Utbyggerne kan få lov til å gjøre det nye Oslo spektrum 112 meter høyt, sier Riksantikvaren.
Utbyggerne kan få lov til å gjøre det nye Oslo spektrum 112 meter høyt, sier Riksantikvaren.

Riksantikvaren vil la nye Oslo Spektrum bli 112 meter høyt

Med en revidert reguleringsplan hvor høydene på utbyggingen er noe redusert, kan likevel nye Oslo Spektrum få en høyde på 112 meter.

Publisert

Mens utbyggerne ønsker å bygge høyt og utvide dagens Oslo Spektrum til et fullverdig kongressenter med en høyde på over 100 meter, har lokalmiljøet og verneinteresser vært skeptiske. De frykter hva høye bygg vil gjøre med det lokalhistoriske miljøet på Grønland.

Nå melder nettstedet Estate Nyheter at Riksantikvaren likevel vil godta at nybygget blir 112 meter høyt.

Positive til revidert forslag

Etter innsigelser fra lokalmiljøet og verneinteresser på det opprinnelige utbyggingsforslaget, tok utbyggeren Norges Varemesse til seg deler av kritikken og sendte et nytt planforslag inn til plan- og bygningsetaten. Her reduserte de høyden og bygningsstørrelsen noe. Det er dette forslaget Riksantikvaren er villig til å akseptere.

— Vi vil kunne akseptere en byggehøyde på inntil 112 meter for Oslo Spektrum. Et bygg med en slik høyde vil være godt synlig fra sentrale ståsteder i Oslo, men likevel føye seg inn i det etablerte bygningsmiljøet og de etablerte byggehøydene i området, skriver seksjonssjef hos Riksantikvaren , Leidulf Mydland, i et brev til plan- og bygningsetaten.

Dagens Oslo Spektrum vil bli en liten mygg i forhold til utbyggingsplanene som foreligger.
Dagens Oslo Spektrum vil bli en liten mygg i forhold til utbyggingsplanene som foreligger.

Mydland viser til at det nye forslaget, etter deres mening, ikke vil komme i konflikt med kulturminnene Akershus festning og Prins Augusts Minde. Riksantikvaren ønsker likevel en nedskalering av høydene i byggeprosjektet, om dette er gjennomførbart.

Savner samlet høyhusplan

I brevet til plan- og bygningsmyndighetene vises det til at det også framover vil bli en debatt rundt høyden på utbyggingsprosjekter i Oslo sentrum. Her mener Riksantikvaren det bør utarbeides en samlet plan for hvordan en ser for seg at en slik utbygging bør gjennomføres for å gi et minst mulig negativt avtrykk på bybildet.

— Kulturmiljøforvaltningen må i dagens situasjon ta stilling til disse prosjektene enkeltvis, uten en samlet og helhetlig plan. Vi vil understreke at dette er svært utfordrende fordi vi ut fra slike enkeltsaker ikke kan se de samlede virkingene av det aktuelle høyhuset og andre planlagte tiltak i området, sier Mydland.

En helhetlig sentrums- og høyhusplan må se på konsekvensene av en samlet høyhusutbygging, mener Riksantikvaren.

VårtOslo har nylig utviklet en app for avisen. iPhone-brukere kan laste ned appen i App Store. Alle andre brukere kan laste den ned i Google Play.

Powered by Labrador CMS