DEBATT

I byrådets Filipstad-plan skal fergeterminalen bli værende inntil kontrakten mellom Oslo Havn og Color Line går ut i 2036.
I byrådets Filipstad-plan skal fergeterminalen bli værende inntil kontrakten mellom Oslo Havn og Color Line går ut i 2036.

- Også fergeterminalen på Filipstad bør flyttes ut av sentrum

— Det er positivt at Oslo kommune vil fjerne cruiseskip fra tre steder i Oslos indre havn, blant annet Filipstad. I tillegg bør kommunen ta initiativ til at Color Lines fergeterminal flyttes fra Filipstad.

Publisert Sist oppdatert

Fergene ved Filipstad er fulle av containere og biler som er langt verre for bymiljøet enn cruisepassasjerer. Terminalen blokkerer også store områder på land der biler, trailere og containere står parkert.

Color Line bruker nå også terminalen til egne containerskip uten passasjerer. Terminalen dekker et stort område ved fjorden, og blokkerer mot befolkningens tilgang til sjøen.

Flyttes fergeterminalen ut av sentrum kan en ny byplan lages for Filipstad, med muligheter for en vakrere bebyggelse i menneskelig skala, tilpasset Oslos eldre bydeler i høyder og utforming.

— Avstengt og stedsødeleggende

Det store antall privatbiler, lastebiler og containere som nå fraktes til og fra fergeterminalen på Filipstad, og står parkert på store arealer som burde brukes til andre formål, kan dermed flyttes ut av Oslo sentrum.

Byrådets plan for Filipstad, med Color Line på samme sted, viser hvor avstengt og stedsødeleggende terminalområdet vil være.

Tinkern på Ruseløkka får kobling til ny strand ved Filipstad i forslaget fra Fjordbyparken.
Tinkern på Ruseløkka får kobling til ny strand ved Filipstad i forslaget fra Fjordbyparken.

Den alternative byplanen for Filipstad, "Fjordbyparken", er laget av flere frivillige organisasjoner i samarbeid med arkitekter. Planen foreslår bebyggelse i moderat høyde, og en park på området som nå okkupert av fergeterminalen, med oppstilling av personbiler, trailere og containere.

I utgangspunktet foreslo Fjordbyparken et stort lokk over terminalomtådet, med park over hele lokket, etter forslag fra arkitekt Niels Torp. Fjernes terminalen fra Filipstad kan man etablere det store friområdet i sjøkanten uten å måtte bygge lokk.

— Kommunen selger byens kvaliteter

Avtalen byrådet har inngått med tomteeierne på Filipstad er basert på økt utnyttelse for å sikre kommunen flere penger i kassen. Det skal skje blant annet gjennom bidrag fra utbyggerne til finansiering av infrastruktur.

Byens kvaliteter bør ikke selges av kommunen for å øke inntektene. Byplaner bør utformes slik at det skapes vakre og attraktive nærmiljøer, ikke for å gi kommunen store utbyggerbidrag.

Våre folkevalgte i bystyre og byråd bør ivareta befolkningens og nærmiljøenes interesser, ikke oppføre seg som private tomtespekulanter og eiendomsutviklere. Det er derfor positivt at bystyreflertallet nå avviser planen og ber om ny utredning. Det bør bli en helt ny byplan, ikke bare kosmetiske endringer.

Å flytte Color Lines terminal vil åpne for en langt bedre utbygging, med en ny og inkluderende planprosess. Filipstad fortjener vakker bebyggelse, utformet i prosesser der befolkningen har reell medbestemmelse i valg av byform og arkitektur.

Du kan lese mer om Fjordbyparken på hjemmesiden og på Facebook.