for sykkelvei, men for parkeringsplasser.

Publisert

De siste fire årene er det gjennomført store endringer i samferdselen i Oslo. Det er fjernet hundrevis av parkeringsplasser, veier er stengt og fremkommeligheten er sterkt redusert. Vi står nå foran et kommunevalg, som også er et retningsvalg, hvor samferdselspolitikken står sentralt.

Til nå har nærmere åtte hundre parkeringsplasser blitt fjernet i gatene i Oslo sentrum. På Frogner skal hele fire bysykkelruter anlegges, og dermed må mange hundre parkeringsplasser fjernes.

Dette er parkeringsplasser som er nødvendige for mange mennesker, og de som sterkest trenger en plass i nærheten av hjemmet er eldre, barnefamilier og funksjonshemmede. I Gyldenløves gate for eksempel, må HC-plasser vike plass til fordel for spreke syklister.

Fortvilte beboere

Det rulles ut sykkelvei etter sykkelvei over hele byen som følge av bystyrets vedtak i sykkelplanen, og mange steder ser vi fortvilte beboere som påpeker at her er det ikke behov for sykkelvei, men at parkeringsplasser trengs.

I sentrum er en rekke gater blitt stengt for trafikk, og man må kjøre ut på ring 1 eller ned i Oslofjordtunnelen for å komme fra øst til vest, eller motsatt. Dette går særlig ut over yrkestrafikken som får lengre kjørevei og dårligere HMS-forhold. Stengte veier, vanskelige parkeringsforhold og farlige ryggesituasjoner gjør noe med arbeidshverdagen til yrkessjåførene.

Da Løkkeveien ble stengt i juni, fortalte byrådet at køene som oppstod i Henrik Ibsens gate, Bygdøy allé og Munkedamsveien ville være midlertidige. Folk ville finne andre veier å kjøre etter hvert. Dessverre er det ikke flere alternative kjøreruter, og det er lange køer hver dag. Stengingen har ført til mer forurensning i området og tapt tid og frustrasjon for de som må kjøre bil.

Vi vil ha trygge og gode bomiljø

Dette er endringer som sterkt påvirker hverdagslivet til mange mennesker. Noen vil påstå at det er til det bedre for folk flest, og alle planene som jeg her viser til fikk alle partienes stemmer i bystyret, bortsett fra FrP.

Vi i FrP vil ha god fremkommelighet, tilstrekkelig med parkeringsplasser og sykkelveier der det er nødvendig. Vi vil ha en politikk som gjør lokalmiljøene til bedre. Vi vil derfor heller satse kommunale midler på å utbedre fortauer, veier og bedre tilgjengeligheten for alle grupper av befolkningen. Det vil komme alle til gode, og vi vil få et tryggere og bedre lokalmiljø hvor vi tar hensyn til hverandre.

Powered by Labrador CMS