Arbeidsløsheten vokser rekordraskt i Oslo, og verst er det i de vestlige bydelene.
Arbeidsløsheten vokser rekordraskt i Oslo, og verst er det i de vestlige bydelene.

Historisk høy arbeidsledighet i Oslo. Verst på vestkanten

Oslo har den høyeste arbeidsløsheten i landet. 12,7 prosent av arbeidsstyrken står uten jobb. Bydel Frogner har den høyeste økningen av arbeidsløse.

Publisert

Rekordmange har registrert seg hos NAV i Oslo på kort tid. Siden 10. mars har antallet helt arbeidsløse økt med 39.481 personer. Til sammen står 49 498 personer nå uten jobb i Oslo, det vil si 12,7 prosent av arbeidsstyrken og høyest i landet.

Nasjonalt ligger ledigheten på 10,4 prosent.

– Vi skjønner at mange har det vanskelig at det er behov for informasjon fra oss om hvordan vi kan hjelpe de som er berørt av koronaviruset, sier Sonja Skinnarland, direktør NAV Oslo i en pressemelding.

Verst i reiseliv og transport

Skinnarland sier NAV har stor pågang og ber om at folk tar kontakt via de digitale kanalene på nav.no, slik at de som trenger hjelp mest får hjelp først.

Siden 10. mars har økningen vært størst innen reiseliv og transport, hvor ledigheten har økt med 827 prosent. Deretter følger ledere (669 prosent), butikk- og salgsarbeid (606 prosent), serviceyrker og annet arbeid (475 prosent) og meglere og konsulenter (444 prosent). Til sammen har det blitt 26 486 flere ledige innen disse fem yrkesgruppene siden 10. mars.

– Jeg opplever en enormt stor vilje blant medarbeiderne i NAV i Oslo for å bidra til at oslofolk kommer best mulig gjennom krisen, sier Sonja Skinnarland.
– Jeg opplever en enormt stor vilje blant medarbeiderne i NAV i Oslo for å bidra til at oslofolk kommer best mulig gjennom krisen, sier Sonja Skinnarland.

I samme periode har antallet helt ledige kvinner steget med 18 933, eller 437 prosent. For menn har ledigheten steget med 20 548 personer, en økning på 362 prosent. Ledigheten er nå på 12,4 prosent for kvinner og 13 prosent for menn.

Størst økning i Frogner

Ledigheten øker i hele Oslo, men størst økning siden 10. mars har det vært i bydel Frogner (535 prosent), St. Hanshaugen (527 prosent) og Nordstrand (504 prosent). Økningen har vært minst i Søndre Nordstrand, med 231 prosent flere helt ledige siden 10. mars.

Det er nå Frogner som har den største ledigheten i Oslo, med 14,7 prosent. Tett fulgt av sentrumsbydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og St. Hanshaugen med henholdsvis 14,5, 14,4 og 14, 3 prosent av arbeidsstyrken.

Rekordmange permitterte

Siden 10. mars er det kommet inn totalt 40 356 nye søknader om dagpenger. Sonja Skinnarland forteller at NAV har mobilisert alle tilgjengelige ressurser for å håndtere økningen av saker som nå har kommet, samt omdisponert medarbeidere.

Også i NAV jobber mange av medarbeiderne hjemme. NAV oppfordrer permitterte til å legge igjen CVen på arbeidsplassen.no
Også i NAV jobber mange av medarbeiderne hjemme. NAV oppfordrer permitterte til å legge igjen CVen på arbeidsplassen.no

– Selv om vi gjør alt vi kan, må folk regne med økt saksbehandlingstid. Vi har fått rekordmange nyregistrerte som søker om dagpenger og sosialhjelp. Vi ber derfor om tålmodighet og forståelse i denne situasjonen, sier Skinnarland.

NAV-kontorene i Oslo holder åpent, men har tilpasset åpningstidene sine noe. De fleste jobber fra hjemmekontor og følger opp brukerne digitalt.

Enorm vilje til å hjelpe

I begynnelsen av forrige uke hadde NAV-kontorene i Oslo veldig stor pågang i publikumsmottakene, men nå er det færre som oppsøker publikumsmottakene. De som kommer sluses inn i små puljer for å ivareta smittevernhensyn.

– Jeg opplever at det er en enorm stor vilje blant medarbeiderne i NAV i Oslo for å bidra til at Oslos befolkning kommer best mulig gjennom denne krisen. Det er mange medarbeidere som nå gjør en kjempejobb for å holde publikumsmottakene åpne, og våre ansatte er alle sammen opptatt av å gi god hjelp til de som trenger det, sier Skinnarland.

NAV hjelper også arbeidssøkere, permitterte og arbeidsgivere med å finne hverandre. NAV ber om at alle permitterte registrerer CVen sin på arbeidsplassen.no, slik at de er tilgjengelig for oppdrag mens de er permitterte. Mange som nå blir permittert kan ha kompetanse som er etterspurt av andre arbeidsgivere, for eksempel innen helse, transport og dagligvarehandelen.

Powered by Labrador CMS