Biltrafikken er både forurensende og tar mye plass. Her fra Schweigaards gate. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Biltrafikken er både forurensende og tar mye plass. Her fra Schweigaards gate. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Nok er nok, biltrafikken må ned

Bilen er Oslos største kilde til både luftforurensning og klimagassutslipp.

Publisert

I et innlegg hos VårtOslo hevder Cecilie Lyngby at vedfyring er verre for klimaet enn biler. Det har nok ytterst lite hold i virkeligheten.

Vi må i denne debatten holde tungen beint i munnen: luftforurensing og klimagassutslipp er to ganske forskjellige ting. Begge typer utslipp er svært problematiske, men de har helt forskjellige virkninger.

Vedfyring bidrar netto ikke til klimagassutslipp. Ved er faktisk fornybart. For hver trestamme som kuttes opp til ved, kan en ny vokse opp og igjen fange CO2 gjennom fotosyntesen. De klimagassene som slippes ut ved brenning veies opp av nye trær. Vedfyring er i et klimaperspektiv fornybar bioenergi.

Vedfyring bidrar dog til luftforurensning - helt klart. Derfor er det så bra at Oslo kommune i flere år har gitt støtte til utskifting til rentbrennende vedovner. Det gir resultater.

Bilen verst på all forurensning

Selv om dette allerede bidrar til reduksjon av luftforurensing i Oslo er det slettes ikke nok. Trafikk står for over dobbelt så mye luftforurensing som vedfyring. Veitrafikken er den aller verste bidragsyteren til utslipp av nitrogenoksid (NOx) - og står for minst fire ganger mer utslipp enn andre kilder.

Cruiseskip, flyreiser, og bilen bidrar kraftig til utslipp av både Co2 og farlige partikler som gir luftforurensing. Men for Oslos del gjelder det altså spesielt biler. Faktisk står bilen for størsteparten av den totale luftforurensning i Oslo. Dette er det viktig å få bukt med. Også her kan Oslo endelig etter tiår med vanskjøtsel vise til resultater. For cruise- og fergetrafikken kommer det krav om bruk av landstrøm. Det vil også hjelpe.

For CO2-utslipp er veitrafikk den ubestridt største kilden i Oslo - og står i dag for over halvparten av kommunens klimagassutslipp. Den aller største delen av dette kommer fra personbiler.

Bilen er faktisk problemet

Bilen bidrar både til luftforurensning, og til klimagassutslipp. Trafikk er altså Oslos største kilde til begge deler.

I tillegg beslaglegger bilen enormt med plass, med veier, gater, motorveier og parkeringsplasser.

Når vi i tillegg vet at flertallet av husstandene i Oslo ikke disponerer bil, og at Oslos gater ikke har uendelig plass til biler, så må man prioritere.

Bompengene tjener oslofolk

Da er det faktisk veldig bra at Miljøpartiet De Grønne fikk gjennomslag for at ni av ti kroner i bomringen går til alternativene til bil: sykkel, gange, og kollektiv. Det er faktisk bompengene som gjør at Oslo nå endelig kan få ny sentrumstunnel, T-bane til Fornebu, el-busser, nye trikker, tusenvis av flere avganger, og et bedre og bedre kollektivtilbud.

Bompengene er også med på finansiere viktigste sykkeltiltak og bedre forhold for fotgjengere. Slike bompenger er jeg for, og er helt overbevist om at det kommer flertallet av Oslos borgere til gode. Nå er også andelen syklende på vei opp, i takt med at vi bygger ut sykkelfelt og legger til rette for trygg sykling for folk flest, ikke bare for de sprekeste.

Antallet Oslo-borgere som bor i områder med helseskadelig luft har blitt redusert med 95 prosent – fra 200 000 til 10 000, ifølge beregninger gjort for kommunen. Dette kan vi takke bompengene for. De reduserer kø, luftforurensing og klimautslipp.

Bompengene finansierer altså alternativene til bilen. Det store flertallet av reisende i Oslo bruker alt annet enn bil, nemlig beina, sykkelen eller kollektivt. Og dette flertallet vokser. De fortjener å bli prioritert.

Hårreisende bompenger

På et punkt er jeg dog helt enig med Cecilie Lyngby og hennes aksjonsgruppe: unødvendige bompenger er en uting. Det beste eksemplet her er monsterprosjektet de borgerlige partiene i Oslo går til valg på å gjennomføre, utvidelse av E18, vest for Oslo.

Ikke trenger vi utvidelsen - Oslo får allerede altfor mye trafikk inn til byen, og pengene går utelukkende til veiutvidelsen.

Bompenger på denne veien kommer til å koste en vanlig pendler nesten 150 kr, i tillegg til de bompengene som gjelder for selve Oslo.

Det er hårreisende, spesielt når det ene og alene finansierer selve veien og ikke alternativene til bil.

Powered by Labrador CMS