DEBATT

Reservevannsforsyning arbeider. Og Per Trygve Hoff (H)
Vannprosjektets hovedproblem var ikke at det burde vært bygget før, men at det var dårlig planlagt og styrt, henviser bystyrerepresentant Per-Trygve Hoff (H) til.

– Vi kan nesten ikke åpne nyhetene uten å høre om nye, større budsjettskandaler fra byrådet

I stedet for å fortelle oss hva byrådet vil gjøre med sine hyppige og betydelige budsjettoverskridelser, velger Arbeiderpartiet å angripe Høyre med rent tøv. Men det kan jo også være oppklarende.

Publisert

I et innlegg i VårtOslo gjengir jeg alvorlig kritikk fra kommunerevisjonen knyttet til byrådets svake styring av kommunens største og mest kostbare investeringsprosjekter i Oslo. I flere rapporter avdekker kommunerevisjonen alvorlige feil og mangler i planleggingsfase, organisering, rapportering og overordnet styring av byrådets store prosjekter de senere årene.

Bare i prosjektene Stovner Bad, Manglerud Bad, Ny vannforsyning, Nye Jordal Amfi og Nytt Tøyenbad, foruten Fornebubanen og Karbonfangstprosjektet på Klemetsrud har kostnadene økt med et ti-talls milliarder kroner. Dette er milliarder som i stedet kunne gått til kommunens helse- og sosialtjenester og redusert våre skatter og avgifter.

Da hjelper det sørgelig lite at Arbeiderpartiets Henrik Dahl Jacobsen viser til at mindre, ferdigstilte prosjekt i 2021 kostet 700 millioner mindre enn budsjettert. Dahl Jacobsen forsøker ikke engang å svare på den alvorligere kritikken fra kommunerevisjonen.

Flexus-prosjektet og VM

I stedet graver Dahl Jacobsen frem to gamle prosjektert som viser at ting kunne gå galt før også. Ja, det kunne det. Men han måtte over 20 år tilbake i tid for finne eksempler. Flexus-prosjektet startet opp i år 2000.

I 2003 vedtok bystyret å søke VM med de investeringer som da ville bli nødvendige i anlegg og annen infrastruktur. På dette tidspunktet var bystyret klar over at det ikke forelå kvalitetssikrede budsjetter for hva dette ville koste.

I 2005 var bystyret likevel enige om at VM og ny hoppbakke måtte man ha, ikke minst var Arbeiderpartiets gruppeleder Rune Gerhardsen en ivrig forkjemper. Et kvalitetssikret budsjett forelå først i 2007, og i 2008 ble det utvider med nye anlegg. I 2009 valgte ansvarlig byråd å gå av da det ble klart at budsjettet som nå var på 1,4 milliarder kroner, bygget på feil forutsetninger.

Sprekken var på hele 600 millioner kroner, det samme som budsjettet for Stovner Bad nettopp sprakk med, fra et lavere utgangspunkt. Dahl Jacobsens påstand om at budsjettet sprakk med 4400 prosent er altså det rene vås.

Fyrer løs

Men det var den gang. I 2023 kan vi nesten ikke åpne nyhetene uten å høre om nye, større budsjettskandaler. Så hva har dette byrådet lært av tidligere feil?

I stedet for å ta ansvar for den tunge kritikken fra kommunerevisjonen, fyrer Arbeiderpartiets representant av en rekke pussige påstander, til dels om helt andre forhold:

«Vannprosjektets hovedproblem var at det burde vært bygget før.» Nei; hovedproblemet var dårlig planlegging, budsjettering og styring – referer kommunerevisjonens rapport. I tillegg måtte altså byrådet gå fordi hun ikke overholdt sin informasjonsplikt til bystyret.

God økonomistyring er å investere når det er nødvendig, ikke mange år i forveien, noe som vil binde kapital og påføre kommunen unødvendige kapitalkostnader

«Eiendommer for milliarder er solgt på billigsalg» påstår Dahl Jacobsen og viser igjen Arbeiderpartiets manglende forståelse for kostnadene ved bundet kapital. Ved å selge eiendommer kommunen selv ikke benytter eller evner å vedlikeholde, frigjøres kapital til andre gode formål, som ellers ville økt kommunens gjeld og finanskostnader.

Vanskjøtsel og forfall

Andre formål har vært kjøp av mer egnede boliger og eiendommer og investeringer i helse- og sosiale tiltak. Sammen har dette gitt mer velferdsnytte enn verdistigningen på død eiendom. Tror ikke Arbeiderpartiet det, kan jo Arbeiderpartiet kutte sine velferdsbudsjetter og putte pengene i eiendomsinvesteringer i stedet.

Historien er full av fortellinger om verdifulle eiendommer som kommunen har vanskjøttet og latt forfalle. Derfor etterlyste Høyre fjor en kommunal strategi for eiendomsforvaltning.

Vi sparket i gang en prosess med å kartlegge hvilke eiendommer kommunen faktisk eier og bruker med status og -planer for eiendommen. I disse dager ser vi at også dette byrådet har fått oversikt over eiendommer som kan og skal selges. Det var på tide.

Av og til kan det også være hensiktsmessig å overlate eiendomsforvaltningen til profesjonelle aktører og leie inn arealer med tilhørende funksjonalitet og vedlikehold – og senere kjøpe eiendommer tilbake, om kommunens behov har endret seg. Her har byrådet mye å hente.

Absurd påstand

«Absurd gjentagelse av gamle feil». Høyre stemte sist høst, som Dahl Jacobsen skriver, for å gjennomføre en kontrakt byrådet hadde fremforhandlet om kjøp av en eiendom på Majorstuen ferdig tilrettelagt for barnehage.

I motsetning til Frp i samme sak, mente vi at kommunen bør stå for sine avtaler. Men dette bør ikke hindre kommunen å finne den beste eier- og driftsform fremover, og denne kan inkludere salg. Det er god eiendomsforvaltning, uten ideologiske skylapper.

Til slutt gjentar Arbeiderpartiets representant igjen sin absurde påstand om at «Høyre i høst la frem et ulovlig budsjett, bruker kommunens sparepenger og tryller vekk ansatte.»

Faktum er det stikk motsatte: Arbeiderpartiet, MDG og SV måtte i høst ta penger fra kommunens oppsparte pensjonsfond for å finansier sitt 2023 budsjett. Ellers hadde byrådets overforbruk vært ulovlig. I tillegg påstår Dahl Jacobsen at «Høyres driftsbudsjett går 600 millioner kroner i underskudd i 2024». Heller ikke dette kan Dahl Jacobsen dokumentere. Fordi det er galt.

I stedet for å fortelle oss hva byrådet vil gjøre med sine hyppige og betydelige budsjettoverskridelser, velger Arbeiderpartiet å angripe Høyre med rent tøv. Men det kan jo også være oppklarende.

Powered by Labrador CMS