Trikken skal igjen kjøre gjennom Thorvald Meyers gate og Birkelunden fra og med mandag.
Trikken skal igjen kjøre gjennom Thorvald Meyers gate og Birkelunden fra og med mandag.

Endelig! I dag går trikken over Grünerløkka, Torshov og Sandaker igjen

Etter lengre tid med buss for trikk over Grünerløkka er ventetiden over. — Oslo er ikke det samme uten trikken, den hører helt klart hjemme i gatene våre, sier direktør Birte Sjule i Sporveien Trikken.

Publisert

Trikkelinjene 11, 12 og 13 ble i vår erstattet med buss på strekningen fra Storo og over Grünerløkka. Den midlertidige omleggingen til buss skyldtes omfattende gateopprusting i Thorvald Meyers gate. Nå er arbeidene kommet så langt at trikken igjen kan kjøre.

— Perioden uten trikk siden midten av mai har vært krevende for både reisende og trikkedriften i Sporveien, og det er mange som har stått på ekstra i denne perioden, sier Sporveis-direktør for trikken, Birte Sjule, i en pressemelding.

To av de nye trikker snart på skinnene

De omfattende arbeidene i Thorvald Meyers gate har vært en påkjenning også for beboere og næringsdrivende i området. Men nærmer seg nå slutten, og gate skal være helt ferdigstilt innen året er omme, lover bymiljøetaten.

Trikkene som kommende uke er tilbake igjen skal også snart få selskap av Oslos nye trikker. To av tilsammen 87 nye spanskproduserte trikker er snart på skinnene i hovedstaden. Hovedstadens nye, moderne trikker skal gi plass til dobbelt så mange reisende som i dag.

Fire måneder med buss for trikk er over for passasjerer med linjene 11, 12 og 13.
Fire måneder med buss for trikk er over for passasjerer med linjene 11, 12 og 13.

— Et effektivt trikketilbud er viktig for Oslo, det binder folk og bydeler sammen og gjør at vi kan redusere bilbruk og kutte utslipp. De nye trikkene er universelt utformet og tilgjengelig for alle, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Noe arbeid gjenstår nedenfor Storokrysset

— Akkurat nå gleder vi oss over at trikken er tilbake over Grünerløkka, Torshov og Sandaker, og om få uker skal vi få se den nye trikken på ekte. Alle som er glad i trikk og et godt kollektivtilbud går spennende tider i møte, sier miljøbyråden i pressemeldingen.

Ifølge Sporveien har løsningen med buss for trikk gjennom sommermånedene bidratt til å forsere gateopprustningen på Grünerløkka, i kombinasjon med tilsvarende arbeider som pågår på Majorstuen.

Oppgraderingen av infrastruktur og holdeplasser er en del av Trikkeprogrammet og Oslo kommunes omfattende satsing på trikk i hovedstaden.

— Når det nå er klart for trikk over Grünerløkka og videre opp til Storokrysset, kan trikken kjøre fra Jernbanetorget og helt opp til Kjelsås – over Grünerløkka. Samtidig gjenstår det oppgraderingsarbeider av trikkeinfrastrukturen mellom Åsengata og Vitaminveien, like nedenfor Storokrysset. Disse arbeidene er planlagt å være ferdige høsten 2021, sier Per Magne Mathisen i Sporveien.

Storgata ferdig iløpet av neste år

Trikkeprogrammet som tar utgangspunkt i at Sporveien, bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner. Felles for de store infrastrukturprosjektene er full gateopprustning i tillegg til ny trikkeinfrastruktur og delvis nytt vann- og avløpssystem.

Oppgraderte fortau og gatedekke legger til rette for levende byliv, fotgjengere og kollektivtrafikk.

Blant de store gateopprustningsprosjektene i Trikkeprogrammet er Prinsens gate, som sto ferdig oppgradert i 2017, og Tinghuset–Tullins gate som var ferdig i 2019.

Oppgraderingen av Thorvald Meyers gate på Grünerløkka, Majorstuen og Bispegata er planlagt ferdigstilt i løpet av 2020, mens Storgata er planlagt ferdig oppgradert i 2021.

— Erfaringer fra andre trikkebyer viser at trikken gjør det attraktivt å bo og drive næringsvirksomhet i områder der det satses på trikk. Den første nye trikken er nå på vei til Oslo, og Sporveien starter testkjøringen allerede i oktober. Vi ser frem til dette med stor forventning og gleder oss til å presentere de nye trikkene for byen vår, sier Birte Sjule.

Powered by Labrador CMS