— Vi mener det er både lite treffsikkert og lite ansvarlig å bruke flere hundre millioner på tiltak vi ikke vet vil ha effekt for dem som trenger det mest, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).
— Vi mener det er både lite treffsikkert og lite ansvarlig å bruke flere hundre millioner på tiltak vi ikke vet vil ha effekt for dem som trenger det mest, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) vil ikke utsette eller redusere eiendomsskatt i Oslo

Neste uke forfaller eiendomsskatten i Oslo. Både handelsnæringen og Høyre har bedt om at skatten utsettes. Men svaret fra finansbyråd Einar Wilhelmsen er blankt nei.

Publisert

I stedet for å redusere eller utsette innkreving av eiendomsskatt, åpner MDGs finansbyråd Einar Wilhelmsen for at de som søker om utsettelse av eiendomsskatten skal få redusert forsinkelsesrente fra 9,5 til 3 prosent.

— For å avhjelpe situasjonen for privatpersoner og næringsliv som er i en utfordrende situasjon, innvilger Oslo kommune betalingsutsettelse på eiendomsskatt for de som trenger utsettelse og søker om det, og setter ned forsinkelsesrenten, heter det i en pressemelding fra kommunen.

Saken ble først omtalt av E24.

Les også: Nå har VårtOslo-abonnementet kommet. Og vi trenger hjelp fra deg

Rekordhøy arbeidsledighet i Oslo

Tirsdag kom tallene som viser at Oslo har landets høyeste ledighetstall. Under koronapandemien har arbeidsledigheten i hovedstaden vokst til 12,7 prosent. Størst økning i ledighet er det på vestkanten.

Søndag gikk Oslo Høyre ut med 10 krav til byrådet, der partiet blant annet krevde utsettelse av eiendomsskatt.

— Når regjeringen går foran må Oslo kommune følge etter. Det første byrådet må gjøre er å gi klar beskjed om at de allikevel ikke vil kreve inn 400 millioner kroner i eiendomsskatt som forfaller neste uke, sa Oslo Høyres finanspolitiske talsperson i bystyret, Anne Haabeth Rygg.

Les også: Byrådets skjenkestans: Fire kontrollører sjekket 250 serveringssteder på ett døgn

— Sentrum kan stå igjen som øde branntomter

Også Oslo Handelstands Forening krever fjerning eller utsettelse av eiendomsskatten.

— Sentrum kan stå igjen som øde branntomter når viruset er bekjempet, skrev foreningen på sin nettside.

— Det er full krise i Oslos handel- og serveringsnæring. Koronaviruset har stanset praktisk talt all handel og servering, med unntak av apotek, dagligvare og netthandel, skrev foreningen.

Næringsbyråd Victoria Marie Evensen svarte handelsnæringen, og forsikret at byrådet tar situasjonen for næringslivet i Oslo på største alvor.

Les også: Byrådets skjenkestans: Fire kontrollører sjekket 250 serveringssteder på ett døgn

Fylkesråd i Viken med egen tiltakspakke

— Handels- og servicenæringen er blant bransjene som befinner seg i en krevende situasjon, sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap).

Oslos nabofylke Viken har gått ut med en rekke tiltak for å hjelpe næringslivet. Mandag la fylkesrådet i Viken frem en omfattende tiltakspakke.

Innholdet i Vikens tiltak er mangslungent, fra bedriftsintern opplæring til å framskynde vedlikehold og renovering av bygg, penger til forskning og næringsutvikling, tiltak for å hjelpe lærlingene, samt rask betaling og gjennomgang av kontraktsvilkår for dem som leverer til fylkeskommunen, skriver Fri Fagbevegelse.

Foreløpig har ikke byrådet i Oslo lagt frem annet overfor byens næringsliv enn at forsinkelsesrenter på for sent innbetalt eiendomsskatt reduseres til 3 prosent.

— Vi mener det er både lite treffsikkert og lite ansvarlig å bruke flere hundre millioner på tiltak vi ikke vet vil ha effekt for dem som trenger det mest, sier Oslos finanbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).