— Folk vet at vekterne ikke kan stanse dem. Vi kommer ikke unna at kollektivtransport koster penger, og da må alle gjøre opp for seg, mener samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).
— Folk vet at vekterne ikke kan stanse dem. Vi kommer ikke unna at kollektivtransport koster penger, og da må alle gjøre opp for seg, mener samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

- Vektere bør få holde igjen passasjerer uten gyldig billett, sier samferdeslsminister Jon-Ivar Nygård (Ap)

Snikere på trikk, buss og T-bane i Oslo kan i dag kun holdes tilbake av vektere dersom Sporveiens ansatte er til stede. Det vil regjeringen endre, og foreslår å gi innleide vektere lov til å fysisk holde tilbake folk uten gyldig billett.

Publisert

— Det er uansett stort sett bare vektere som gjennomfører billettkontroller i dag. Transportselskapene avhenger av dem. Derfor er dette et viktig forslag til lovendring, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Ifølge Nygård er det blitt vanligere og vanligere at folk bare går fra vekterne under billettkontroller, og på den måten unngår å ilegges gebyr for sniking.

— Alle må gjøre opp for seg

— Folk vet at vekterne ikke kan stanse dem. Vi kommer ikke unna at kollektivtransport koster penger, og da må alle gjøre opp for seg, mener samferdselsministeren.

Retten ansatte i for eksempel Sporveien har til å fysisk holde igjen folk ble innført i 2003. Men en dom fra Høyesterett i 2020 tydeliggjorde at innleide vektere ikke kan gjøre det samme som ansatte i kollektivselskapene.

Innleide vektere fra Securitas under en billettkontroll på 34-bussen i Oslo.
Innleide vektere fra Securitas under en billettkontroll på 34-bussen i Oslo.

— Ettersom vektere gjorde dette i årene før dommen frå Høyesterett kom, fordi transportselskapene trodde de hadde rett til det, er dette en godt utprøvd ordning, mener Jon-Ivar Nygård.

— Vektere er godt rustet for jobben

— Jeg må òg understreke at vektere i dag har strenge krav til kontroll og obligatorisk utdanning. De er godt rustet for slike jobber, sier samferdselsministeren i en pressemelding.

Forslaget blir nå sendt på høring, med frist 21. oktober. Samferdselsdepartementet skal deretter behandle høringsuttalelsene, før det eventuelt fremmes et forslag til lovendring til Stortinget.

Powered by Labrador CMS