Bystyrets miljø- og samferdselspolitikere er på studietur til Stockholm, men gleder seg over gode kollektivtall fra Oslo. Fra v. Anne Haabeth Rygg (H), Marit Kristine Vea (V) og Siavash Mobasheri (Rødt).
Bystyrets miljø- og samferdselspolitikere er på studietur til Stockholm, men gleder seg over gode kollektivtall fra Oslo. Fra v. Anne Haabeth Rygg (H), Marit Kristine Vea (V) og Siavash Mobasheri (Rødt).

Tverrpolitisk jubel over at det nå er nesten like mange reisende på trikk, buss og T-bane som før korona

Sjelden er Rødt, Høyre, Venstre og MDG mer enige enn når de ser ferske Ruter-tall. Disse viser at det i midten av august var nesten like mange passasjerer med trikk, buss og T-Bane som før koronapandemien. — Veldig gledelig, er den tverrpolitiske reaksjonen.

Publisert

Oslo bystyres miljø- og samferdselspolitikere er på studietur til Stockholm denne uken. En by der kollektivtrafikken fikk seg et like hardt slag som Oslo da passasjerene forsvant under korona og nedstenging.

Nå viser imidlertid Ruters passasjertall fra midten av august at nesten like mange reiser kollektivt som før pandemien (les hele situasjonsrapporten ved å klikke HER).

— Oslo har et kollektivtilbud i verdensklasse

Det er gode nyheter for samtlige miljø- og samferdselspolitikere i Oslo bystyre. Kollektivtrafikken i hovedstaden er det aller viktigste grepet for å redusere klimagassutslippene, der den største andelen utslipp kommer fra veitrafikken.

— Oslofolk har et kollektivtilbud i verdensklasse, og vi har lenge vært inne i en positiv spiral der kollektivtransport, sykkel og gange blir mer populært og reduserer bilavhengigheten. Det er veldig bra om vi nå kan fortsette denne positive utviklingen etter pandemien, sier leder av miljø- og samferdselsutvalget, Eivind Trædal (MDG).

Han får følge av både Høyres Anne Haabeth Rygg, Venstres Marit Kristine Vea og Rødts Siavash Mobasheri.

Tvilende til "den nye normalen"

— Et godt kollektivtilbud med god kapasitet og hyppige avganger gjør behovet for privatbiler mindre og fører til lavere utslipp, legger Mobasheri til.

Sporveiens T-baner måtte ta i bruk oppsiktsvekkende smitteverntiltak under korona. Selv om ikke alle fulgte den klare oppfordringen om å holde avstand.
Sporveiens T-baner måtte ta i bruk oppsiktsvekkende smitteverntiltak under korona. Selv om ikke alle fulgte den klare oppfordringen om å holde avstand.

De fire politikerne fikk alle høre advarslene fra Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen under pandemien. Han snakket gjentatte ganger om "den nye normalen".

Med det mente Ruter-sjefen at selv om pandemien før eller siden ville være over, så hadde bilen stjålet så mange reisende at passasjertallene i kollektivtrafikken ikke ville ta seg opp igjen. Og at det ville innebære kutt i Oslos kollektivtilbud.

Selv om Ruters passasjertall kun viser reisende i midten av august, er samtlige partier VårtOslo har snakket med opptatt av at man nå ikke må handle overilt med kutt i kollektivtilbudet.

— Må legge seg i selen for å få tilbake kundene

— Ruters passasjertall fra midten av august viser med all mulig tydelighet at det er alt for tidlig å begynne å snakke om en såkalt "ny normal", sier Marit Kristine Vea (V).

— I stedet for å kutte og svekke tilbudet må Ruter legge seg i selen for å få kundene tilbake. Venstre har blant annet foreslått billigere og mer fleksible billetter, som et tiltak for å få flere til å la bilen stå, sier Venstre-politikeren.

Kraftig begrensning i hvor mange som fikk være ombord på hver T-banevog under korona, samt tydelig markert avstand for hvor man kunne stå.
Kraftig begrensning i hvor mange som fikk være ombord på hver T-banevog under korona, samt tydelig markert avstand for hvor man kunne stå.

Ruter har redusert busstilbudet i deler av Viken. Fra og med 4. juli i år ble 38 busslinjer i Oslos nabofylke berørt av kutt, som Ruter mener sparer administrasjonsselskapet for 60 millioner kroner årlig.

Foreløpig er det ikke kuttet i kollektivtilbudet innenfor Oslos grenser. Men med dårligere kollektivtilbud i nabofylket kan det føre til flere biler ut og inn av byen, og dermed torpedere Oslos klimamål, frykter oslopolitikerne.

— Har bommet kraftig med sine spådommer

— Økningen av kollektivreisende i midten av august viser jo helt tydelig at Bernt Reitan Jenssen og Ruter har bommet kraftig med sine spådommer. De pessimistiske spådommene har dessverre ført til at ruter har gjort store kollektivkutt i stor-Oslo. Det er alvorlig fordi vi risikerer å ikke nå Oslos miljø- og klimamål, sier Siavash Mobasheri (Rødt).

Når det kommer til eventuelle kutt i Oslos kollektivtilbud er de fire miljø- og samferdselspolitikerne ikke helt samstemt. Det er tre mot en.

Venstre, MDG og Rødt er helt kategorisk mot kutt i Oslos tilbud når det er en positiv trend i antallet kollektivpassasjerer. Høyre er derimot mer avventende og vil se byrådets forslag til Oslo-budsjett for 2023 før partiet endelig tar stilling.

— Vi skal redusere biltrafikken

— Vi vil lese byrådets budsjettforslag med stor interesse, og vurdere denne typen endringer grundig. Men er reisetallene som før, virker det rimelig at tilbudet også består, synes jeg, sier Anne Haabeth Rygg (H).

MDGs Eivind Trædal, som i dette tilfellet er eneste representant fra ett av de tre byrådspartiene Ap, SV og MDG, er derimot tydelig på at kollektivkutt ikke er aktuelt nå.

— Byrådet har heldigvis vært tydelige på at vi ikke vil ha kutt i tilbudet, og det mener MDG er viktig. Vi skal redusere biltrafikken og gi mer plass til myke trafikanter i byen, og da er et godt kollektivtilbud helt avgjørende, sier Trædal.

Han får følge av både Venstre og Rødt. Ingen av de to sistnevnte er villige til å godta kutt i Oslos kollektivtilbud nå.

— Helt feilslått å kutte nå

— Vi mener det ville være helt feilslått å kutte i tilbudet nå. Færre avganger og et dårligere tilbud er en oppskrift på å få færre til å reise kollektivt. Vi bør gjøre helt motsatt, nemlig styrke tilbudet og redusere billettprisene, sånn at flere velger kollektivt, sier Venstres Marit Kristine Vea.

— Målet er jo ikke bare å komme opp på samme nivå som før pandemien. Målet er å få flere til å reise kollektivt, sier hun.

— Vi i Rødt kommer ikke til å akseptere kutt i kollektivtilbudet. Tvert imot er det behov for mer og billigere kollektivtilbud, særlig i Groruddalen. Nå må byrådet ta grep og begrense Ruter sin frihet til å redusere kollektivtilbudet rundt om i byen, sier Rødts Siavash Mobasheri.

Powered by Labrador CMS