SV ønsker ikke noen forsinkelse av T-banen, sier to av SVs topptillitsvalgte i Oslo. Foto: Morten Lauveng Jørgensen
SV ønsker ikke noen forsinkelse av T-banen, sier to av SVs topptillitsvalgte i Oslo. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

– Nei til mer trikk og forsinket T-bane. Men ja til mer bil. Oslo Høyre bidrar ikke til miljødugnaden i byen

Oslo Høyre går til valg på en dårlig løsning for ny T-banetunnel, som vil forsinke utbyggingen med et ukjent antall år. Like dårlig er forsøket på å få dette til å framstå visjonært og nytenkende.

Publisert

Oslo Høyre har stort hastverk med å fjerne gratis aktivitetsskole for 16.000 barn, kutte i eiendomsskatten til byens mest bemidlede og å sette søppelhentingen ut på anbud igjen. Når det gjelder en kritisk investering i flere og hyppigere avganger på T-banenettet, har imidlertid partiet god tid.

På mange linjer blir T-banevognene stadig fullere, og faren er allerede der for passasjeravvisning før den nye T-banetunnelen står ferdig. Oslo Høyre forstår ikke at tunnelen haster.

Dobbelt så mange avganger

Men Høyre underslår også at en rekke ulike alternative tunneltraseer har vært vurdert. Et av Ruters alternativer er til forveksling lik den traseen Høyre nå har tegnet opp. Når byrådet har gått inn for den traseen det har, er det fordi de faglige utredningene peker på denne traseen. Den gir flest mulig reisende, kortest mulig reisetid for flest mulig og den beste effekten for byutvikling.

Det er bred enighet om at byen skal bygges og fortettes innenfra og ut, samtidig som vi konsentrerer veksten rundt gode kollektivknutepunkter. Med den traseen byrådet går inn for, blir det mulig å doble antallet avganger gjennom hele systemet. Ikke minst vil dette komme oslofolk utenfor indre Oslo til gode.

Les også: – Oslo Høyre ønsker at ny T-banetunnel skal gå til Grünerløkka, Sagene og Bislett

T-bane ved Ringen kino

Det er riktig at Oslo SV helst ønsket oss en T-banestasjon i hjertet av Grünerløkka, på Olaf Ryes plass. De faglige utredningene tydet imidlertid på at en slik løsning ville blitt mindre praktisk og tatt lengre tid å gjennomføre.

Til forskjell fra Høyre, har vi respekt for disse faglige vurderingene. Men heller ikke Høyres tegninger gir Grünerløkka en sentral T-banestasjon, når den plasseres ved Ringen. I forhold til Olaf Ryes plass, så blir byrådets plassering av stasjonen ved Nybrua nærmere enn Høyres forslag til plassering ved Ringen kino.

Nei til mer trikk, ja til bil

Hvis Oslo Høyre nå er opptatt av et bedre kollektivtilbud langs Ring 2, så er vi hjertens enig. Å bygge trikk langs ringen er likevel et mer fornuftig og rimeligere alternativ enn å endre T-banetunnelens trasé. Men selv om Oslo Høyre har tvilt seg fram til at de ikke vil legge ned trikken, så går partiet stadig imot alle utvidelser av dagens trikkenett. Det er en uforståelig gammeldags politikk.

Høyre styrte byen i 18 år fram til 2015. Det er i disse åra T-banetunnelen gikk fra å være en god idé til en presserende nødvendighet. Nå vil partiet dra i bremsen. Samtidig sier partiet nei til utvidelser av trikkenettet og ja til å åpne bilfrie gater for personbiler igjen.

Høyres regjering påtvinger Oslo-området økt biltrafikk og forurensing, gjennom den hodeløse E18-utbyggingen. I sum: Høyre spiller ikke på lag med den store miljødugnaden som nå skjer i Oslo. Partiet har lite å tilby foran høstens kommunevalg, annet enn reverseringer og forsinkelser av arbeidet for en grønnere og mer rettferdig by.

Powered by Labrador CMS