DEBATT

Ønsker det offentlige å tilgodese folk på utleiemarkedet, kan dette gjøres med støtteordninger, mener skribenten.
Ønsker det offentlige å tilgodese folk på utleiemarkedet, kan dette gjøres med støtteordninger, mener skribenten.

– Regulering av utleiemarkedet: Mindre boligbygging, lange køer og høyere priser

Sveriges regulering av utleiemarkedet er ingen god modell. Det er lange køer, og de som er så heldige å ha en bostadsrett, sitter på den til de dør. Fremleie til venner, familie eller andre med penger er utbredt.

Publisert

Boligpolitikk ser ut til å bli en het potet i valgkampen og et av forslagene, som er støttet av flere partier, kommer fra aksjonen Reduser husleia/@Min_drittleilighet. De sier:

«Bolig er en menneskerett og skal ikke være en vare i et marked. Derfor behøver vi en tredje boligsektor, hvor minst 50 prosent er ikke-kommersielle utleieboliger i nye boligprosjekter».

Altså, 50 prosent av alle nye boliger skal være ikke-kommersielle. Hvordan blir det i praksis?

Prisene vil stige

Det bygges i snitt 3000 nye boliger i Oslo hvert år, begrenset av tilgjengelige tomter, kapasitet i markedet og hvor raskt kommunen kan saksbehandle og regulere.

Hvis 1500 av disse nye boligene øremerkes som ikke-kommersielle, vil det da bli tilsvarende færre nye boliger til salgs på det ordinære boligmarkedet. Det betyr at prisene vil stige og nåløyet for å kjøpe sin egen bolig blir enda mindre.

Flere blir presset over i utleiemarkedet. Det er ca 110.000 husstander som leier i Oslo. Hvor stor betydning vil disse 1500 nye ikke-kommersielle leilighetene egentlig ha når andelen som leier også vil øke?

Vil bli lange køer

Hvem skal så leie de nye rimelige ikke-kommersielle boligene?

Det vil bli stor rift om disse. De som er så heldige å sikre seg en kontrakt, vil nok ikke gi den fra seg for lett. Dette systemet kjenner vi fra Sverige, hvor det er lange køer for å få leid bolig.

De som er så heldige å ha en bostadsrett, sitter på den til de dør, og fremleie til venner, familie eller andre med penger er utbredt.

Blir mindre boligbygging

Hva skjer med boligbyggingen hvis 50 prosent skal være ikke-kommersielle utleieboliger?

Et prosjekt som i utgangspunktet er godkjent for 200 leiligheter kan nå bare selge 100 av dem til markedspris. De øvrige må selges/overtas av en offentlig aktør for ikke-kommersielt utleie.

Vil dette føre til at det bygges flere eller færre boliger totalt? Antagelig vil det gjøre det mindre interessant å utvikle nye prosjekter, og boligbyggingen vil bli redusert.

Etter mitt syn har dette forslaget lite for seg. En endring i leiemarkedet til fordel for leietagere kan antagelig ikke gjøres uten at det skjer en endring i tilbud og etterspørsel. Ønsker det offentlige å tilgodese vanskeligstilte med rimelige og gode boliger, kan dette gjøres med støtteordninger til den enkelte.

Powered by Labrador CMS