DEBATT

Lokalpolitkerne i Gamle Oslo, inkludert fra Rødt, ønsker ikke at det 330 meter lange cruise skipet
Lokalpolitkerne i Gamle Oslo, inkludert fra Rødt, ønsker ikke at det 330 meter lange cruise skipet "Regal Princess" skal legge til havn i Kongshavn i fremtiden.

– Nei, vi vil ikke ha cruiseskipterminal på Kongshavn

Det er forståelig at naboene i vest ønsker den eksisterende fergeterminalen vekk. Dette vil frigjøre store områder og få vekk store cruiseskip. Likevel blir det feil at dette går på bekostning av befolkningen i øst, og da særlig vi som bor i Gamle Oslo.

Publisert

Det er foreslått at cruise- og fergeterminalene skal samles et sted i Oslo. Kongshavn øst i Oslo har blitt utpekt som et av alternativene.

Dette området ble allerede utpekt som aktuelt før en utredning var satt i gang. Venstre, Arbeiderpartiet, MDG og SV inngikk en avtale i forbindelse med utvikling av Filipstad på Frogner. Her skulle det utredes muligheten for å samle cruise- og fergeterminalene øst i Oslo, for å skjerme prestisjeprosjektet vest for hovedstaden.

Det er forståelig at naboene i vest ønsker den eksisterende fergeterminalen vekk. Dette vil frigjøre store områder og få vekk store cruiseskip. Likevel blir det feil at dette går på bekostning av befolkningen i øst, og da særlig vi som bor i Gamle Oslo.

Forurensning i en pressa bydel

Kongshavn ligger rett ved Gamle Oslo, en sentral bydel med store områder som er svært utsatt for støy- og luftforurensing. Det går flere motorveier og toglinjer gjennom bydelen. I tillegg har bydelen opplevd en eksplosiv vekst de siste 20 årene.

Her er knapt med plass, og friområder er en luksusvare som stadig er under press. Å samle all cruise- og fergetrafikk ved Gamle Oslo vil forsterke de negative konsekvensene på en allerede svært pressa bydel.

Området rundt Grønlikaia/Bjørvika er et av områdene som er mest utsatt for luftforurensing i bydelen. Blant annet har det ikke vært mulig å etablere en skole på grunn av luftforurensningen fra Operatunnelen. Store cruiseskip på Kongshavn vil forsterke dette problemet. I tillegg kommer forurensingen som konsekvens av økt biltrafikk, samt støyforurensningen fra båter og biltrafikken.

Det er ennå ikke bestemt hvor Kielferga eller danskebåten skal legge til havn i fremtiden.
Det er ennå ikke bestemt hvor Kielferga eller danskebåten skal legge til havn i fremtiden.

Dårlig for naturmangfoldet

Å samle fergeterminalene på Kongshavn vil også gi negative konsekvenser for et allerede truet dyreliv i Oslofjorden, både på land og til sjøs. Fagrapporten fra COWI påpeker at Kongshavn er det dårligste alternativet for naturmangfoldet. Flere naturreservater og områder med viktig biologisk mangfold blir negativt påvirket av en etablering av fergeterminalen på Kongshavn.

Det er bemerkelsesverdig at Venstre og byrådspartiene mener at utvikling av Filipstad forutsetter at fergeterminalen flytter ut av området, samtidig som de utpeker Kongshavn som et alternativ, som ligger ved Grønlikaia, hvor det også er planlagt boliger og friområder.

Lytt til lokaldemokratiet

Rødt Gamle Oslo har et ønske om at minst 50 prosent av boligene som bygges i denne “indrefileten” av fjordbyen, og som eies av kommunen, blir forbeholdt en tredje boligsektor, hvor folk med vanlig inntekt har råd til å bo.

I tillegg ønsker vi økt tilgang til fjord og friområder for allmennheten. Hele byen drar allerede nytte av vannbasert aktivitet i området rundt Bjørvika. Utvikling av Grønlikaia er en glimrende mulighet til å øke tilgangen til fjorden og naturen, samt bygge boliger til folk med vanlig inntekt. Etablering av cruiseterminal på Kongshavn vil undergrave denne utviklingen og fortrenge folk fra området.

Rødt Gamle Oslo har vært tidlig ut i prosessen og pekt på de negative konsekvensene en slik terminal vil ha for bydelen og Oslo øst. Vi har fått støtte fra alle partiene i bydelen, med unntak av FrP. Til Venstre og byrådspartiene i bystyret vil vi si at det er ingen skam å snu. Lytt til deres egne partier i bydelen, lytt til lokaldemokratiet. Nei til cruiseskipterminal på Kongshavn.

Powered by Labrador CMS