Fra 1. januar neste år dobles prisene for elbiler som passerer bomringen i hovedstaden.
Fra 1. januar neste år dobles prisene for elbiler som passerer bomringen i hovedstaden.

Her er de nye og høyere bompengegebyrene du må betale fra 1. januar

Fra nyttår dobles prisene for elbil i hovedstadens bomringer. Her kan du se de nye bomprisene.

Publisert

Fra nyttår justerer Fjellinjen prisene for å passere bomringene rundt Oslo. I tillegg til at prisene for bompassering med fossilbil får en økning i takt med konsumprisen, dobles prisene for passering med elbil.

— Det er lokalpolitisk enighet om de nye takstene i Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Takstendringen er også godkjent av veidirektoratet, skriver Fjellinjen på sine egne hjemmesider.

Elbiler må betale mer - elvarebiler får unntak

Endringene, som trer i kraft i samtlige av Oslos tre bomringer fra 1 januar neste år, fører til at eiere av elbiler må ta en større del av regninga for veiprosejktene i osloområdet enn hva de hittil har gjort.

I de to ytre ringene øker prisen per passering fra 5 til 10 kroner utenom rushtida (og fra 10 til 15 kroner i rushtiden). I indre ring øker prisen per passering fra 4 til 8 kroner utenom rushtida (fra 8 til 10 kroner i rushtiden).

Slik blir takstene for passering av bomringen i Oslo fra 1. januar 2021.
Slik blir takstene for passering av bomringen i Oslo fra 1. januar 2021.

En god nyhet er det likevel for eiere av elbiler: Elektriske varebiler i takstgruppe 1 får fra nyttår fritak for betaling ved bompassering. Dette krever ar bilen har gyldig AutoPass-avtale og bombrikke.

For tung- og varetransport over 3.5 tonn øker prisen med to kroner per passering fra dagens nivå.

Powered by Labrador CMS