DEBATT

Øystein Sundelin (til v) legger seg på en mer samarbeidsvillig linje for å løfte Oslo ut av koronakrisen enn Eirik Lae Soberg (til h), mener skribenten.
Øystein Sundelin (til v) legger seg på en mer samarbeidsvillig linje for å løfte Oslo ut av koronakrisen enn Eirik Lae Soberg (til h), mener skribenten.

– Politisk polemikk, dragkamp og Oslo Høyre i krisetid

Jeg skulle jeg ønske at Oslo Høyre prioriterte å jobbe sammen med byrådet nå. Ikke minst jobbe opp mot sitt eget parti i regjering, siden de sitter på nøkkelen til svært mye av løsningen i Oslo.

Publisert

I slutten av mars satte finansutvalget i Oslo bystyre ned en arbeidsgruppe med medlemmer fra samtlige partier. Arbeidsgruppens mål var å se om vi kunne finne noen gode tiltak for å hjelpe Oslos næringsliv og befolkning i denne krisen. Det greide vi.

Det er i seg selv en liten seier at vi alle la våre partipolitiske kjepphester til side en liten stund og jobbet sammen konstruktivt og åpent.

Oslo Høyres markeringsbehov

Et parti gjorde seg dog litt bemerket. Partiet Høyre.

Bare noen få timer etter at alle partier i Oslo bystyre var blitt enige i denne ekstraordinære arbeidsgruppen og pressemeldingen var sendt ut, stiller tidligere gruppeleder for Oslo Høyre, Eirik Lae Solberg, til intervju i Aftenposten.

Eirik Lae Solberg (H) kritiserer pengebruken til byrådet under koronakrisen.
Eirik Lae Solberg (H) kritiserer pengebruken til byrådet under koronakrisen.

Der kritiserer han byrådet for å ikke være godt nok forberedt på krisen og for å ikke gjøre nok. Han kunne kanskje ventet litt til? Det er ikke hver dag alle partier i Oslo står samlet. Dagen etter stiller Høyres Anne Rygg til intervju i VårtOslo og sier mye av det samme.

Høyres Anne Rygg tok riktignok selv initiativ til denne felles arbeidsgruppen, og selv om både vi i Miljøpartiet, og sikkert flere andre partier, allerede hadde startet forberedelsene til et slikt bredt samarbeid, skal Høyre ha honnør for dette.

Er styringen ute av kontroll?

Høyres kritikk, midt oppi all denne enigheten, er altså at Oslo kommune har brukt for mye penger og burde ha satt av midler til en krisehåndtering for lenge siden, fordi dette byrådet har hatt så store inntekter i flere år.

Argumentene gjentas av Eirik Lae Solberg. Her går den tidligere gruppelederen og heltidspolitikeren, som nå jobber i det private, enda lenger - og påstår vi aldri har spart mindre, og at ting nærmest er ute av kontroll.

Han mener altså at byrådet burde gjort mye mer enn det regjeringen har greid nasjonalt. Dette er en mildt sagt interessant polemikk. Oslo kommune har nå en vesentlig lavere gjeldsgrad enn under de borgerlige. Vi har prioritert nedbetaling av gjeld.

Sånn sett har de økte inntektene kommet godt med. Vi har også gjennomført politikk folk vil ha. Økt kollektivtrafikk, sykkelveier, opprustning av skoler og eldreomsorg koster. Men dette er svært populære og nødvendige prioriteringer, som ga oss gjenvalg.

Vi har ingen pengebinge

Høyres tidligere gruppeleder ser heller ikke ut til å reflektere over at vi i år også har med oss et betydelig overskudd fra i fjor. Det overskuddet kommer nok godt med nå. Det og den sterkt reduserte gjeldsgraden, skyldes god styring av Oslo.

I tillegg vet selvsagt Høyres Lae Solberg at vi skal revidere budsjettet. Det gjør man hvert år. Det sier seg selv at det i hvert fall blir revidert i år.

Oslos situasjon er utfordrende - det er ingen hemmelighet. Men som alle andre kommuner i Norge har ikke vi en pengebinge å ta av. Det har staten.

Landets høyeste arbeidsløshet

Derfor er det så viktig at statens krisepakker til kommunene blir best mulig. Det er viktig for Oslo kommune og alle Oslos borgere.

Vi har landets høyeste arbeidsledighet, vi har relativt lav andel offentlig ansatte og vi har et stort kollektivsystem som innbyggerne er helt avhengige av.

Oppi alt dette mister vi også store inntekter fra kraftnæringen, gitt de historisk lave kraftprisene. I tillegg har vi også en mye lavere inngang av blant annet utbytteskatt og svekket avkastning i Oslo kommunes pensjonsfond.

Tid for å jobbe sammen

Den nye gruppelederen til Høyre, Øystein Sundelin, har foreløpig ligget på en mye mer konstruktiv linje. Det berømmer jeg.

Oslo Høyres nye gruppeleder, Øystein Sundelin, står på for Oslos interesser, mener skribenten.
Oslo Høyres nye gruppeleder, Øystein Sundelin, står på for Oslos interesser, mener skribenten.

Han har blant annet tatt til orde for en nasjonal lovendring som ville gjøre det mulig for kommuner å låne penger til drift av kommunen i en krisetid. Jeg er selv ikke sikker på om jeg er helt enig i det, men Sundelins utspill fremstår ene og alene som et uttrykk for at han setter Oslos ve og vel først, og foran partipolitikken. Slikt borger for god politikk.

Derfor skulle jeg ønske at Oslo Høyre først og fremst prioriterte å jobbe sammen med byrådet nå. Ikke minst jobbe opp mot sitt eget parti i regjering, siden de sitter på nøkkelen til svært mye av løsningen.

De tiltakene byrådet nå gjennomfører og de tiltakene et samlet bystyre foreslår, vil bidra sterkt til Oslos fordel, men vi har fortsatt mye arbeid som gjenstår.

Etterpåklokskap og svakt begrunnede anklager om dårlig styring bidrar dessverre ytterst lite.

Powered by Labrador CMS