— Oslo Høyre er forberedt på å hjelpe byrådet der vi kan, og legger nå frem krav til tiltak som kan hjelpe næringslivet og redde arbeidsplasser, sier partiets gruppeleder i bystyret, Øystein Sundelin.
— Oslo Høyre er forberedt på å hjelpe byrådet der vi kan, og legger nå frem krav til tiltak som kan hjelpe næringslivet og redde arbeidsplasser, sier partiets gruppeleder i bystyret, Øystein Sundelin.

Høyre med krav til byrådet: Utsett innkreving av eiendomsskatt og kommunale avgifter

— Alle må bidra i dugnaden for å begrense skadene av denne krisen. Jobb nummer 1 er å stanse smittespredningen. Samtidig må vi også hjelpe næringslivet i Oslo gjennom krisen, sier Øystein Sundelin (H).

Publisert

Neste uke forfaller eiendomsskatten i Oslo. En skatt Høyre sammen med Frp, Venstre og KrF i bystyret har kjempet mot siden den ble gjeninnført av det rødgrønne Ap/SV/MDG-byrådet etter valget i 2015.

Under koronapandemien går Oslo Høyre ut og krever at det rødgrønne byrådet nå utsetter innkreving av blant annet eiendomsskatt.

Les også: Kraftige reaksjoner på byrådets skjenkestopp i Oslo: - Å straffe alle er feil og uansvarlig

— Høyre forberedt på å hjelpe byrådet

— Når regjeringen går foran må kommunen følge etter. Det første byrådet må gjøre er å gi klar beskjed om at de allikevel ikke vil kreve inn 400 millioner kroner i eiendomsskatt som forfaller neste uke, sier Oslo Høyres finanspolitiske talsperson Anne Haabeth Rygg i en uttalelse på fylkespartiets nettside.

— Oslo Høyre er forberedt på å hjelpe byrådet der vi kan, og legger nå frem krav til tiltak som kan hjelpe næringslivet og redde arbeidsplasser. Vi må forvente at også kommunen må bruke milliarder for å møte krisen, sier Høyres gruppeleder i bystyret, Øystein Sundelin.

Sist uke gikk handelsnæringen i Oslo ut og krevde handling fra Ap/SV/MDG-byrådet. Oslo Handelstands Forening krever også fjerning av eiendomsskatt. Men ber også om gratis gateleie, fjerning av serveringsavgifter, gratis kollektivreiser og gratis parkering i Oslo sentrum når koronapandemien er over.

Les også: — Byrådets skjenkestopp er et feilgrep

— Byrådet vurderer hva kommunen skal gjøre

— Sentrum kan stå igjen som øde branntomter når viruset er bekjempet, skrev foreningen på sin nettside.

— Det er full krise i Oslos handel- og serveringsnæring. Koronaviruset har stanset praktisk talt all handel og servering, med unntak av apotek, dagligvare og netthandel, skrev foreningen.

Næringsbyråd Victoria Marie Evensen svarte handelsnæringen, og forsikret at byrådet tar situasjonen for næringslivet i Oslo på største alvor.

— Handels- og servicenæringen er blant bransjene som befinner seg i en krevende situasjon, sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap).

— Byrådet vil vurdere hva kommunen kan gjøre for å få hjulene i gang igjen når restriksjonene oppheves og vi skal tilbake til en normal situasjon. Innspillene fra Oslo Handelsstands Forening tas med i det videre arbeidet, svarte næringsbyråden.

Les også: Marius (33) kjempet seg ut av rus og tilbake til arbeid. Nå er han permittert

Høyres 10 krav til byrådet

Nå får foreningen støtte fra Oslo Høyre og partiets bystyregruppe i at byrådet må komme næringslivet i møte. 10 krav listes opp av Høyre:

1. Oslo kommune forskyver innbetaling av eiendomsskatt i første omgang til 25.mai, med mulighet for ytterligere utsettelse til 25.august når tredje termin har forfall. Oslo kommune må søke samarbeid med næringslivets organisasjoner og private gårdeiere i Oslo for å sikre at næringsdrivende som leier lokaler får redusert husleien tilsvarende beløpet gårdeier får betalingsutsettelse for.

2. Oslo kommune bør i tillegg samarbeid med næringslivets organisasjoner og gårdeierne i Oslo for å finne en løsning for virksomheter som er truet av konkurs pga koronakrisen slik at de for en periode fritas helt, eller betaler redusert eiendomsskatt.

3. Oslo kommune må prioritere å jobbe med saker som kan sikre aktivitet i økonomien når samfunnet kommer i gang igjen etter Korona-krisen, og å ikke stanse aktivitet som kan holdes i gang.

4. Når vi nå oppfordres til en nasjonal dugnad, må kommunen også samarbeide med private aktører på områder der de trenger mer kapasitet. Her må Oslo kommune legge restriksjoner på hylla på områder som for eksempel transport, helse, barnevern, rusomsorg. Hvis et sykehjem har behøv for midlertidige lokaler som følge av uhensiktsmessig bygningsmasse og stor fare for virussmitte må kommunen bruke ledig kapasitet hos private aktører, for eksempel hoteller som står tomme om det er hensiktsmessig.

5. Leie av gategrunn utenfor egen virksomhet bør være gratis ut året, for å gi serveringssteder i byen et løft når korona-krisen er over.

6. Betaling av de kommunale avgiftene 25. mars utsettes, i første omgang til 25. mai som er neste forfallsdato, for å sikre alle Oslos husholdninger bedre likviditet.

7. Sykkelen er et smittefritt og helsefremmende transportmiddel. Alle sykkelstier og sykkelveier, må rengjøres for grus og vaskes, slik at det fremstår attraktivt å sykle. Kommunen bør også se på om flere virksomheter kan sertifiseres som sykkelvennlige arbeidsplasser. Sykkelprosjekter som er vedtatt bør man fremskynde byggingen av.

8. Det bør vurderes å skjerpe renhold av bysykler og el-sparkesykler for å hindre at disse sprer smitte. Også på kollektivtransporten må det settes inn tiltak for å bedre renholdet, og unngå virus-spredning.

9. Kultur og idrett: Kommunen må garantere at alle byens idrettsklubber som gir et tilbud til barn og unge kan gi samme aktivitetstilbud etter krisen. Kommunen må gå i dialog med Oslo Idrettskrets for å finne gode løsninger for byens mange klubber. Tildelinger som er gjort til kulturarrangementer som ikke gjennomføres, der pengene ikke er brukt opp, kan beholdes mot at mottakerne redegjør for hvordan pengene skal brukes.

10. Regjeringen har forsterket støtten til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene. Disse midlene må Oslo kommune snarest mulig lyse ut, slik at de kommer bedriftene til nytte. Her kan for eksempel norskopplæring være et aktuelt tiltak på mange arbeidsplasser, som har kurs som kan følges hjemmefra.