DEBATT

Forslaget fra LPO Arkitekter, på 117 meter ved Oslo Spektrum, sa plan- og bygningsetaten nei til. Men de aksepterte en høyde på 90 meter.
Forslaget fra LPO Arkitekter, på 117 meter ved Oslo Spektrum, sa plan- og bygningsetaten nei til. Men de aksepterte en høyde på 90 meter.

– Skal Grønland og bydel Gamle Oslo være et fristed for høyhus og utbyggere?

Vi ønsker at kommuneplanen skal gjelde også i arbeiderklassestrøk. Vi har tross alt også rett til en regulert byutvikling og ønsker ikke at bydelen skal være et fristed for byggeprosjekter som ikke ville blitt godtatt andre steder.

Publisert

Eierne av Oslo spektrum ønsker å videreutvikle arenaen og samtidig bygge et høyhus på 117 meter. Dette er nesten tre ganger høyere enn det som er regulert i kommuneplanen for dette området, som angir en maksimal høyde på 42 meter.

Byutviklingskomiteen i Gamle Oslo behandlet denne saken i et ekstraordinært møte i august. Byutviklingskomiteen landet på et «kompromissforslag», hvor det anbefales at utbyggeren får bygge et høyhus på 90 meter, altså mer enn dobbelt så høyt som det kommuneplanen åpner for.

Rødt var det eneste partiet som gikk imot begge alternativene og sto fast på at høyhuset ikke må overstige det som er demokratisk vedtatt gjennom kommuneplanen.

Absurde forslag får gjennomslag

Saken bærer preg av hastebehandling. Den er også et eksempel på at høyhuset bygges før en større debatt om ny høyhusstrategi for byen er på plass. Igjen viser det seg at utbyggernes strategi om å komme med helt absurde forslag, som er langt over det som er regulert, gir dem muligheten til å unngå en regulering som er demokratisk vedtatt.

Dette er spesielt bekymringsfullt for området rundt Vaterland og Akerselva. Flere høyhus er planlagt i området. Dette, og utvidelsen av Oslo Plaza, vil skape en skyggelegging og fortetting av områdene ved Akerselva og Vaterlandsparken, et av få grøntområder på Grønland.

Miljøforeningen Akerselvas Venner uttrykte allerede i 2018 sin bekymring for prosjektet og talte for at det ikke skulle bygges høyere enn 42 meter.

Sprengt kapasitet

Vi har hørt argumentet om at området er et viktig knutepunkt og at dette rettferdiggjør at kommuneplanen overkjøres. Vi synes det er merkelig at kommuneplanen ikke skal gjelde på Grønland og at bydel Gamle Oslo alltid ofres i fortettingsgaloppen.

Bydelens innbyggere har krav på forutsigbarhet og klare regler i utbyggingssaker. Dessuten er kapasiteten i Oslo sentrum nærmest sprengt. Det er et mål om at kollektivtrafikken skal desentraliseres ved å etablere flere sentrale knutepunkter utenfor bykjernen, som på Bryn og Lysaker. Alt skal ikke gjennom Oslo S i fremtiden.

Skuffa over AP, SV og MDG

Prosjektet kommer mest sannsynlig til å beslaglegge store deler av Vaterlandsparken under byggeperioden. Dette vil gå utover sommertilbudet ungdommen har hatt på Vaterland. Rødt fremma derfor krav om at det skulle etableres et aktivitetshus i forbindelse med prosjektet, som kunne benyttes av organisasjoner tilknyttet Grønland og Akerselva.

Vi er skuffa over at Arbeiderpartiet, SV og MDG stemte imot forslaget. I en tid hvor alle partiene snakker om å «løfte Grønland» og bekjempe ungdomskriminalitet trenger vi konkrete tiltak som kommer befolkningen til gode.

Se til Ullern

Når et mindre inngripende prosjekt på 64 meter ble foreslått på Skøyen stemte et enstemmig bydelsutvalg i Ullern imot prosjektet. De ønsket at kommuneplanen skulle respekteres.

Dessverre var det bare Rødt som sto for dette standpunktet når det gjaldt Grønland. Vi ønsker at kommuneplanen skal gjelde også i arbeiderklassestrøk. Vi har tross alt også rett til en regulert byutvikling og ønsker ikke at bydelen skal være et fristed for byggeprosjekter som ellers ikke hadde blitt godtatt i andre deler av byen.

Powered by Labrador CMS