Vil åpne for take away-øl for å hindre at ølet kastes. MDG-forslag på Stortinget

– Det er helt tragisk at folk blir tvunget til å kaste brukbar mat og drikke, og øl er intet unntak. Vi blir stadig kontaktet av serveringssteder som etterspør mer fleksibilitet på dette området, sier Sigrid Heiberg, leder av MDG i Oslo.

Publisert

Utelivet i Oslo har vært stengt i snart fire måneder og stadig flere utesteder merker at det nærmer seg kroken på døra. Samtidig er store mengder drikke i ferd med å gå ut på dato. Slik loven er i dag, kan ikke stedene selge dette. I stedet må det kastes.

Nå fremmer MDG forslag i Stortinget om å åpne for at serveringssteder kan selge øl på samme måte som butikker. Med seg som forslagsstillere har partiet Rødt og FrP. De håper at også AP og SP vil stille seg bak. I så fall vil forslaget få flertall.

– Tragisk kasting

Forslagstekst det skal voteres over i Stortinget i dag er følgende:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endringer i alkoholloven slik at kommunene enkelt kan åpne for at serveringssteder midlertidig kan selge alkohol til å ta med hjem, på samme måte som dagligvarebutikker».

– Det er helt tragisk at folk blir tvunget til å kaste brukbar mat og drikke, og øl er intet unntak. Vi blir stadig kontaktet av serveringssteder som etterspør mer fleksibilitet på dette området, sier Sigrid Z. Heiberg, leder i Oslo MDG.

– Plaster på blødende sår

MDG ser for seg særlig to tilfeller hvor det er aktuelt med såkalt take away øl:

* for steder som selger mye mat til å ta med hjem, hvor kundene kjøper med et par flasker drikke til maten.

* at steder som må holde helt stengt får åpne i noen timer for et «lagersalg», for å bli kvitt varer som snart går ut på dato.

– Vi er klar over at dette bare er et lite plaster på et blødende sår. Kompensasjonsordningene må bli bedre, for blant annet tapt varelager. Samtidig tenker vi at hvis dette kan hjelpe noen av stedene og i tillegg sørge for at godt brygg kommer til bruk og ikke havner i Oslos kloakk, så bør vi gjøre dette.

– Staten må ta regningen

Så langt har staten bidratt med ekstramidler i julen og vil antagelig legge på bordet nye midler i februar. Det er også gjort visse endringer i både kompensasjonsordningen og permitteringsregelverket.

Også Oslo kommune har bidratt med noen økonomiske tiltak for å avhjelpe situasjonen for byens serverings- og skjenkesteder: Omsetningsavgiften for alkohol er fjernet i 2020, kommunen har utsatt innbetaling av omsetningsavgiften for 2021 og gjort det gratis for serveringssteder å leie gategrunn i vinter.

– Men dette er relativt beskjedne beløp i forhold til de store tapene næringen har. Gitt dagens smittevernrestriksjoner, er de nasjonale tiltakene rettet mot næringslivet viktig, fordi det er staten som har muskler til å bære de økonomiske konsekvensene, sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen.

Ønsket salgsbevilling

Byrådet i Oslo har foreslått at skjenkestedenes varelagre blir innlemmet i kompensasjonsordningen, men har så langt ikke fått gjennomslag for dette.

Oslo kommune forsøkte i våres også å åpne for at serveringssteder kunne få slags salgsbevilling, som butikker, men forslaget ble skutt ned av Helsedirektoratet, blant annet fordi det ikke er lov med salgsbevilling og skjenkebevilling på samme sted.

Powered by Labrador CMS