DEBATT

Har byråd Sirin Hellvin Stav (MDG) i det hele tatt styring og kontroll over det heleide kommunale selskapet Ruter? spør skribentene.
Har byråd Sirin Hellvin Stav (MDG) i det hele tatt styring og kontroll over det heleide kommunale selskapet Ruter? spør skribentene.

– Det siste palestinerne trenger, er et slag i ansiktet fra Ruter og Oslo kommune. Firmaet er involvert i krigsforbrytelser og grove brudd på menneskerettigheter

Nå forventer vi at samferdselsbyråd Sirin Hellvin Stav (MDG) gir bystyret et tydelig svar på om Oslo kommunes anskaffelsesstrategi også gjelder Ruter. Vi vil også ha et svar på hva hun har tenkt å foreta seg i denne alvorlige saken.

Publisert

29. november flagget Oslo rådhus for Palestina og den internasjonale solidaritetsdagen for det palestinske folket. Sammen med Rødt, sørget byrådspartiene for at det ble vedtatt. Mindre enn to måneder etter, blir det kjent at byrådet har godkjent en avtale med et selskap som er involvert i menneskerettighetsbrudd og krigsforbrytelser mot det samme folket.

Nylig kom det frem at Ruter, administrasjonsselskapet for kollektivtrafikken i stor-Oslo, har kjøpt 15 elektriske busser der all teknologi blir levert av Mobileye, med hovedkontor i Jerusalem. Det samme selskapet leverer teknologi som den israelske hæren bruker i sin brutale og ulovlige okkupasjon av Palestina.

Involvert i krigsforbrytelser

I en artikkel fra 2017 i den israelske avisa Makor Rishon avslører Israels okkupasjonsstyrker (Israel Defense Forces) at de bruker kjøretøy med fjernkontrollerte våpensystem. Den førerløse teknologien blir levert av Mobileye, og det vises til at to kvinnelige soldater betjener kjøretøyet ved Gazastripen.

Gjennom en annen kilde Who profits, et uavhengig israelsk ressurssenter, kan vi lese at Mobileye også har vært involvert i Jerusalem Light Rail. I 2016 installerte selskapene Alstom og Mobileye et system som kombinerte kamera og kollisjonsvarsel i bybanevognene i Jerusalem.

Mobileye er med andre ord ikke bare direkte involvert i prosjekter som bidrar til å befeste okkupasjonen ytterligere, men de er direkte involvert med det israelske militæret og grove brudd på menneskerettigheter og krigsforbrytelser.

Mange spørsmål står ubesvart

Ruter sier at de har gjennomført en såkalt «aktsomhetsvurdering av verdikjeden» og at det ikke ble avdekket konkrete utfordringer som måtte følges opp hos selskapet Mobileye. Vi mener at dette viser at Ruter enten ikke har forstått hvilket ansvar de har for Oslo kommunes krav om anskaffelser og etiske handel eller de tar på langt nær alvorlig nok.

Verken Ruter eller byrådet har villet møte oss i en debatt i Dagsnytt 18 om prosjektet med førerløse busser. Mange spørsmål står ubesvart. Hvor involvert er egentlig byrådet i disse avgjørelsene? Blir det gjort grundige undersøkelser eller stoler byrådet blindt på avgjørelsene Ruter og andre kommunale virksomheter tar? Hvilke rutiner og retningslinjer har egentlig kommunens egne selskaper når de legger ut anbud, inngår avtaler og foretar innkjøp?

Uklare regningslinjer

Har byråd Sirin Hellvin Stav (MDG) i det hele tatt styring og kontroll over det heleide kommunale selskapet Ruter?

Nok en gang samarbeider en kommunal virksomhet i Oslo med et selskap som bryter med bystyrets strenge krav om etisk handel samt ansvaret for å hindre brudd på krigens folkerett, slik byrådsleder Raymond Johansen tydelig har uttalt. Det viser tydelig at retningslinjene som i dag ligger til grunn ikke er gode nok.

Vi ønsker svar

Det er ikke mer enn et år siden Oslo kommune gjorde samme feil.

I januar i fjor signerte Oslo kommune og Unibuss en avtale med busselskapet Solaris. Oslos nye elektriske busser leveres av et selskap som skal utvide og drive forstadsbanen Jerusalem Light Train.

Avtalen med Solaris brøt dermed punktet i byrådsplattformen som sier at «Byrådet vil utrede handlingsrommet som finnes i anskaffelsesregelverket for å ikke handle varer og tjenester som er produsert på område okkupert i strid med folkeretten». Avtalen brøt også med anskaffelsesstrategien byrådet selv har utarbeida.

Nå forventer vi at samferdselsbyråd Hellvin Stav gir bystyret et tydelig svar på om Oslo kommunes anskaffelsesstrategi også gjelder Ruter. Vi vil også ha et svar på hva hun har tenkt å foreta seg i denne alvorlige saken.

Palestinerne kjemper med livet som innsats mot israelsk okkupasjon og undertrykking. Det siste palestinerne trenger, er et slag i ansiktet fra Ruter og Oslo kommune.

RUTER SVARER

– I tråd med Ruters plikt i åpenhetsloven har det før kontraktsinngåelse om pilotprosjektet i Groruddalen blitt gjennomført aktsomhetsvurderinger av leverandørkjeden. Dette har blitt gjennomført som to separate aktsomhetsvurderinger, utført av henholdsvis Ruter som oppdragsgiver og Holo som leverandør, sier Benjamin Øveraas, pressevakt i Ruter.

– På bakgrunn av de to aktsomhetsvurderingene har det ikke blitt funnet grunn til mistanke om uetisk forretningspraksis hos Mobileye. Forbindelser mellom Mobileye og israelske forsvarsstyrker har vi ikke kjennskap til, så det kan vi ikke kommentere. Men vi har naturligvis interesse av å se dokumentasjon på disse påstandene som fremsettes, sier Øveraas.

MOBILEYE SVARER

VårtOslo stilte følgende spørsmål til Mobileye:

– Representantene fra Rødt kritiserer Ruter for å anskaffe selvkjørende biler fra Mobileye. De hevder at Mobileye selger kjøretøy med fjernstyrte våpensystemer til Israels forsvarsstyrker. Disse systemene brukes langs Gazastripen. De sier også at dere har solgt et system som kombinerer kamera og kollisjonsvarsling til Jerusalem Light Rail. De finner dette forkastelig, siden dere på denne måten bidrar til den israelske okkupasjonen av Palestina. Hva er kommentaren deres?

Mobileyes pressetalsperson, Justin Hyde, svarer:

– Mobileye jobber kontinuerlig for å redde liv og redusere trafikkulykker for millioner av mennesker globalt. Begge påstandene er fullstendig falske.

Powered by Labrador CMS