— Kommunen bør som byens største arbeidsgiver gå foran, mener Høyres Nicolai Øyen Langfeldt.
— Kommunen bør som byens største arbeidsgiver gå foran, mener Høyres Nicolai Øyen Langfeldt.

Permanent hjemmekontor kan bli fremtiden for tusenvis av Oslos kommunalt ansatte

— Ansatte i kommunen har tilpasset seg hjemmekontor som en normalsituasjon, sa helsebyråd Robert Steen (Ap) denne uka. Nå foreslår Høyre å gjøre ordningen permanent også etter koronakrisen.

Publisert

Per september 2019 var det 51.619 ansatte i Oslo kommune. Nå kan mange av dem få hjemmekontor som en fast ordning på faste dager.

— Kommunen bør som byens største arbeidsgiver, gå foran med tanke på å tilby sine ansatte en mer fleksibel arbeidshverdag, sier bystyrerepresentant Nicolai Øyen Langfeldt (H) til VG.

Byrådet har allerede bestemt at hjemmekontor for kommunalt ansatte skal opprettholdes gjennom hele sommeren. Hovedårsaken til å videreføre ordningen selv om smittetallene går ned, er å dempe presset på kollektivtransporten.

— Forventer enstemmighet i bystyret

Høyres forslag om en mer permanent ordning med hjemmekontor for kommunalt ansatte kan få flertall i bystyret. Både Ap og MDG er positive til ordningen.

— Jeg forventer at dette kan bli enstemmig i Oslo bystyre. Hjemmekontor har fungert bra. Vi har nærmest over natten lært oss hvordan vi bruker disse digitale løsningene som skal til, sier Langfeldt Øyen til avisen.

5. mai kom regjeringens veileder for kolletivtransport. Der går det frem at alle transportselskapene må utarbeide rutiner for å hindre trengsel. For å ivareta tilstrekkelig avstand mellom reisende, bør maks 50 prosent av passasjerkapasiteten på transportmiddelet brukes, står det i veiederen.

— Ble syk av hjemmekontor

Ruter opplevde en ganske sterk vekst i trafikken i uke 20. Passasjerandelen er nå oppe på 54 prosent sammenlignet med antall reisende passasjerer før koronapandemien, sa helsebyråd Robert Steen (Ap) sist mandag da han informerte bystyrets forretningsuvalg om smittesituasjonen i Oslo.

Men hjemmekontor har også vært negativt for enkelte kommunalt ansatte i Oslo, forteller helsebyråden.

— Vi opplever vel at i det store og hele så går det greit. Selv om det er en del som begynner å slite med arbeidssituasjonen hjemme. Jeg har snakket med noen i dag som har blitt sykemeldt fordi arbeidssituasjonen hjemme i 13 uker er ikke den samme som en ergonometrisk situasjon på kontoret. Og det er noe vi må forsøke å holde oppsikt over, sier helsebyråden.