DEBATT

Folk med rusproblemer skal bli sett og tatt på alvor. Ikke vegre seg for å ringe etter ambulanse fordi man frykter straff, mener skribenten.
Folk med rusproblemer skal bli sett og tatt på alvor. Ikke vegre seg for å ringe etter ambulanse fordi man frykter straff, mener skribenten.

– Oslo burde gå i front med en kunnskapsbasert og human ruspolitikk

Å kjøre et prøveprosjekt for rusreformen i Oslo er et stort steg i riktig retning. Det handler ikke om å gjøre Oslo til et laboratorium for usikre metoder. Det handler om å innføre de riktige endringene der behovet er.

Publisert

Nylig skriver leder av Oslo KrFU, Ingvild Halderaker, at et prøveprosjekt med avkriminalisering av brukerdoser i Oslo vil sende skumle signaler. Jeg vil ta til orde for det motsatte - ja til rusreform i Oslo!

Dessverre er tilgjengeligheten på ulovlige rusmidler høy i Oslo, også for barn og unge. Det er et stort problem, og det er en del av hvordan ruspolitikken fungerer i dag.

Oslo KrFU hevder at tilgjengeligheten vil bli enda høyere dersom man skulle utføre et prøveprosjekt med rusreformen i Oslo. Dette er en seiglivet myte. Antakelsen om at avkriminalisering fører til mer bruk har ikke noe faktagrunnlag, skriver Rusreformutvalget i sin rapport.

Skyver mennesker ut i kulda

Det en rusreform derimot vil føre med seg, er et løft for en av samfunnets mest utsatte grupper.

Rusavhengige burde møtes med kunnskap, medmenneskelighet og respekt. Å avkriminalisere brukerdoser hindrer ikke samfunnet fra å gripe inn, slik Oslo KrFU hevder, men gir oss mulighet til å møte rusproblemer med åpenhet, helsetilbud og omsorg. Stigma og straff skyver mennesker med rusproblemer ut i kulda.

Oslo har et overdoseproblem

Hvis vi mener alvor med nullvisjonen for overdosedødsfall, må vi også tørre å se svakhetene i dagens praksis. Man skal ikke måtte skjule alvorlige problemer fra det offentlige omsorgsapparatet eller vegre seg for å ringe etter ambulanse fordi man frykter å straffes.

Straff skaper en barriere for å oppsøke hjelp, og i verste fall resulterer det i overdosedødsfall som kunne vært unngått.

Ja til rusreformen i Oslo

Å kjøre et prøveprosjekt for rusreformen i nettopp Oslo er derfor et stort steg i riktig retning. Det handler ikke om å gjøre Oslo til et laboratorium for usikre metoder. Vi har et kunnskapsgrunnlag fra Rusreformutvalget som forteller oss at det er riktig vei å gå. Det handler om å innføre de riktige endringene der behovet er.

Hva vil signaleffekten av dette være? Jo, at de med rusproblemer blir sett, blir tatt på alvor, at de kan forvente seg å bli møtt med varme og omsorg og at ingen skal trenge å skjule problemene sine. Det signalet håper jeg kan runge ut over byen vår.

Powered by Labrador CMS