DEBATT

Bymiljøetaten og klimaetaten utreder nå nullutslippssoner som en forbudssone. Kommunen mener nullutslippssoner kan bidra til en rask omstilling av kjøretøyparken.
Bymiljøetaten og klimaetaten utreder nå nullutslippssoner som en forbudssone. Kommunen mener nullutslippssoner kan bidra til en rask omstilling av kjøretøyparken.

– Når nullutslipp finnes, vil det ikke være en naturlig plass til fossile kjøretøyer i byen

I 2030 skal all trafikk i Oslo være utslippsfri. Et forbud mot trafikk vil være mer hensiktsmessig enn en betalingsløsning. Et forbud er et supplement til bomringen.

Publisert

Nullutslippssoner er en forbudssone og ikke en betalingssone. Vurderingene rundt og effekten av dette virkemidlet er annerledes i dag enn i 2018. VårtOslos gjengivelse av vurderingene fra vår rapport blir dermed feil.

I 2018 laget klimaetaten, i samarbeid med flere andre, en rapport om hvordan å få ned klimagassutslippene fra veitrafikken. Flere muligheter ble vurdert, deriblant lavutslippssoner. En lavutslippssone er en betalingssone, hvor fossilbiler må betale en avgift for å kjøre, tilsvarende piggdekkordningen i dag.

En nullutslippssone er derimot en forbudssone, det vil si at ingen fossilbiler får lov til å kjøre der – uavhengig av om de betaler eller ikke.

Utredet en forbudssone

VårtOslo har referert feil fra vår rapport. I 2018 utredet vi aldri muligheten for nullutslippssone, bare lavutslippssone.

La oss utdype: Ved utarbeiding av faggrunnlaget for en ny klimastrategi skrev klimaetaten: Oslo kommune bør også utforske muligheten for å etablere pilotområder og ulike former for nullutslippssoner i mindre, avgrensede deler av byen. Det må jobbes videre med hvordan slike nullutslippssoner kan hjemles.

I 2020 utredet bymiljøetaten og klimaetaten nullutslippssoner som en forbudssone, et arbeid som skal fortsette i 2021. Klimaetaten mener nullutslippssoner kan bidra til en rask omstilling av kjøretøyparken.

Insentiv for næringslivet

Nullutslippsteknologien er stadig mer utviklet og tilgjengelig. I en nullutslippssone er det nullutslippskjøretøy som får plass i byen. Når nullutslipp finnes, vil det ikke være en naturlig plass til fossile løsninger i byen.

En nullutslippssone vil være et insentiv til omstilling i næringslivet og er viktig for å innfase utslippsfrie varebiler og komme opp med nye løsninger som også omfatter tunge kjøretøy.

Likt for alle

Kraftfulle virkemidler er nødvendig for å nå Oslos klimamål, og klimaetaten mener nullutslippssone er et slikt virkemiddel. I 2030 skal all trafikk i Oslo være utslippsfri. Et forbud vil være mer hensiktsmessig enn en betalingsløsning. Et forbud er et supplement til bomringen. Et forbud vil også være likt for alle.

Vurderinger fra Nederland viser også at større soner kan være mer hensiktsmessig enn små fordi de gir et mer kraftfullt insentiv til omstilling. I det videre arbeidet vil det være viktig å se på hvordan oslofolk og næringsliv kan ha en god og effektiv utslippsfri mobilitet.

Powered by Labrador CMS