DEBATT

Som kvinne, som mor og ei som fødte på ABC kan jeg ikke godta at min verdi for mitt bidrag til landets folketall, KUN skal telles i kroner og øre. Det er et premiss jeg ikke vil akseptere, skriver innleggsforfatteren.
Som kvinne, som mor og ei som fødte på ABC kan jeg ikke godta at min verdi for mitt bidrag til landets folketall, KUN skal telles i kroner og øre. Det er et premiss jeg ikke vil akseptere, skriver innleggsforfatteren.

Etter nedleggelsen av ABC-klinikken: – Damer, la oss innse det. Vi er ikke lønnsomme. Jeg vil påstå at den fødende kvinne ikke har noen verdi

Jordmødrene på ABC-klinikken har gjennom 25 år veiledet kvinner, hjulpet, trygget og støttet kvinner gjennom deres livs største oppgave. At man ikke evner å se den kompetansen og anerkjenne hvor verdifull den er – ja det er intet mindre enn en skam for velferdsstaten.

Publisert

Hvor mye koster det? Er det lønnsomt? Det er for tiden antakelig det mest stilte spørsmålet og trolig den mest vurderte tanken til folk flest i hele Norge. Med prishopp og renteøkninger, dyrtid og strømkrise.

Det er ikke til å komme utenom at folk stiller seg dette spørsmålet, opptil flere ganger daglig. Og det med rette.

Derimot er det svært urovekkende at det samme spørsmålet stilles når det kommer til våre basale offentlige tjenester. Ja, jeg sikter til vårt føde- og barselstilbud.

Vi får høre: «Det fødes for få», «ABC-klinikken er kun for de velstående med riktig adresse i Oslo» og «Det er ikke lønnsomt å ha en hel åpen fødestue.» Argumentet er likelydende enten det gjelder Oslo eller lenger nord i landet.

Et premiss jeg ikke vil akseptere

Damer, la oss innse det. Vi er ikke lønnsomme. Jeg vil påstå at den fødende kvinne ikke har noen verdi.

Nedleggelsen av ABC-klinikken på Ullevål sykehus handler om mer enn at såkalte ressurssterke, friske kvinner blir frarøvet sitt fødetilbud. Enhver nedleggelse, helgestenging eller sommerstenging av føde- og barseltilbud frarøver gravide kvinner sin trygghet.

En fødsel er noe av det farligste en kvinne gjør. Det er en enorm påkjenning på kroppen og for babyen. Derfor krever en fødsel et kompetent fødeteam. Jordmødre som vet hva de gjør, som kan observere og overvåke tilstanden dersom noe skulle skje. En trygghet som ikke bare er avgjørende for den fødende kvinnen, men også for hennes partner.

Som kvinne, som mor og ei som fødte på ABC kan jeg ikke godta at min verdi for mitt bidrag til landets folketall, KUN skal telles i kroner og øre. Det er et premiss jeg ikke vil akseptere.

En skam for velferdsstaten

Jordmødrene på ABC-klinikken har gjennom 25 år veiledet kvinner, hjulpet, trygget og støttet kvinner gjennom deres livs største oppgave. At man ikke evner å se den kompetansen og anerkjenne hvor verdifull den er – ja det er intet mindre enn en skam for velferdsstaten.

At kvinner i det ene øyeblikket blir oppfordret til å føde flere barn, for så i det neste å oppleve at fødetilbudet der de bor blir revet vekk under føttene deres – er intet mindre enn uverdig.

Den nedlatende retorikken som nå pågår, merkelappene som settes på fødende kvinner, kombinert med den manglende viljen til å sikre gravide kvinner et godt og solid tilbud, kjennetegner ikke lenger en velferdsstat.

Det er et signal som er større og mer alvorlig. Nemlig at kvinner, fødsel og omsorg for et nyfødt barn ikke er så viktig. Det er beklageligvis ikke lønnsomt nok.

Hva koster mangelfull oppfølging?

Nettstedet Psykologisk har en sak om en kvinne fra Massachusetts i USA som er anklaget for å ha drept sine barn på fem og tre år, i tillegg til å ha skadet sitt sju måneder gamle barn. Årsak; fødselsdepresjon og fødselspsykose, et alvorlig medisinsk og psykisk problem.

Hva tror man blir utfallet når mor, barn og familien ikke får god nok oppfølging og barseltiden får en dårlig start? Hvor mye koster det samfunnet vårt? Og hva er lønnsomheten i det?

Powered by Labrador CMS