Beboerne i Schweigaards gate 48 er plaget av rystelsene som oppstår når store busser kjører over den hullete asfalten. Fra venstre: Valeiria Hakala, Thomas Bachoven, Vidar Krumins og bydelsutvalgsmedlem Stian A. Antonsen (SV)
Beboerne i Schweigaards gate 48 er plaget av rystelsene som oppstår når store busser kjører over den hullete asfalten. Fra venstre: Valeiria Hakala, Thomas Bachoven, Vidar Krumins og bydelsutvalgsmedlem Stian A. Antonsen (SV)

Kraftige rystelser i bygårder i Schweigaards gate skaper store belastninger for beboere i området

– Grammofonstiften hopper av plata, katta løper vettskremt bort for å gjemme seg og rista inne i komfyren vibrerer og lager lyd når bussene humper seg over trikkeskinnene nedover Schweigaards gate, forteller beboer Signe Dons.

Publisert

Busstrafikken i Schweigaards gate har lenge vært en belastning for beboerne i gata. Nå er det i følge styret i borettslaget Schweigaards gate 48 B verre enn noen gang. Synderen er trikkeskinnene fra den nedlagte trikkeruten.

I oktober 2020 ble trikken borte fra Schweigaardsgate, den går nå i stedet i Dronning Eufemias gate, og Bispegata på vei til mellom Sentrum og Oslo hospital. Trikkeskinnene ligger imidlertid fortsatt igjen i den game traséen, og uten vedlikehold blir støyen fra bussene bare verre og verre. På hverdager går er det 40 bussavganger i timen i gata.

I ferd med å gi opp

Thomas Bachofen har bodd i leiligheten i 48 B i over 30 år, men nå er han i ferd med å kaste inn håndkleeet, og flytte. Rystelsene blir sterkere jo lenger opp i etasjene en kommer. Beboerne har etterlyst en måling av vibrasjonene i bygården, men den har til nå ikke blitt gjennomført.

– Når trikken ikke lenger skal gå ned Schweigaards gate, kan ikke da skinnen fjernes og gata asfalteres? spør beboerne.

Asfalten vitner om at slitasjen er stor, og blir stadig mer hullete
Asfalten vitner om at slitasjen er stor, og blir stadig mer hullete

Ny asfalt lagt på en natt

— Gården har fått rystelsesskade både på fasaden og i kjelleren. For noen år siden kom en stor asfalteringsmaskin hit en natt. På noen timer ble asfalten rundt trikkeskinnene reparert. Støyen gikk merkbart ned etter det. Dette er ikke et uløselig problem, sier styremedlem i borettslaget Schweigaards gate 48B, Valeria Hakala.

Leder i borettslaget, Vidar Krumins har henvendt seg til både bymiljøetaten, og til sporveien, men har ikke kommet lenger enn å få vite at det skal gjøres en konseptvalgutredning (KVU) om saken.

Langsiktige planer

Konseptvalgutredningen omfatter ikke bare Schweigaardsgate, men også Nylandsveien og Biskop Gunneruds gate. Den skal etter planen leveres til byrådsavdelingen for miljø og samferdsel denne sommeren. Hensikten med utredningen er å avklare fremtidig bruk og utforming av gatenettet.

En konseptvalgutredning er en faglig utredning av alternative måter å løse et behov på, spesielt i saker som handler om samferdsel og trafikk.

— Bymiljøetaten arbeider med en konseptvalgutredning for området, men ser også på mulige løsninger på kort sikt. Altså før eventuelle større tiltak som følge av KVU-en. Dette vil vi invitere Sporveien til å samarbeide om, forteller Line Thams Reiersen i bymiljøetatens kommunikasjonsavdeling.

— Du hører på ordet konseptvalgutredning at dette er noe som tar tid. Jeg har også kontaktet helsemyndighetene i bydelen, gjennom det som heter miljørettet helsevern, for å få gehør for saken vår, forteller Krumins.

Sporveien har ansvar for trikkeskinnene

Det er Sporveien som har ansvaret for gater med trikkeskinner, uavhengig om det går trikk eller ikke.

— Inntil videre ivaretar Sporveien vårt vedlikeholdsansvar i Schweigaards gate og utfører jevnlig vedlikehold av nødvendig karakter der trikkeskinnene ligger. En eventuell større oppgradering av Schweigaards gate er et politisk spørsmål som det er opp til kommunale myndigheter å ta stilling til, svarer kommunikasjonsrådgiver Jan Rustad i Sporveien.

— Gata utenfor bygården er ujevn og i dårlig stand og ikke er dimensjonert for dagens trafikkvolum. Dette medfører store belastninger for beboere i området som opplever kraftige rystelser i de berørte bygårdene. Beboere som har bodd der siden 1990-tallet beskriver rystelsene som noe de ikke har opplevd lignende til tidligere, riktignok har rystelser også tidligere vært en utfordring, men ikke slik som nå, sier bydelsutvalgsmedlem Stian A. Antonsen (SV).

— Trikken er flyttet fra Schweigaards gate til ny trikketrasé gjennom Bispegata, men Sporveien har fortsatt et vedlikeholdsansvar der det ligger trikkeskinner. Sporveiens vedlikeholdsansvar i Schweigaards gate omfatter trikkeinfrastrukturen og en avstand på 70 cm på hver side av trikkesporet. Resterende vedlikehold av Schweigaards gate er Bymiljøetatens ansvar, opplyser kommunikasjonsrådgiver Rustad

Opptil 40 busser i timen kommer ned Schweigaardsgate på vei mot sentrum. Det har lenge vært en utfordring for beboerne i gata
Opptil 40 busser i timen kommer ned Schweigaardsgate på vei mot sentrum. Det har lenge vært en utfordring for beboerne i gata

Tar saken opp i bydelsutvalget

Bydelsutvalgsmedlem Stian A. Antonsen (SV) vil legge fram saken for bydelsutvalget (BU) i bydel Gamle Oslo. Han ønsker å få BU med på å få Sporveien til å om å utbedre gata fra krysset Oslo gate/Grønlandsleiret og videre nedover Schweigaardsgate mot sentrum raskt.

— Det vil ta lang tid før bymiljøetatens KVU for Schweigaards gate blir klar. Det er derfor behov for å gjøre kompenserende tiltak for å redusere støybelastningen for beboerne her. På lengre sikt er det ønskelig å avlaste trafikkmengden gjennom Schweigaardsgate ved å terminere regionbusser på Bryn, sier Antonsen.

Powered by Labrador CMS