DEBATT

— Vi må dessverre forvente at koronapandemien vil føre til økte sosiale problemer for mange unge mennesker, skriver James Stove Lorentzen (H).
— Vi må dessverre forvente at koronapandemien vil føre til økte sosiale problemer for mange unge mennesker, skriver James Stove Lorentzen (H).

- Jeg utfordrer byrådet til å lansere en barne- og ungdomspakke i Oslo

— Barn og ungdom har fått livet snudd opp ned det siste året. Hverdagen er dramatisk endret og dette vil for mange kunne få alvorlige konsekvenser. Vi må trappe opp tilbudet til barn og unge i Oslo.

Publisert

Skolehverdagen har vært utfordrende, fritidsaktiviteter er i perioder helt nedstengt og mange kan oppleve isolasjonen hjemme som svært krevende. Vi må dessverre forvente at dette vil føre til økte sosiale problemer for mange unge mennesker.

Oslo kommune har mange egne ressurser og har et nært samarbeid med en rekke ideelle og frivillige organisasjoner som jobber med unge menneskers psykososiale utfordringer.

— Byrådet må kartlegge behovet

I tillegg har vi mange idrettslag og fritidsklubber som gjør en viktig jobb med å aktivisere barn og unge. I den situasjonen vi er nå er det ekstra viktig for mange å ha sosial kontakt og være i miljøer med trygge voksne.

Vi må nå tenke både forebygging mot potensielle problemer, men også sette inn ressurser for de som allerede sliter.

Regjeringen erkjenner utfordringene og lanserer støtteordninger for kommunene og for de litt eldre studentene. Det er bra og nå er det opp til kommunene å være sitt ansvar bevisst.

Jeg vil utfordre byrådet til å lansere en barne- og ungdomspakke i det kommende reviderte budsjettet. Byrådet bør gå i dialog med sine samarbeidspartnere for å kartlegge behovet for økte midler til å møte en økning i aktivitetene deres.

— Gå i dialog med idrettslag og fritidsklubber

Jeg vil spesielt fremheve Kirkens SOS, landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett og Røde Kors sine mange tilbud. I tillegg må byrådet se på behovet for å trappe opp egne tilbud, som Ung arena, helsestasjoner for ungdom og rask psykisk helsehjelp.

Fritidsklubber og idrettslag vil også spille en stor rolle i å få barn og unge tilbake til normalen, byrådet bør gå i dialog med klubbene for å finne ut hvordan disse med hjelp fra kommunen kan gi ekstra bidrag til unges helse når vi nå gradvis forhåpentligvis kan åpne opp for aktiviteter igjen.

Utfordringen herved sendt til Raymond Johansen og hans byråd.

Powered by Labrador CMS