Avantor eier store bygg og tomter i Nydalen. Denne tegningen illustrerer hvordan Gullaug torg kan bli seende ut i fremtiden. Illustrasjon: Avantor / Snøhetta
Avantor eier store bygg og tomter i Nydalen. Denne tegningen illustrerer hvordan Gullaug torg kan bli seende ut i fremtiden. Illustrasjon: Avantor / Snøhetta

— Høyhus og ekstrem fortetting tvinges på oss ved at utbyggere har en såkalt miljøprofil

Alt for mange politikere velger å la utbyggerne styre byutviklingen i Oslo. Nå sist ved organisasjonen Future Built og det planlagte høyhuset ved Gullaug torg i Nydalen.

Publisert

I et debattinnlegg hos VårtOslo 12. april argumentererRoar Smelhus det varmt for «grønne» høyhus.

Den offentlige støttede organisasjonen Future Built, som det refereres til, ser ut til å ha en rent teknokratisk tilnærming til miljøvennlig utbygging: Bare nybygg har lavt nok energiforbuk og ligger nær en T-banestasjon spiller det ingen rolle hvor høye, stygge, kontrasterende, upopulære og stedsfiendtlige de er.

Grønnvaskes med noen miljøtiltak

Sosial bærekraft omfatter blant annet god medvirkning, respekt for befolkningens ønsker for sitt hjemsted og for deres meninger om hvordan de vil oppleve estetikken i nybygg.

Dette er åpenbart uinteressant for høyhustilhengerne. Energibesparende bygg kan med fordel tvinges på befolkningen, mener Future Built. Ekstrem fortetting grønnvaskes med noen miljøtiltak som ikke går ut over utbyggernes fortjeneste.

Kulturell bærekraft innebærer respekt for steders historie og eksisterende karakter som er skapt gjennom eldre, vakker bebyggelse. Dette er også irrelevant for aktører som prioriterer realiseringen av Den Nye Tid, i teknologisk betydning.

Egosentriske utbyggere og arkitekter

Future Built ser ut til å være dominert av modernister som elsker romskipslignende nybygg i kontrast til eldre, vakker bebyggelse. De fleste arkitekter avviser av prinsipp befolkningens ønsker om nybygg som er tilpasset stedet i skala og byggeskikk.

De vil tegne etter egen smak overalt, og allierer seg med utbyggere som ønsker å tjene mest mulig penger overalt, ved å ignorere ønsker om god tilpasning. Arkitekter og utbyggere har inngått en vanhellig allianse basert på egosentriske holdninger og ønske om overkjøring av befolkningen.

Altfor mange politikere velger å la utbyggerne styre byutviklingen. I stedet burde kommunen gjennomføre inkluderende planprosesser der løsningene fra første stund utformes i åpenhet og med bred deltakelse. Det kan gjøres effektivt gjennom for eksempel plansmier, workshops av 3-5 dagers varighet der alle aktører i en åpen prosess arbeider seg frem til en omforent løsning, med bistand av fagfolk innen byforming og arkitektur.

Kollisjonskurs med befolkningens ønsker

Fagfolkene fremmer ikke privat smak i en plansmie, men bistår til å illustrere og kvalitetssikre de ulike aktørenes. Alle må ta og gi for at enighet skal kunne oppnås. Dette kan gi oss byutvikling som er bærekraftig i en bred og inkluderende definisjon av ordet.

Future Built og deres allierte i byggebransjen fremstår som misbrukere av miljømålsettinger og offentlig støtte, for å fremme utbyggeres interesser og de involverte fagfolks private preferansen innen modernistisk arkitektur og byform. Svært ofte frittliggende, drabantbylignende bygninger, ikke urban struktur med gater og kvartaler.

Vi trenger nye organisasjoner for miljø- og brukervennlig stedsutvikling, uten bindinger til utbyggerbransjen og fagmiljøer styrt av en estetisk ideologi, som er på kollisjonskurs med både stedets karakter og befolkningens ønsker.

Du kan lese mer om plansmier på  www.plansmier.no

Powered by Labrador CMS