DEBATT

– Forhåpentligvis vil Stovner bydelsutvalg vise klokskap og lytte til Hassan Ali og folket på Stovner, sier skribenten.
– Forhåpentligvis vil Stovner bydelsutvalg vise klokskap og lytte til Hassan Ali og folket på Stovner, sier skribenten.

– Folk sliter med regningene sine. På Stovner vil mange rammes hardt av 5000 årlig i beboerparkering

På samme vis som at store deler av Stortinget er blinde for store deler av folkets vansker, har bydelsutvalget i Stovner vært nokså blindt. Flertallet politikere har nektet å se, de har nektet å lytte.

Publisert

Mange sliter med å få endene til å møtes i vårt fagre land. Bedrifter risikerer å gå konkurs. Strøm og mat blir dyrere. Folk sliter med å betale regningene. Da blir det feil tidspunkt for økte kostnader – som beboerparkering. Men det ser ikke de ansvarlige politikerne.

I høst bestemte bydelsutvalget i Stovner seg for å vedta beboerparkering. Det innebærer at folk må ut med over 5000 kroner årlig for å kunne parkere fossildrevne biler i egne gater, og litt mindre summer for å parkere for eksempel mopeder eller el-biler.

Tror politikerne at alle har råd til dette? Eller aksepterer de kynisk at mange ikke har råd til det og ser sitt snitt til å redusere bilbruken med tvang?

Enten ser politikerne ikke folk flest sine vansker, ellers bryr de seg ikke. Jeg vet ikke hva som er verst. Men det er uansett en ubehagelig elitisme som forklarer dette. Folkets behov blir rett og slett ignorert.

Politikerne må ikke glemme folket

Det er ingen tvil om at over 5000 kroner i ekstrautgift årlig er mye for de som sliter. Og det er mange blant oss som sliter i dag. Norge står i en alvorlig økonomisk krise – og mange vil slite med å komme helskinnet ut av den.

Da må politikerne lytte til folket. De må se folket. De må vise solidaritet med de mange nordmenn som sliter. Stovner er en bydel hvor mange vil rammes hardt av en slik politikk.

Men de som styrer der i dag har verken sett eller lyttet. På samme vis som at store deler av Stortinget er blinde for store deler av folkets vansker, har bydelsutvalget i Stovner vært nokså blindt. Flertallet politikere har nektet å se, de har nektet å lytte.

Heldigvis har Hassan Ali stått opp for Stovner og skapt en aksjonsgruppe – for å motarbeide beboerparkeringen. Som han påpeker, har ikke alle råd til dette. Og som han sier: «Vi kan ikke finne oss i dette!». Han har helt rett.

Vi må rope

Om politikerne våre nekter å lytte, så må vi rope. Det Hassan Ali nå gjør i møte med urett på Stovner er ikke bare modig. Det er det vi må gjøre, over hele vårt land. Politikerne har vært passive i mange måneder nå. Det ser ikke ut til at de ser hvordan folk har det.

Om de folkevalgte er mer opptatt av sine ideologier og interesser enn av folkets beste, så må folket stå opp. Politikerne kan ikke ignorere oss for alltid. Om politikerne ikke vil lytte, så kanskje vi må samle oss til å danne en politisk bevegelse som setter folket, enten de er fra Stovner eller Ullevål, Oslo eller Alta, først.

For slik kan vi ikke ha det. Politikerne må lytte – og huske at de skal tjene oss, ikke motsatt. Men per i dag ser det ut til at politikere flest er mest opptatt av sin politiske prestisje.

Folket fortjener bedre – folket fortjener å lyttes til. Forhåpentligvis vil Stovner bydelsutvalg vise klokskap. Forhåpentligvis vil de lytte til Hassan Ali og folket på Stovner. Det er ikke for sent å snu.

Powered by Labrador CMS