– Forslaget i Gyldenløves gate må nedskaleres. Frogners rolige gater er ikke en gjennomfartsåre, det er et sted folk bor, sier Kristoffer Hagelsteen. Foto: Darcy / Flickr
– Forslaget i Gyldenløves gate må nedskaleres. Frogners rolige gater er ikke en gjennomfartsåre, det er et sted folk bor, sier Kristoffer Hagelsteen. Foto: Darcy / Flickr

– Oslo kommune bygger sykkelveier på vanlige folks bekostning

Bilreisene i Oslo kommer sikkert til å gå ned de nærmeste årene. Men før det foreligger gode alternative mobilitetsløsninger, må man trå litt hensynsfullt frem. Man slenger ikke hele familien på en varesykkel dagen etter at p-plassen forsvinner.

Publisert

Jussprofessor og styremedlem i Syklistenes Landsforening i OsloOlav Torvund, mener det velstående bilfolket skyver antatt svake grupper, som barnefamilier og skrøpelige eldre foran seg. Han skriver at det er de velstående som kjemper for sine privilegier, på fellesskapets bekostning, slik at de kan parkere sine dyre biler i gata.

Olav Torvund sykler tydeligvis fort forbi mennesker i sitt eget nabolag, fordi han kan umulig prate med folk eller se seg rundt. Hans holdninger er kanskje symptomatisk for hvordan noen i byrådet og etatene rettferdiggjør sine forslag; at å bygge dyre sykkelveier skal være en slags demokratisering av det offentlige rom.

Store forskjeller blant folk

Beboerne på Frogner er en meget sammensatt befolkning, eldre, unge, mange barnefamilier. En velfungerende og hyggelig, sentrumsnær bydel. Frogner er også den bydelen i Oslo med størst økonomiske forskjeller internt i bydelen.

De fleste har ikke har råd til å kjøpe en parkeringsplass til en million eller mer. De bruker gata til å parkere en helt vanlig gammal bil som de er avhengig av. Alle jobber ikke i Oslo sentrum, som Torvund.

Bilen er viktig for en barnefamilie, for en eldre person, eller for den saks skyld for en middelaldrende – en middelaldrende som ikke nødvendigvis faller inn under kategorien «velstående».

Elitistiske beslutninger

Bymiljøetaten bygger sykkelveier for millioner, endrer nabolag og valser gjennom uten å høre på nærmiljøet. Hvis det er noe som er elitistisk i disse prosessene, så er det myndighetenes iver etter å gjennomføre, men ikke inkludere eller la folk påvirke de endelige beslutningene.

Man konsekvensutreder ikke tilstrekkelig betydningen tiltakene har for brukerne av bydelen. Bymiljøetaten og byrådet virker ikke å bry seg så lenge de kan sette en strek på et kart.

Jeg er dypt bekymret for klimaendringer

«Jeg tror ikke mange er enig med Camilla Wilhelmsen, at gater blir så hyggelige med parkerte biler på sidene», hevder Torvund. Jeg tror mange ikke er enig i hva Frp står for politisk, men jeg tror mange er enig i utsagnet her. Ikke fordi biler nødvendigvis er pene, men fordi bilene vitner om et nabolag der folk bor og lever sine liv. Folk som bruker bil av og til, når de må.

Jeg er dypt bekymret for klimaendringer og min sønns fremtid.  Vi må redusere kilder til klimagasser. Vi må bevare artsmangfoldet og redusere plastforbruket.

Å ha et mål om å gjøre Oslo grønn, er veldig bra. Vi kan muligens bli et eksempel til etterfølgelse for mange byer i verden. Men før det foreligger flere alternative mobilitetsløsninger må man trå litt hensynsfullt frem. Det er ikke slik at man slenger hele familien på en varesykkel dagen etter at p-plassen forsvinner.

Ikke vals over beboerne

Oslo kommune må begynne å høre litt på folk. Ha respekt for velfungerende nabolag og vurdere forholdsmessigheten i tiltakene. Målene om redusert bilbruk og mer sykling kan nås med en mindre kategorisk tilnærming.

Gang etter gang, i bydel etter bydel, besluttes det konsekvent at det er de mest radikale forslagene til sykkelveier som skal gjennomføres, selv etter store protester.

Et sted folk bor

Hva er poenget med å invitere beboerne til å komme med innspill hvis man aldri hører på dem? Med en mer kreativ og hensynsfull tilnærming, får man mennesker med seg. Slik prosessene drives frem nå, risikerer man at viljen til omstilling blant folk, fra øst til vest i Oslo, ødelegges. Det tror ikke jeg tjener miljøsaken på lang sikt. Det grønne skiftet skal vare i mange år fremover, uavhengig av farge på byrådet.

Rolige bydelsgater gater er ikke bare gjennomfartsårer, det er et steder folk bor. Nå bør bymiljøetaten og byrådet høre på protestene mot sykkelveien i Gyldenløves gate og andre steder, og se på om det finnes smidigere løsninger, så kan dette snus til en positiv ting for hele bydelen og hele Oslo.

Powered by Labrador CMS