DEBATT

— Byrådets forslag til ny parkeringsnorm legger opp til langt bedre forhold for syklister og sykkelparkering, ikke minst varesykler, mener artikkelforfatterne.
— Byrådets forslag til ny parkeringsnorm legger opp til langt bedre forhold for syklister og sykkelparkering, ikke minst varesykler, mener artikkelforfatterne.

- Byrådets nye parkeringsnorm er frihet. Frihet til å velge sykkel fremfor bil

— Ny parkeringsnorm er på trappene og for tiden ute på høring. Det har blitt hevdet at det rødgrønne byrådet med det står for det største angrepet på bilister i historien og at vi blir frarøvet vår frihet.

Publisert

Ja, mon det, snarere er det vel et angrep på gammeldagse tvangstrøyer.

Det har vært hevdet at med den nye normen er det bare de største leilighetene som vil få parkeringsplass og at den derfor er usosial og urettferdig. Det er i beste fall basert på tvilsom lesning.

Den gjennomsnittlige leilighetsstørrelsen i Oslo er på 69 kvadratmeter. Skulle en ta enkeltes utsagn alvorlig om at bare leiligheter over 143 kvm vil få egen parkering ville knapt noen få det. Men vi kan godt trekke litt på skuldrene og smile av det.

— Langsiktig samarbeid om delebil

Antall p-plasser er foreslått beregnet av bygningsmassens bruttoareal, så leilighetsstørrelse har ikke noe å si for det totale antallet. Hvem som får parkering er opp til dem som har myndighet til å bestemme i det enkelte prosjekt.

Unntaket er handicap-parkering som er for dem som ikke kan velge helt selv. Det er heller ikke slik at eksisterende parkeringsplasser forsvinner, normen gjelder bare nye prosjekter.

Det ligger i forslaget at en skal redusere plassbehovet gjennom langsiktig samarbeid om bildeling. Dette glemmer de som ivrer for gammeldags samferdselspolitikk. Slike samarbeid gir frihet til å velge bort bil selv, og samtidig beholde tilgangen. Mange har heller ikke råd til egen bil.

— P-plasser øker boligprisene

Transportøkonomisk institutt regner at en delebil erstatter cirka ti privateide biler. Det gir altså langt mer frihet også til dem som må ha bil siden færre kjemper om plassen, samtidig som det åpner for biltilgang for nye grupper. Et inntog av delebiler gir også rom for at det settes av korttidsplasser til for eksempel hjemmetjenesten og håndverkere.

Arealkrevende p-plasser for biler som brukes lite øker snittprisen for boligene. Frihet handler også om at en ikke lenger påbyr å bygge ut mange p-plasser, men muliggjør fleksible løsninger i tråd med varierende bilbehov.

Naturlige arealbegrensninger gjør at større boligprosjekter må se nedover for plass. Å grave store parkeringskjellere er dyrt og tar natur som ellers kunne stått urørt. Den nye normen gjør det mulig for utbyggere å bygge billigere boliger, som åpner boligmarkedet for nye grupper mennesker.

Mange førstegangskjøpere har ikke bil, og å tvinge dem til å betale for en unødvendig p-plass gjør barrieren mot boligmarkedet høyere. Å kreve betalt for store arealer som en ikke trenger, er en begrensning på folks frihet som nå vil bli lettet.

— Gir bedre forhold for syklister

Samtidig er det jo slik at parkeringsnormen legger opp til langt bedre forhold for syklister og sykkelparkering, ikke minst varesykler. Det er viktig, for det gjør at flere på en trygg og sikker måte kan oppbevare syklene sine. Dermed får enda flere muligheten og friheten til å velge sykkel fremfor bil.

Normen er alt annet enn et angrep på friheten. Isteden muliggjør den at flere kan ta nødvendige valg for vårt felles beste, samtidig som tilgang til bil sikres for alle. Den er også sosial ved at den sikrer plass til de svakeste.

En bærekraftig fremtid fordrer at vi blir mye flinkere til å dele, låne og leie for å beholde friheten til å utfolde oss i en levelig verden med grønne lunger. Forslaget til ny parkeringsnorm er ett av flere steg for å skape en slik fremtid.

Powered by Labrador CMS