Illustrasjon: Sporveien
Illustrasjon: Sporveien

Sporveien: – Nå blir trikkene i Oslo tilgjengelige for alle. Slutt på trapp ut og inn av trikken

� Mange av dagens trikker er umulige for meg å benytte. Så jeg gleder meg til de nye trikkene kommer slik at også jeg kan bruke dem som fremkomstmiddel, sier Magnhild Sørbotten i Handikapforbundet i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

For et år siden inngikk Sporveien kontrakt med spanske CAF om leveranse av 87 nye trikker til hovedstaden.

Lenge før kontraktinngåelse har de reisende vært involvert for å påvirke utformingen av trikkene slik at de blir best mulig tilgjengelig for flest mulig reisende, skriver Sporveien i en pressemelding.

— Involverte brukergrupper tidlig

Oslo kommune gjennomfører nå tidenes satsning på trikk i Norge, hvor Sporveien har fått ansvar for å kjøpe inn 87 nye trikker som skal settes i trafikk i tidsrommet 2021-2024.

� Vi opplever at Sporveien og Ruter nå virkelig tar brukermedvirkning på alvor, sier leder av Handikapforbundet region Oslo, Magnhild Sørbotten. Foto: Arnsten Linstad
� Vi opplever at Sporveien og Ruter nå virkelig tar brukermedvirkning på alvor, sier leder av Handikapforbundet region Oslo, Magnhild Sørbotten. Foto: Arnsten Linstad

Leder for Handikapforbundet i Oslo, Magnhild Sørbotten, er positiv til hvordan innbyggerne har blitt involvert i innkjøpet og utformingen av de nye trikkene.

— Trikkeanskaffelsen har involvert ulike brukergrupper tidlig i prosessen, noe som gjør at kostbare feil unngås. Det er ikke dyrere med universell utforming dersom man gjør det riktig fra starten av, sier Sørbotten.

Etter kontraktinngåelsen i 2018 er nå prosjektet snart i mål med en ettårig design- og prosjekteringsfase hvor det er gjort tilpasninger på enkelte deler av interiøret og de tekniske løsningene, heter det i pressemeldingen.

Ansatte med på å påvirke

For å sikre at ulike brukerperspektiv blir godt ivaretatt har Sporveien og Ruter i nært samarbeid, involvert ulike brukerorganisasjoner slik som Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Hørselshemmedes Landsforbund og Norsk Revmatikerforbund, i tillegg til gravide, eldre og andre grupper reisende i prosjektet. Dette for at trikken skal bli så godt tilpasset alle reisende som mulig, skriver Sporveien.

En av de gamle "italiatrikkene" på C.J. Hambros plass. Innkjøpet regnes som en av de største samferdselsfiaskoene i Oslos historie. Men snart er problemtrikkene klar for utfasing. Foto: Arnsten Linstad
En av de gamle "italiatrikkene" på C.J. Hambros plass. Innkjøpet regnes som en av de største samferdselsfiaskoene i Oslos historie. Men snart er problemtrikkene klar for utfasing. Foto: Arnsten Linstad

— Det overordnede målet vårt er å gi byen nye, attraktive, robuste og kostnadseffektive trikker. Da er det viktig for oss å lykkes med å få trikker hvor også de reisende blir fornøyd. Derfor har vi valgt å gjennomføre et omfattende brukerinvolveringsprogram gjennom hele den tekniske designfasen for å forstå brukernes atferd og avdekke reelle behov, sier prosjektsjef i Sporveien Trikken, Bjørn Bjune.

De ansatte i Sporveien Trikken har også vært delaktige i prosjektet for å påvirke utformingen av sin arbeidsplass.

Slutt på trapp inn og ut

Trikkene som er bestilt til Oslo er en velutprøvd trikketype som allerede er tatt i bruk i store byer over hele verden. Imidlertid er det nå gjort noen tilpasninger til Oslos forhold.

— Uten all innsikt vi har fått fra ulike typer reisende og de ansatte på Trikken hadde vi ikke fått like gode løsninger slik at trikken blir tilgjengelig for alle, sier en takknemlig Christian Nordström, designansvarlig i Ruter og ansvarlig for brukermedvirkning i trikkeanskaffelsen.

Oslos nye trikker har fire rullestolplasser i hver trikk, to per retning. I tillegg til flere stoppknapper, som også fungerer som «bestillere» av døråpning. Iluustrasjonsfoto: Sporveien
Oslos nye trikker har fire rullestolplasser i hver trikk, to per retning. I tillegg til flere stoppknapper, som også fungerer som «bestillere» av døråpning. Iluustrasjonsfoto: Sporveien

— Vi har også fått positiv tilbakemelding av den spanske produsenten om at de ikke har sett noen kunder planlegge og utføre brukerinvolvering på en slik måte som Oslo har gjennomført det siste året, sier han.

De nye trikkene blir 100 prosent lavgulvtrikker med universell utforming og god plass som gir enkel av- og påstigning for alle reisende. Det betyr at dagens trapper og de trange trikkende snart er historie, noe som vil gjøre enklere å reise med trikken både med rullestoler og barnevogner.

Trikkene får også bedre kapasitet enn de gamle trikkene, for å møte det økende antall reisende i årene fremover. Passasjerkapasitet på de nye trikkene er 220 plasser.