DEBATT

Sunniva DeLeon (til v), leder for Oslo SV antirasistisk gruppe, og Attia Mirza Mehmood, vararepresentant i Oslo bystyret for SV, mener at det er på tide å innføre en kvitteringsordning for politiet.
Sunniva DeLeon (til v), leder for Oslo SV antirasistisk gruppe, og Attia Mirza Mehmood, vararepresentant i Oslo bystyret for SV, mener at det er på tide å innføre en kvitteringsordning for politiet.

– Derfor trenger vi en kvitteringsordning for politiet

Politiet er avhengig av tillit i alle deler av befolkningen og har et svært viktig samfunnsoppdrag på vegne av oss alle. En kvitteringsordning trengs både av hensyn til politiet selv, men også for borgernes rettssikkerhet.

Publisert

Det vi trenger er å styrke forholdet mellom borgere og politiet og da trengs det verktøy som kvitteringsordning. Det patruljerende Politiet i Oslo gjør et viktig forebyggende arbeid med sitt synlige nærvær i byen.

Men vi vet at politiet trenger å bygge opp tillit i byområder som er skeptiske til at etnisk profilering er inkorporert i politiets arbeid. Selv om tilfeldige kontroller er lov så lenge det har et formål, vet vi at det oppstår situasjoner som svekker tilliten til politiet.

Hver gang en person blir tilfeldig stoppet og kontrollert fordi hen passer innenfor politibetjentens etniske profileringsbilde, kan det oppstå spørsmål. Det er det som er uheldig og svekker politiets tillit i miljøer der den trengs å styrkes.

Det ble vedtatt i Stortinget

Derfor var det avgjørende at SV på Stortinget, i forhandlingene om statsbudsjettet for 2022 med Ap/Sp-regjeringa, sørget for gjennomslag for at det skal gjennomføres et forsøk med en kvitteringsordning i Oslo. Ordningen vil rede grunnen for utrullingen av en nasjonal kvitteringsordning.

Med dette vedtaket har vi som samfunn kommet flere skritt lenger i å få til en dokumentasjonsordning ved etnisk profilering når politiet utfører personkontroller. Nå, som SV har sørget for at de politiske føringene er på plass for å innføre kvitteringsordningen, støtter Oslo SV forslaget til Ungdommens bystyremøte om å innføre prøveordningen i Oslo.

For å bygge tillit

Det er ikke bare i politikken at vi er opptatt av parametere for å kunne måle om tiltak er effektive. Det trengs også i andre statlige og kommunale institusjoner, som politiet. Det må kunne forventes at dagens politi ikke bruker magefølelsen, men kunnskapsbasert kontroll.

Kvitteringsordningen er det verktøyet politiet trenger, både for å bygge tillit, men også for å kartlegge og dokumentere antallet hendelser. Tallfakta som grunnlag for å oppklare effekten av etnisk profilering er positivt for politiets forebyggende arbeid. Ved å prøve ut en kvitteringsordning kan politiet legge grunnlaget for en mer effektiv forebygging av etnisk profilering.

Selve kvitteringen bør derfor gi informasjon om blant annet hvorfor kontrollen skjer, tidspunktet, stedet, typen av kontroll, hjemmel og informasjon om klageordningen. Politiet, med dets makt og myndighet, må underlegges høye krav til etterprøvbarhet og bevisførsel.

Ubehagelige oppgaver

Politiet har mange viktige, men også ubehagelige arbeidsoppgaver som må utføres hver dag. Det kan være alt fra voldelige episoder som setter tjenestemennene i livsfare, til å utstede trafikkbøter. Derfor kan ikke en utstedelse av en kvittering være et problem for politiet.

Kvitteringsordningen er viktig for å sikre statistikk og kunnskap. Det er ikke den enkelte borgers ansvar å besørge at slike kontroller registreres. Dette er myndighetenes oppgave.

SV har derfor programfestet at det må på plass en kvitteringsordning for å sikre større kontrollerbarhet. Vi er opptatt av å lytte og handle i saker som berører integriteten til folk i gata i møte med overformynderiet.

Bør innføres i Oslo

Det viktigste med kvitteringsordningen er rettssikkerheten til borgerne og å gi politiet bedre resultater. Videre tror vi at en pedagogisk gjennomgang av hvorfor man ble stoppet vil kunne ha en forebyggende effekt. Både fordi det opprettes tillitsbånd, man kan faktisk få en forklaring, men også fordi den kontrollerte vil vite at forholdet er etterprøvbart.

Forslaget fra ungdommens bystyremøte vil bli behandlet i bystyret i neste uke. Målet er å danne et flertall for innføring av en pilotordning for kvitteringsordningen i Oslo.

Powered by Labrador CMS