DEBATT

Frognerkilen er en populær havn med ulike småbåtforeninger
Frognerkilen er en populær havn med ulike småbåtforeninger

- Trenger Oslo flere småbåthavner?

— Enkelte politikere har vært friskt ute med utspill om nullutslippshavner i Oslo og elektrifisering av båtparken. Selv om det kan høres gjevt ut lar det viktige spørsmål forbli ubesvarte.

Publisert

Byrådsplattformen i Oslo, kapittel 9, slår fast at byrådet vil “legge til rette for mer bruk av kajakker, roing og småbåter langs fjorden”.

Dette er viktig for en levende Oslofjord og bærekraftig turisme i hovedstaden. Ettersom lagring og transport av kajakker kan gjøres svært enkelt, synes det som den store nøtten å knekke vil være småbåter.

— Argument fra bygging av motorveier

I dag står det godt og vel 3.000 på venteliste for båtplass i Oslo. Det kan synes svært mange for en by som vil ha mer bruk av små farkoster på fjorden. En måte å imøtekomme dette er å øke kapasiteten ved utbygging av flere småbåthavner.

Det tar for det første bort arealer fra andre gode formål. For det andre er det argumentasjon vi kjenner fra andre steder som for eksempel bygging av monstermotorveier.

Vi burde kommet så langt at vi vet at vi ikke kan bygge oss ut av kapasitetsvansker. Men hvordan kan så dette løses?

Ifølge Transportøkonomisk institutt (TØI) brukes småbåter gjennomsnittlig 47 dager i året. I den perioden hvor båtene brukes mest, juli, er det snakk om i gjennomsnitt 12,5 dager.

Båtdelingstjenester er et økende marked

Videre er turene av begrenset karakter, svært få turer varer mer enn en dag og de fleste varer mellom 1- 6 timer. Det betyr at selv på dager hvor båtene faktisk brukes, er det store muligheter for merbruk og ikke minst deling.

Båtdelingstjenesten Nabobåt ligger nede på ubestemt tid. Men andre delingstjenester, som ikke satser utelukkende på båt, melder om et økende marked. Enkelte tjenester har faktisk større etterspørsel enn tilbud.

Hvis båtene brukes 50 prosent mer vil dette kunne gi en langt større merbruk, enn ved en 20 prosent økning av småbåthavner, med en langt lavere ressursbruk. Oslo kommune vil i fremtiden få en trangere økonomi. Prioriteringene vil derfor være tøffe, også på utbygginger, hvor man er nødt til å prioritere arealbruk.

Båtdeling og utleie må stimuleres

Den rasjonelle tilnærmingen er derfor å begrense investeringene kommunen må gjøre. Som i samferdselspolitikken for øvrig bør fokuset ligge på å effektivisere ressursbruken, ikke utvide kapasiteten ettersom det skaper en stadig oppadgående spiral av større og større behov.

Svaret på mer fjordliv og mer båtbruk er å bruke båtene mer, ikke skaffe seg flere båter og båtplasser. Derfor bør Oslo kommune utarbeide en helhetlig plan for båtbruk og båtplasser i Oslofjorden, med særlig fokus på å stimulere båtdeling og båtuleie.

I den grad vi elektrifiserer båtparken, bør det skje gjennom oppgradering av elsisterende infrastruktur, slik vi gjør med bilparken. Planene bør skje i samarbeid med Viken og på overordnet nivå, ikke som lokale planinitiativ.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS