DEBATT

– Bortsett fra at samferdselsbyråden har benyttet ventetiden til å snakke varmt om bildeling i media, ser det ut til å skje svært lite, sier Anne Haabeth Rygg.
– Bortsett fra at samferdselsbyråden har benyttet ventetiden til å snakke varmt om bildeling i media, ser det ut til å skje svært lite, sier Anne Haabeth Rygg.

– Vi har ventet og mast på at byrådet skal prioritere bildeling. Det går sakte

Manglende tilgang på parkeringsplasser er pekt på av flere som den største enkelthindringen for at flere selger personbilen og starter med bildeling. Det er åpenbart at Oslo kommune må sette av flere plasser til delingsbiler.

Publisert

Transport er i dag Oslos største kilde til klimautslipp, men byr også på de største mulighetene for utslippskutt.

Prognosene viser også at vi kan få opptil 150.000 nye innbyggere de neste 20 årene. Allerede er det fullt på veiene i rushtrafikken, og den typiske bilpendleren bruker 126 timer hvert år bare på å sitte i kø!

Da må vi tenke nytt om hvordan vi skal reise, og det er bred enighet om å legge til rette for at flest mulig oslofolk skal kunne gå, sykle eller ta kollektivtransport i hverdagen.

Etterspørselen etter delingsbiler er stor

63 prosent av husholdningene i Oslo disponerer bil og 83 prosent har førerkort. De fleste trenger bil, i hvert fall av og til, men det betyr ikke at man må eie sin egen. Med bildeling står du friere til å velge reisemiddel etter behov, og det blir bedre plass til alle.

Hver delingsbil erstatter rundt 10 privateide biler, ifølge Transportøkonomisk Institutt. Etterspørselen etter delingsbiler er stor, og økende. Faktisk er etterspørselen større enn tilbudet, men det er ikke biler det er mangel på. Det mangler plasser å parkere dem.

Manglende tilgang på parkeringsplasser er pekt på av flere som den største enkelthindringen for at flere selger personbilen og starter med bildeling. Det er åpenbart at Oslo kommune må sette av flere plasser til delingsbiler, men de gjør det ikke. Derfor fremmet Høyre allerede i april i fjor et forslag om å gjøre noe med dette problemet.

Kommunal propp

Siden har vi ventet på byrådet. Ventet og mast, og i mai kom vårt forslag endelig opp til behandling i bystyret. Om du tror den kommunale proppen i systemet løsner nå, må du tro om igjen.

Bortsett fra at samferdselsbyråden har benyttet ventetiden til å snakke varmt om bildeling i media, ser det ut til å skje svært lite på denne fronten også det neste året. Byråden vil avvente resultatet av en evaluering, som er forsinket, før det tas grep.

Veldig dårlig politikk

Overgangen til nullutslippsbiler går så det griner. Bortsett fra innen bildelingsbransjen. Ikke fordi selskapene og kundene helst vil kjøre bensin- eller dieselbiler, men fordi byrådet har innført et tak på at maksimalt 20 prosent av bildelingsplassene skal være forbeholdt elbiler.

Det er veldig dårlig politikk. Høyre mener taket på 20 prosent elbiler må fjernes, og at det må gjøres nå. I en tid hvor 90 prosent av nybilsalget er elbiler, behøver man ikke vente på en utredning for å forstå hva som må gjøres.

Høyre foreslår også å åpne for andre former for bildeling enn den stasjonsbaserte. Etter et års betenkningstid vurderer nå byråden å faktisk gjøre det. Det går fremover, men det går fryktelig sakte.

Powered by Labrador CMS