Enn ny plassering for Color Lines ferger er en del av avtalen for utbyggingen av Filipstad-området mellom byrådspartiene og Venstre.
Enn ny plassering for Color Lines ferger er en del av avtalen for utbyggingen av Filipstad-området mellom byrådspartiene og Venstre.

Ny rapport peker på Kongshavn som ny terminal for utenlandsfergene i Oslo

Mye tyder på at plan- og bygningsetaten og Oslo Havn vil foreslå at en framtidig ferge- og cruiseterminal legges til Kongshavn.

Publisert

Siden avtalen om en utbygging av Filipstad ble inngått mellom byrådspartiene og Venstre, har det vært blitt mer og mer tydelig at tiden for Color Lines terminal på Hjortnes kan være over.

Samtidig har det pågått en utredning, som skal se på en løsning for plassering av ferge og cruisetrafikken i Oslo i framtiden.

I rapporten som legges ut til høring i dag, kommer det ikke noen konkret anbefaling om framtidig plassering av en slik slik terminal. Men mye kan tyde på at både plan- og bygningsetaten og Oslo Havn mener en ferge- og cruiseterminal ved Kongshavn kan være den løsningen for passasjertrafikken med båt fra utlandet til hovedstaden.

Kommer i veien på Filipstad

Konsulentfirmaet bak en ny rapport mener at utenlandsfergene i Oslo bør flyttes til en felles terminal på Kongshavn ved Sjursøya.

I dag drar fergene til Kiel fra Filipstad, mens fergene til København drar fra Vippetangen.

På Filipstad er det planlagt en storstilt utbygging med boliger, kultur og byliv, mens det på Vippetangen ikke er slike planer.

Kongshavn beste alternativ

En ny rapport peker på at det beste alternativet, sett fra et byutviklingsperspektiv, er derfor å samle utenriksfergene ved Kongshavn, skriver Aftenposten.

Kongshavn ligger nedenfor Ekebergskråningen og består av kaiområdet mellom Sjursøya og Alnaelvas utløp i nord.

Rapporten, som er bestilt av byrådet, har sett på seks alternativer og konkluderer ikke med én samlet anbefaling. Men Kongshavn pekes ut som best både når det gjelder økonomi og byutvikling.

Skal på høring

Utredningen er gjennomført av konsulentgruppen COWI, og rapporten skal nå ut på høring. Høringsfristen er mandag 15. november.

Så sendes saken bystyret for politisk behandling, noe som ifølge avisen kan skje rundt påsketider neste år.

Powered by Labrador CMS