DEBATT

Høyre sier de har nulltoleranse for mobbing. Men vi kan ikke vedta oss fra mobbing, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.
Høyre sier de har nulltoleranse for mobbing. Men vi kan ikke vedta oss fra mobbing, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

– Mobbing stopper ikke og pauser ikke når skoleklokka ringer ut. Den fortsetter i nærmiljøet

– Alle medarbeidere i Oslo har en aktivitetsplikt som innebærer at de aktivt skal undersøke om mobbing forekommer. Alle skoler skal ha en handlingsplan mot mobbing og en felles prosedyre for hvordan mobbesaker skal håndteres.

Publisert

Høyres Afshan Rafiq er bekymret for barn og unge som opplever mobbing. Den bekymringen deler jeg.

Men i motsetning til Rafiq så vet jeg at jobben med å skape et trygt oppvekstmiljø ikke starter eller slutter ved skoleporten. Derfor må mange jobbe sammen for å forebygge, oppdage og håndtere mobbing.

Rask hjelp uten skjemaer

I et innlegg i VårtOslo etterlyser Rafiq at jeg tar ansvar. Det gjør jeg, men vi må tenke bredere om mobbing enn tidligere. Barn lever ikke sine liv innenfor kommunens sektorgrenser. Mobbing stopper ikke og tar en pause når skoleklokka ringer ut. Den fortsetter i nærmiljøet, på fotballbanen og i sosiale medier.

Vi er derfor opptatt av å involvere hele laget rundt barnet i arbeidet mot mobbing. Å sikre alle barn og unge et trygt oppvekstmiljø er et langsiktig arbeid som blant annet handler om målrettede satsinger. Eksempel på dette er blant annet Oslohjelpa som tilrettelegger slik at familier som trenger det får rask hjelp uten henvisninger eller skjemaer.

Jobber for å bekjempe utenforskap

Byrådet fører en målrettet politikk for å redusere sosiale forskjeller og bekjempe utenforskap. Vi har bygget flere barnehager og rekrutterer aktivt der færrest går i barnehage. Vi har innført gratis barnehage i de mest utsatte områdene av byen. Vi har satt inn flere lærere på de mest utsatte barneskolene og innført og utvidet gratis aktivitetsskole fullspekket av faglige, sosiale og fysiske aktiviteter.

Parallelt investerer byrådet i idrettsinvesteringer for barn og unge, og vi styrker fritidsklubber og alt som kan bidra til å skape et sterkere fellesskap.

Kommer med ny plan

Høyre etterlyser tiltak, så la meg nevne:

Utdanningsetaten har et bredt og godt støttesystem som veileder og bistår både å forebygge og støtte skolene i saker som gjelder elevenes psykososiale skolemiljø. Høsten 2022 starter utdanningsetaten opp et utviklingsarbeid hvor 18 skoler skal jobbe med mobbeforebygging gjennom undervisning som fremmer inkluderende fellesskap. Hensikten er bidra til trygge og gode læringsmiljøer hvor alle elever opplever å høre til.

Det jobbes i disse dager med å utarbeide en revidert sak til bystyret om hvordan det skal jobbes i osloskolen fremover for å sikre et skolemiljø som fremmer læring, trivsel og helse og hindrer vold, overgrep og krenkelser. Denne saken vil oppsummere mange av de igangsatte innsatsene og peke ut retning for det viktige arbeidet som skal gjøres i tiden fremover.

Alle plikter å reagere

Alle medarbeidere i Oslo har en reell aktivitetsplikt som innebærer at de aktivt skal undersøke om mobbing forekommer og følge dette opp. Alle skoler og barnehager skal ha en handlingsplan mot mobbing, og alle skoler har nå en felles prosedyre for hvordan mobbesaker skal håndteres.

Høyre sier de har nulltoleranse for mobbing. Men vi kan ikke vedta oss fra mobbing. Vi må derimot jobbe hver dag for at barn og unge skal føle seg trygge. Skal barn føle tillit, trivsel og tilhørighet må det være trygge og tilstedeværende voksne som ser, fanger opp signaler, snakker med dem og følger opp utfordringer.

Powered by Labrador CMS