DEBATT

Dette oppleves som en kynisk, eller i beste fall umusikalsk, måte å tjene penger på for Oslo kommune i denne spesielle tiden.
Dette oppleves som en kynisk, eller i beste fall umusikalsk, måte å tjene penger på for Oslo kommune i denne spesielle tiden.

– Kynisk bøtelegging og inntauing av bymiljøetaten

Mens Oslo-borgerne har hjemmekontor, er syke eller rett og slett holder seg hjemme for å slå et slag for å minske smittespredningen, kjører bymiljøetaten i Oslo kommune rundt og bøtelegger og tauer inn biler.

Publisert

Samtidig som det pågår en felles og viktig dugnad, tjener Bymiljøetaten penger på å bøtelegge og taue inn biler som står på en gate som skal feies. 48 timer før det skal gjøres settes det opp et skilt om parkering forbudt. Det virker ganske kynisk. Min samboer og jeg ble et offer for dette da vi parkerte rett før skiltet ble satt opp.

Alt blir så motsetningsfullt i en tid da vi opplever en slags unntakstilstand. Staten iverksetter tiltak med store økonomiske konsekvenser for firmaer og enkeltpersoner. Disse tiltakene er nødvendige for å hindre smittespredning.

De aller fleste av oss tar dette på alvor, og det innebærer at skiltinformasjon i tider man holder seg hjemme kanskje ikke er spesielt effektivt.

Jeg har forståelse for at gatene må feies etter vinteren, men er vi ikke inne i en tid der det burde finnes en annen måte å få denne informasjonen ut på?

Kynisk måte å tjene penger

Klokka 14.35 får jeg en SMS om at bilen vår blir tauet bort hvis vi ikke flytter den. Heldigvis bor vi nær gaten bilen står i, så dette klarer min samboer, med vår halvannet år gamle datter under armen, å få avverget.

Det vi derimot IKKE får avverget er en bot på 900 kroner, som er skrevet ut tolv minutter før jeg fikk meldingen. Om de kan si ifra om at bilen blir tauet bort om vi ikke flytter den, kan de vel gjøre det før de ilegger bot også?

Det oppleves som en kynisk, eller i beste fall umusikalsk, måte å tjene penger på for Oslo kommune i denne spesielle tiden. Om kommunen hadde funnet en annen måte å «skilte» på hadde det vært mer i tråd med det som skjer rundt oss akkurat nå.

De utnytter folk

Heldigvis klarte vi i siste sekund å avverge borttauing av bilen. Tauebilen sto klar. Det får meg til å tenke, hva med eierne av alle de andre bilene vi så forsvinne på borttauingsbilen? Er de i karantene? Er de syke, sånn at de ikke skal eller kan gå ut?

De får altså først en bot på 900 kroner i tillegg til borttauingsgebyr på 2600 kroner pluss eventuelt dagbøter på 200 kroner for hver dag bilen står på borttauingstomta. Dette mener jeg er dypt uetisk, og jeg mener det er å utnytte folk i en sårbar tid.

Jeg går ut ifra at svaret på klagen vi kommer til å sende blir at de har lov til å pålegge oss bot i henhold til loven. Men 900 kroner er mye penger for meg, særlig samme dag som jeg får vite at jeg mister over halvparten av årsinntekten min.

De fleste som eier en bil i Oslo betaler beboerparkering for et helt år. Det betalte vi i februar, mens begge hadde jobb. Det er en bra ordning.

Ber oss ferdes minst mulig

Men nå har Oslo kommune bedt oss om å ferdes minst mulig ute nettopp på grunn av den store dugnaden vi er en del av. Hvordan skal vi da få øye på skiltet som plutselig blir satt opp?

Vi bruker bilen ganske sjelden og i disse dager bare når min samboer skal til omsorgsboligen han jobber på. I disse tider er bilen da bra å ha for å komme seg til og fra jobb uten å ta kollektivtrafikk, som Oslo kommune også har bedt oss om å benytte bare om vi må, for å hindre smittespredning.

Bør ikke bymiljøetaten ta hensyn

Bør ikke også bymiljøetaten ta hensyn til dette? Ironisk nok har de mange steder i Sverige valgt å lempe på parkeringsreglene i disse dager, selv om de ikke har pålagt folk å holde seg hjemme.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland sier at det er viktig at norske bedrifter ikke utnytter den norske dugnaden. Det synes jeg Oslo kommune gjør i dette tilfellet. Dette viser ikke en god forståelse av situasjonen vi er i. Å feie gater er ikke dødsviktig. Dugnaden er det.

Powered by Labrador CMS