Christoffer Fremstad og Hedda Oline Henriksen Fremstad (t.v) og Rene Brorstrøm med Magnus Brorstrøm
Christoffer Fremstad og Hedda Oline Henriksen Fremstad (t.v) og Rene Brorstrøm med Magnus Brorstrøm

Nok et nederlag for aksjonsgruppen Bygg ungdomsskole på Økern: - Et sammensurium av etater som ikke klarer å samarbeide

Etter et møte med kommunen onsdag forrige uke, satt aksjonsgruppen Bygg ungdomsskole på Økern igjen med bitterhet og skuffelse. Den fremtidige ungdomsskolen på Økern blir ikke ferdig før 2027, og møtet med kommunen gikk heller ikke som aksjonsgruppen hadde håpet. — Vi er igjen ikke overrasket, forteller Christoffer Fremstad i aksjonsgruppen.

Publisert

Behovet for egen ungdomsskole på Økern har i flere år vært sårt. Allerede i 2012 åpnet Frydenberg skole opp for å dekke flere ungdomsskoleplasser, men der ble plassene fort fylt. Derfor har både foreldre og foreldrerådets arbeidsutvalg på Løren skole, vært i samtaler med Oslo kommune om ungdomsskole på Økern. Skolen vil bygges, sier kommunen, men foreldre på Økern har gang på gang fått vite at byggingen blir utsatt.

I en tidligere sak kunne medstifter i aksjonsgruppa Christoffer Fremstad, fortelle at utsettelsen blant annet skyldes dårlig kommunikasjon mellom etater, og et fragmentert ansvarsforhold.

— Vi har gang på gang påpekt at det er manglende koordinering mellom etatene og et totalt fravær av risikovurderinger rundt å sikre fremdriften, forklarte Fremstad.

— Etater som ikke klarer å samarbeide

Etter det aksjonsgruppen kalte “et elendig møte” med kommunen forrige uke, fikk de nok en gang bekreftet at ingen hadde kontroll på prosjektet.

— Vi er igjen ikke overrasket, men det har blitt mye tydeligere at dette er et sammensurium av etater som ikke klarer å samarbeide, forteller en skuffet Fremstad etter onsdagens møte.

Grunnen til at bygging av skolen utsettes denne gangen er på grunn av omlegging av vannledninger og opparbeidelse av park i området. Fremstad og aksjonsgruppen reagerer på at dette ikke har vært adressert tidligere i planene om den nye ungdomsskolen, og stiller seg kritisk til at reguleringsplanen ikke er delt opp, slik at boliger og parker ikke kommer i veien for bygging av skolen.

— Kommunen insisterer på at hele tomten skal reguleres i ett, men da kommer det til å ta alt for lang tid. Dette viser seg med stadige forsinkelser, sier Fremstad.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten skal kjøre gjennom prosjektet, og at de ikke greier å få oversikt over alle grensesnitt er veldig rart, forklarer han.

Christoffer Fremstad (t.v) og Rene Brorstrøm har i flere år jobbet i aksjonsgruppa for ny ungdomsskole. De er svært skuffet over alle utsettelsene.
Christoffer Fremstad (t.v) og Rene Brorstrøm har i flere år jobbet i aksjonsgruppa for ny ungdomsskole. De er svært skuffet over alle utsettelsene.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten: - Svært omfattende koordineringsprosess

Eiendoms- og byfornyelsesetaten er kommunens grunneier og forslagsstiller i arbeidet med ny reguleringsplan for Økern torg. Etaten påpeker at Økern torg er en av Oslo kommunes største utviklingseiendommer, som skal dekke formål som skole, barnehage, flerbrukshall, park og boliger.

«Utvikling av eiendom med så mange funksjoner er kompleks og involverer mange kommunale virksomheter på tvers av sektorer. I arbeidet med ny reguleringsplan for Økern torg har eiendoms- og byfornyelsesetaten lagt opp til en svært omfattende koordineringsprosess, med vekt på involvering av og samhandling mellom de ulike virksomhetene, blant annet for å tydeliggjøre roller og ansvar inn i prosjektet.»

«Etter at reguleringsplanforslaget var ute på offentlig ettersyn første gang i midten av 2021, har vi avholdt koordineringsmøter annenhver uke med alle involverte, blant annet Oslobygg KF, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten. I tillegg har vi holdt møter om kart og bestemmelser med aktuelle virksomheter, slik at alle parter har kunnet uttale seg fortløpende.» skriver eiendoms- og byfornyelsesetaten til VårtOslo.

— Ingen har ansvar

Fremstad sier at dersom vann- og avløpsetaten hadde vært inkludert tidligere i prosjektet, kunne også beslutningen om omlegging av vannledninger vært håndtert i et tidligere stadium av prosjektet, og dermed ikke ført til forsinkelser.

— Problemene dukker ikke opp før etatene ser på sin egen lille del av prosjektet. Det er ganske utrolig at dette problemet med vann og avløp ikke har dukket opp før, og det vitner om at ingen har ansvar for helheten, forteller Fremstad.

Flere hundre barn står uten en lokal ungsomsskole å til når de er ferdige ved Løren skole de neste fire årene.
Flere hundre barn står uten en lokal ungsomsskole å til når de er ferdige ved Løren skole de neste fire årene.

Anne Siri Haddeland, overingeniør i funksjon byutvikling, i vann og avløpsetaten, sier seg enig i at om etaten hadde vært satt inn i saken tidligere, kunne dette problemet kanskje vært unngått.

«Dersom vi hadde blitt satt inn i saken tidligere, ville vår oppstart komme på et tidligere tidspunkt enn det som nå blir tilfelle. Det er Oslobygg som er utbygger og som må svare for fremdriften», skriver Haddeland til VårtOslo.

Oslobygg: - Ikke en del av det prosjektet

Ifølge Oslobygg er prosjektet vann- og avløpsetaten henviser til, et forprosjekt for Hovinparken. «Oslobygg er ikke en del av det prosjektet. Vi kan dermed ikke kommentere på arbeid som er gjort i det prosjektet, men det er riktig at forprosjekt Hovinparken har påvirket vårt forprosjekt.

Oslobygg mottok i januar i år forprosjektbestilling fra UDE for å bygge ny ungdomsskole, flerbrukshall og barnehage på Økern. Som et ledd i arbeidet med skoleanlegget, ble vi klar over at forprosjekt Hovinparken hadde en fremdrift som ikke var forenelig med bystyrets vedtak om ferdigstillelse av skolen i 2026.

Vi har som en følge av dette sett på muligheter for å ferdigstille omlegging av vannledningene tidligere enn opprinnelig planlagt, og har inngått et samarbeid med VAV for å forsøke raskere fremdrift. Vannledningene er nå planlagt ferdig omlagt til mai 2024, og forutsatt de nødvendige bevilgninger fra bystyret, kan byggingen av skolen starte sommeren 2024 og stå ferdig til skolestart 2027.» opplyser Oslobygg.

Barna som blir taperne

Fremstad sier han opplever etater som peker på hverandre, og at det ikke er noen som sitter med et overordnet ansvar for å koordinere og drive frem prosjektet. — Man har jobbet med reguleringen siden 2016, og plasseringen av skolen har vært kjent i over to år, forteller han.

— Når vi eksplisitt har spurt om det er risikoer som kan sette fremdriften i fare har vi blitt beroliget med at alt går etter planen. Mens etatene skyver ansvaret mellom seg, er det barna i Hovinbyen som blir taperne.

Powered by Labrador CMS