DEBATT

Ulike alternativer til T-banetrasé.
Ulike alternativer til T-banetrasé.

– Oslos nye sentrumstunnel for T-bane bør ha stasjon ved Jernbanetorget

Ved bygging av ny sentrumstunnel for T-bane i Oslo bør direkte overgang til nær sagt alle tog-, trikke- og busslinjer i området rundt Jernbanetorget trumfe det meste. Vi oppfordrer derfor Ruter til å se på stasjon ved Jernbanetorget i stedet for Stortinget.

Publisert

Etter Fornebubanen og ny Majorstuen stasjon, planlegger Ruter nå byens neste store, viktige T-baneprosjekt: ny sentrumstunnel. Prosjektet er nødvendig for å unngå overfylte vogner i rushtiden i fremtiden, og skal gjøre det mulig å kjøre avganger hvert 10. minutt eller oftere på alle grenbaner.

I tillegg er det planlagt nye stasjoner på Bislett og nedre Grünerløkka. Historien om Fornebubanen viser hvor viktig det er med god og realistisk planlegging. Hver stein må snus for å finne løsninger som gir best mulig nytte for samfunnet, samtidig som kostnadene holdes på et håndterbart – og forutsigbart – nivå. Er alle steiner snudd i sentrumstunnel-prosjektet?

Den nye, planlagte tunnelen legger opp til at bare halvparten av togene går via Jernbanetorget.
Den nye, planlagte tunnelen legger opp til at bare halvparten av togene går via Jernbanetorget.

Reiser blir mer tungvinte

Ruter har så langt planlagt at halvparten av T-banelinjene kjøres fra Majorstuen i ny tunnel, via ny stasjon på Bislett og mot Stortinget stasjon. Resten av linjene kjøres i eksisterende tunnel via Nationaltheatret. På Stortinget er det planlagt overkjøring mellom tunnelene, slik at T-baner fra Bislett går til Jernbanetorget og Grønland, mens tog fra Nationaltheatret fortsetter via ny stasjon på nedre Grünerløkka eller Legevakta til Tøyen.

Svakheten ved Ruters planlagte opplegg er åpenbar: Passasjerer fra halvparten av linjene vil måtte bytte T-bane for å nå Jernbanetorget, Norges desidert viktigste knutepunkt.

En god del reiser blir dermed mer tungvinte og/eller lengre enn i dag. Noen av ulempene oppveies av linjene som ikke går via Jernbanetorget i stedet går via Nationaltheatret, siden det også her er mulighet for omstigning til tog. Dette hjelper imidlertid lite for T-banereisende fra øst som skal med tog retning Lillestrøm eller Ski/Moss, og heller ikke for de som skal videre med tog som ikke betjener Nationaltheatret.

Sammenlignet med Nationaltheatret, er mulighetene for bytte av transportmiddel langt større rundt Jernbanetorget, ikke minst siden Oslo bussterminal også ligger der.

Ikke akseptabelt

Sluttrapport for ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum påpeker betydelige kostnadsbesparelser ved å fullstendig droppe overkjøring mellom tunnelene i sentrum.

Uten krysning på Stortinget vil halvparten av T-banelinjene kjøre ny tunnel hele veien mellom Majorstuen og Tøyen og få stasjoner på Bislett, Stortinget og Nybrua, mens de andre linjene kjører i dagens tunnel. Dette gir den betydelige ulempen at alle reisende fra linjene som kjører i ny tunnel vil måtte foreta en omstigning for å nå knutepunktene på Jernbanetorget og Nationaltheatret.

Dette er noe verken vi eller (antakelig) Ruter synes er akseptabelt. Det er, etter vår mening, et absolutt krav at T-banes nye tunnel må gå innom minst ett av knutepunktene i sentrum.

Dårlige grunnforhold

Hva kan være den beste løsningen for ny sentrumstunnel, hvis vi legger bort kravet om at alle linjer skal innom Stortinget? Vi foreslår å bygge den nye tunnelen med en stasjon så nær Jernbanetorget som mulig!

En årsak til at ny tunnel har vært planlagt uten stasjon i dette området, er dårlige grunnforhold. Nyere grunnundersøkelser i området, gjengitt i den ovennevnte Ruter-rapporten, peker imidlertid på en mulig trasé for ny tunnel som ligger mye nærmere Jernbanetorget, og at det er relativt kort vei ned til fjell i området Stenersgata/Nygata.

Det bør derfor vurderes å bygge en stasjon i denne grunnere lommen med fjell. Med moderne byggeteknologi og maskiner, er dype stasjoner stadig mer aktuelt: Byggekostnadene reduseres, samtidig som man unngår ulempene forbundet med en åpen byggegrop.

I den nevnte rapporten foreslås dessuten dype stasjoner både på Bislett og nedre Grünerløkka som et kostnadsreduserende tiltak. Med heis, rullebånd og rulletrapp-løsninger opp til overflaten, kan ulemper med dype stasjoner bli vesentlig redusert.

Bør trumfe det meste

Ved bygging av ny sentrumstunnel for T-bane i Oslo bør direkte overgang til nær sagt alle tog-, trikke- og busslinjer i området rundt Jernbanetorget trumfe det meste.

Det er samtidig nødvendig å finne løsninger som ikke koster for mye. Vi oppfordrer derfor Ruter til å se på alternativer der T-banetogene ikke bytter mellom gammel og ny tunnel, og hvor ny tunnel får stasjon ved Jernbanetorget i stedet for Stortinget!

Powered by Labrador CMS