DEBATT

I juni demonstrerte femten tusen mennesker i Oslo sentrum mot rasisme.
I juni demonstrerte femten tusen mennesker i Oslo sentrum mot rasisme.

– Black Lives Matter – også i Oslo kommune

Byrådet vil intensivere det holdningsskapende arbeidet mot hat, ekstremisme, rasistiske og nazistiske holdninger i Oslo. Vi skal øke kompetansen om mangfold og likeverd blant våre ledere og ansatte.

Publisert

I juni demonstrerte femten tusen mennesker i Oslo sentrum mot rasisme. Samtidig stod mange fram med sin personlige historie om hvordan rasisme har endret livene deres.

At det som starta med politivold i USA fikk så kraftig gjenklang her i landet, er sterkt. Sterkt fordi det tyder på at mange opplever urett her også i vår by og i vårt land. Sterkt fordi vi åpenbart ikke har tatt dette på stort nok alvor.

Da vi satt og forhandla byrådserklæringa i fjor på denne tida visste ingen hvordan 2020 skulle bli. Det vi derimot visste var at vi fra de tre byrådspartiene, gjennom å styre Oslo kommune, måtte ta tak i den grunnleggende strukturelle urettferdigheten folk i vår by opplever.

Vi bestemte da blant annet at vi skal kartlegge omfanget av rasisme og diskriminering i Oslo kommune. Jeg er usikker på om noen norsk kommune noensinne har gjort det før oss.

Rasisme og diskriminering er et samfunnsproblem, som vi må kjempe mot i fellesskap, påpeker Rina Mariann Hansen.
Rasisme og diskriminering er et samfunnsproblem, som vi må kjempe mot i fellesskap, påpeker Rina Mariann Hansen.

Et samfunnsproblem

Forrige uke arrangerte byrådet seminaret «Black lives matter i Oslo». Innleggene vi fikk her bidro til å synliggjøre og løfte nettopp den uretten og rasismen folka i byen vår opplever i det daglige. De ulike innlederne belyste de strukturelle forskjellene vi lever med og ga oss konkrete og tydelige råd for hvordan vi bør jobbe videre.

Å kjempe mot diskriminering og beskytte minoriteter er en viktig oppgave for et moderne og sivilisert samfunn. Det er jo en grunn til at Black lives matter har fått en så stor gjenklang i Oslo og i Norge.

Det handler om at vi ikke aksepterer rasistisk motivert vold eller drap. Og problemstillingene som er kjernen i BLM-bevegelsen handler om strukturelle fordeler og hvordan mennesker med en annen hudfarge enn hvit blir oppfattet og behandlet. Det er ikke et minoritetsproblem. Det er et samfunnsproblem.

Vi har alle et ansvar

Byrådet vil derfor intensivere det holdningsskapende arbeidet mot hat, ekstremisme, rasistiske og nazistiske holdninger i Oslo. Vi skal øke kompetansen om mangfold og likeverd blant våre ledere og ansatte. Vi skal sørge for at Oslo er en inkluderende by med plass til alle.

Hvorfor gjør vi dette? Det handler ikke bare om at vi engasjerer oss og demonstrerer solidaritet med folk som blir utsatt for urettferdig behandling i USA. Det handler om at vi selv føler på de strukturelle ulikhetene og forskjellene også her i Oslo og Norge.

For vi alle har et ansvar for å bekjempe diskriminering. Både ved å tenke på hvordan vi omtaler andre og hvordan vi behandler andre. Vi kan alle hjelpe hverandre til å bli bedre ved å være bedre folk i Oslo.

Byrådet skal øke kompetansen om mangfold og likeverd blant våre ledere og ansatte.
Byrådet skal øke kompetansen om mangfold og likeverd blant våre ledere og ansatte.

Dropper begrepet «svartelister»

Samtidig må det større og mer overordnede grep til i tillegg for at vi skal klare å endre strukturene. Jeg blir glad når store aktører i techverden som Microsoft-eide GitHub sier at de skal endre begrepene de bruker i programmering og gå bort fra «master» og «slave».

I tillegg snakker Google om å droppe begrepet «svartelister» for blokkert og uønsket innhold. Det betyr at det skjer noe i verden og rundt oss. Det betyr at vi har våknet opp og er klare for å jobbe mot de etablerte strukturene og faktisk gjøre en ekte endring for fellesskapet.

Rasisme og diskriminering er et samfunnsproblem, som vi må kjempe mot i fellesskap. Vi må skape bevissthet og kunnskap om systematisk forskjellsbehandling. Vi må synliggjøre strukturell diskriminering og rasisme. Vi må kjempe mot og bryte ned grobunnen for hatefulle ytringer og holdninger.

Kampen mot rasisme

Et best mulig kunnskapsgrunnlag er helt avgjørende for å kunne utarbeide treffsikker og god politikk i arbeidet mot hatefulle ytringer. Det er ingen enkle løsninger og klare svar.

Men det som i hvert fall ikke funker, er å skyve disse problemene under teppet. En slik tilnærming kan i ytterste konsekvens være farlig.

Kampen mot rasisme skjer hver dag hele tiden. Det skjer på arbeidsplasser, læresteder, i nabolag og foreninger, i uteliv og arenaer for kultur og fritid.

Ja, Black Lives matter i Oslo kommune. Alle har et ansvar for å motvirke og forebygge rasisme og diskriminering.

Powered by Labrador CMS