Innfører regjeringen avgifter på biodiesel, blir det høyere billettpriser og færre avganger, advarer NHO. Foto: Kjetil Ree / Wikipedia
Innfører regjeringen avgifter på biodiesel, blir det høyere billettpriser og færre avganger, advarer NHO. Foto: Kjetil Ree / Wikipedia

Bussbransjen i Oslo og Akershus advarer mot avgift på biodiesel

Biodrivstoff er tungtransportens viktigste verktøy for å redusere klimagassutslippene fra busser og lastebiler. En ny avgift vil gi færre avganger, høyere billettpriser og mer bruk av diesel.

Publisert

NHO Transport Oslo og Akershus advarer mot konsekvensene av den nylig foreslåtte veibruksavgiften på biodrivstoff. I Oslo og Akershus er bruken av biodrivstoff svært utbredt i kollektivtransporten.

Busselskapene som har kontrakt med Ruter benytter årlig 75 millioner liter biodrivstoff. Dette gir en reduksjon av CO2 på 200.000 tonn sammenlignet med autodiesel, ifølge NHO Transport Oslo og Akershus.

– Blant aktørene som i dag kjører busstransport for Ruter, vil en veibruksavgift på alt biodrivstoff utover omsetningskravet medføre ekstrakostnader på nærmere 100 millioner kroner. Kostnadsøkningen blir dermed så stor at det vil kunne medføre et redusert rutetilbud, høyere billettpriser og mulig tilbakegang til konvensjonell autodiesel, sier styreleder i NHO Transport Oslo og Akershus, Atle Rønning.

Rutetilbudet må reduseres

En innføring av avgiften vil, ifølge foreningen, øke driftskostnadene til et kjøretøy med 15 til 18 kroner per mil. Samlet vil dette medføre en kostnadsøkning som neppe i sin helhet kan dekkes av fylkeskommunen, uten å redusere et annet tjenestetilbud. Alternativt må avgiftsøkningen kompenseres av staten, men det er lite trolig at vil skje.

Det kan spøke for målet om en fossilfri kollektivtransport innen 2020, mener NHO. Foto: Ruter
Det kan spøke for målet om en fossilfri kollektivtransport innen 2020, mener NHO. Foto: Ruter

– Det er derfor nærliggende å tro at rutetilbudet må reduseres over natten, og bruk av autodiesel blir løsningen, sier Rønning. Full veibruksavgift vil dermed bidra til økte klimagassutslipp fra tungtransporten, noe som er i strid med klimapolitikken, sier Rønning i en pressemelding.

Ikke palmeolje i Oslo

Rønning påpeker at til tross for at majoriteten av biodrivstoffet som i dag omsettes i verden inneholder palmeolje, er ikke dette tilfellet for bussene som kjører i Oslo og Akershus. Snarere tvert imot har alle busselskapene krav på seg om å ikke kjøre med biodrivstoff hvor palmeolje er brukt, noe som derfor gir lite grunnlag for å innføre avgiften, ifølge Rønning.

– Busselskapene har strenge krav om at alt biodrivstoffet vi benytter er palmeoljefritt. Vi håper derfor avgiften ikke innføres. Den bør som minste felles multiplum utredes nærmere sammen med brukere og leverandører, mener NHO-lederen.

Det kan dermed spøke for å nå målet om en fossilfri kollektivtransport innen 2020, slik Ruter har som mål om.

Powered by Labrador CMS