Daværende innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) besøker Mortensrud og Lofsrud skole for å snakke med politiet om utfordringer knyttet til områder i Oslo øst og sør, og politiets arbeid med dette. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix
Daværende innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) besøker Mortensrud og Lofsrud skole for å snakke med politiet om utfordringer knyttet til områder i Oslo øst og sør, og politiets arbeid med dette. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

– Barna ved Lofsrud skole fortjener bedre

Kostnadene ved å drifte en bydel som min er underkommunisert. Gjelda er betalt, men kriminell aktivitet vokste fram i skyggen av økonomiske utfordringer. Sosiale forskjeller har forsterket tendensen.

Publisert Sist oppdatert

NRK melder 2. desember om trusler og utpressing rundt Lofsrud skole. Barn slutter på skolen fordi de er utrygge. Det er vanskelig å slå kategorisk fast hva som ligger bak. Men området har hatt utfordringer over lengre tid. Og lokalpolitikere har gitt beskjed – lenge.

Vi klarer ikke løse utfordringene lokalt. Utfordringene er for komplekse til at bydelen kan løse det alene. Lokalt har vi rett og slett ikke virkemidlene som skal til. Derfor er ikke bydelens utfordringer kun en lokal utfordring. Utfordringene er nasjonale og krever nasjonale løsninger.

En skoleklasse er ikke en skoleklasse

Kostnadene ved å drifte en bydel som min er underkommunisert. Gjennom de ti-femten siste åra har bydelen kjempet mot harde økonomiske realiteter. Gjelda er betalt, men kriminell aktivitet vokste fram i skyggen av økonomiske utfordringer. Sosiale forskjeller har forsterket tendensen.

For å forstå bydelens spesielle behov, må vi gå dypere ned i bakgrunnstallene. Mange barn kan ikke norsk ved skolestart. Da hjelper det ikke med skolenormer tilpasset andre forhold. Legges barnevernssaker og sosial ulikhet på toppen, så forsterkes det hele. En skoleklasse er derfor ikke en skoleklasse. En bydel er ikke en bydel.

Vår felles kamp

Utfordringene i bydelen er vår felles kamp. Nasjonale myndigheter må derfor gå sammen med lokale myndigheter om en bred tiltakspakke til bydelen. Politikken som har vært ført, har ført oss inn i en uheldig situasjon.

Ny politikk kan derfor gi oss tilbake en trygg skolehverdag for alle elever ved Lofsrud skole. Men det må handles før det er for sent.

Uten samarbeid vil vi ikke lykkes. Samarbeid kreves på tvers av politiske ståsteder og på tvers av forvaltningsnivåer. Denne kampen krever mer av oss enn vi har levert så langt. For å lykkes, må ulike samfunnsaktører dra i samme retning og samhandle bedre. Kommer vi til kort, er ikke det alle andres feil. Barna ved Lofsrud skole fortjener bedre.