DEBATT

Servitør Firas Aljabli på Olivia restaurant I Oslo bruker munnbind når han serverer. Fra torsdag et er det påbud om munnbind for kelnere og servitører.
Servitør Firas Aljabli på Olivia restaurant I Oslo bruker munnbind når han serverer. Fra torsdag et er det påbud om munnbind for kelnere og servitører.

– Vil Oslo Høyre sørge for at regjeringen får ut fingeren i januar?

Det siste Oslos næringsliv trenger nå er at Høyre i regjering somler med tildelingene.

Publisert

Høyres Anne Rygg er sannelig ikke snau. I en sak om krisemidler til Oslos næringsliv, uttaler hun «at næringsbyråden skal bruke en måned på å dele pengene ut høres helt håpløst ut».

Jeg vil minne Rygg om at regjeringen med Høyre i spissen lanserte en mangelfull kompensasjonsordning i begynnelsen av november 2020. Et næringsliv i akutt krise kan først søke om støtte herfra i siste halvdel av januar 2021. Når man kan forvente utbetalinger fra regjeringen er uvisst.

Svarer ikke på nødropet

At kommuner med særlig høy arbeidsledighet tildeles noen midler på tampen av året er en innrømmelse fra regjeringspartiene om at de tidligere kompensasjonsordningene ikke har truffet utelivsbransjen i Oslo. Det svarer likevel ikke på nødropet som byrådet har fremført på vegne av hjørnesteinsbedrifter og tusenvis av arbeidsfolk i Oslo.

Selv om vi er glade for pengestøtte til Oslo, tviler jeg på at det er nok for restauranter og utesteder, som nå står i fare for å gå konkurs eller bli solgt til større kommersielle aktører.

Har begrensede muligheter

Byrådets fremste bekymring i møte med en livstruende pandemi er om vi gjør nok, og alle tiltak byrådet har innført for å begrense sosial kontakt, har vi gjort med regjeringens og helsemyndighetenes velsignelse, og i noen tilfeller på deres oppfordring.

Det mest alvorlige nå er at er Høyre-regjeringen etter gjentatte nødrop fra Oslo og bransjen viser seg ute av stand til å levere en kompensasjonsordning som treffer og redder Oslos næringsliv. For oss i Oslo er dette helt spesielt og kritisk.

Oslo kommune sitter på begrensede muligheter for å hindre et ras av konkurser. Bransjene som lider mest på grunn av tiltakene må kompenseres på en god og treffsikker måte.

Rask utbetaling

Byrådet innførte gratis leie av gategrunn for sommermånedene og har forlenget perioden frem til april neste år. Vi kuttet også hele omsetningsavgiften for 2020 og vil utsette betalingsfristen for 2021. Men skal det monne, må det på plass solide ordninger som sikrer Oslos hjørnestensbedrifter et liv også etter koronaen.

Til tross for at 78,5 millioner vil dekke en svært liten del av de enorme tapene som denne næringen har lidd, er vi selvfølgelig glad for alt som kommer av krisehjelp.

Byrådet vil legge vekt på at midlene kommer til rask utbetaling til restaurant- og utelivsnæringen, og min byrådsavdeling og næringsetaten er allerede i gang med å utarbeide kriterier for ordningen og å etablere en søknadsportal som skal være raskt oppe å stå.

Trenger å bli presset

Arbeidet er naturligvis påstartet med forbehold om Stortingets vedtak. Jeg kan ikke i dag si med sikkerhet når midlene kan komme til utbetaling, men det jobbes altså med sikte på at dette skal effektueres raskt og på en forsvarlig måte.

Jeg vil gjerne oppfordre Høyres representanter i Oslo til å legge et sterkt press på regjeringen om å forbedre den statlige kompensasjonsordningen og sørge for at disse midlene kommer ut raskt etter at søknadene er mottatt i januar. Det siste Oslos næringsliv trenger nå er at Høyre i regjering somler med tildelingene.