Siste sveis Grefsenveien. Foto: Sporveien
Siste sveis Grefsenveien. Foto: Sporveien

I dag åpner øvre Grefsenveien endelig for bil og buss i begge retninger

Sporveien markerer ferdigstillingen av trikkespor og holdeplasser med å dele ut gløgg og pepperkaker til beboere og reisende på Kjelsåsalléen holdeplass i morgentimene mandag morgen.

Publisert Sist oppdatert

Trikkespor er ferdig, fundamentplaten under skinnene er skiftet og holdeplassene står klare til bruk. Mandag 9. desember markerer Sporveien at den aller øverste delen av Grefsenveien åpner for trafikk med bil og buss i begge retninger mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass.

Lærlinger på Grefsenplatået. Foto: Sporveien
Lærlinger på Grefsenplatået. Foto: Sporveien

– En utfordring når vi skal oppgradere gamle og slitte trikkeskinner er at det er vanskelig å vite eksakt hvilken tilstand fundamentet under skinnene er i. Det viste seg at fundamentplaten under de gamle trikkeskinnene på Grefsenplatået og Kjelsås var i såpass dårlig forfatning at vi ble nødt til å støpe ny fundamentplate på hele strekningen – fra Platåveien til Kjelsåsalléen holdeplass. Vi tok imidlertid høyde for dette under planleggingen av arbeidene. Noe som gjør at vi har klart å holde oss innenfor planlagt anleggstid, sier Sporveiens prosjektleder Laila Nilssen.

Siste finish med fuging. Foto: Sporveien
Siste finish med fuging. Foto: Sporveien

Endret trafikkmønster

Anleggsarbeidene på Grefsenplatået og Kjelsås startet for fullt i begynnelsen av januar i år, med enkelte forberedende arbeider like før jul i fjor.

I januar ble det etablert enveiskjøring i Grefsenveien i sørgående retning til Storokrysset. Buss- og biltrafikken i retning Kjelsås ble omdirigert via Glads vei til Kjelsåsveien.

Snart slutt på gravemaskiner i Grefsenveien. Foto: Sporveien
Snart slutt på gravemaskiner i Grefsenveien. Foto: Sporveien

Takker for tålmodigheten

Anleggsarbeidene på Grefsenplatået og Kjelsås har pågått jevnt og trutt i de om lag 11 månedene som er gått siden anleggsstarten. Byggeleder Steinar Braaten i Sporveien vil gjerne takke beboerne på Grefsen og Kjelsås for tålmodigheten de har vist.

– Sporveien har forståelse for at det for mange er krevende å bo og ferdes i et område der det foregår anleggsarbeider. Det kan være utfordrende å komme seg frem dit man skal når det graves i veien og trafikkmønsteret endrer seg. Vi vil gjerne takke alle beboere og næringsdrivende for tålmodigheten i anleggsperioden. Vi håper alle i området vil synes at resultatet blir bra til slutt, sier han i et pressenotat.

Grefsenplatået holdeplass. Foto: Sporveien
Grefsenplatået holdeplass. Foto: Sporveien

Trikken tilbake våren 2020

Det som gjenstår av arbeider på Grefsenplatået og Kjelsås etter nyttår er å skifte kontaktledningen til trikkens kjørestrøm i sin helhet. Det skal monteres strømledninger til trikken på hele strekningen i den øvre delen av Grefsenveien, fra Platåveien til Kjelsåsalléen holdeplass. Det skal også skiftes ut enkelte kontaktledningsmaster som holder strømledningene til trikken på plass.

I løpet av våren 2020 er det planlagt ferdigstillelse av hele strekningen i Grefsenveien mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass, samt strekningen mellom Storo og Disen. De nye trikkene som er bestilt til Oslo er planlagt levert for testkjøring i hovedstaden i 2020 og 2021.

Grefsenveien ferdig oppgradert mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass. Foto: Sporveien
Grefsenveien ferdig oppgradert mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass. Foto: Sporveien

Inn- og utkjøringsmuligheten fra Grefsenveien til Storokrysset er fortsatt stengt, og trikken kommer tilbake til Grefsen og Kjelsås først til våren.

Endringer for buss fra 9. desember

Tidligere har bussene på Grefsen og Kjelsås vært nødt til å benytte Kjelsåsveien i stedet for Grefsenveien på sin vei i retning Kjelsås. Nå kan bussene igjen kjøre i Grefsenveien, i begge retninger.

Buss for trikk 11B: Kjører Grefsenveien i begge retninger hele veien mellom Storo og Kjelsås. Omkjøring via Kjelsåsveien retning Kjelsås opphører. Linje 11B vil ikke lenger stoppe ved Brannvaktveien, Lyngåsveien og Myrerskogveien. Glads vei, Grefsenplatået og Grefsen stadion betjenes i begge retninger.

Buss 25: Retning Majorstua må det kjøres via Lyngåsveien og Grefsenveien. Myrerskogveien vil fortsatt være stengt frem til sommeren 2020. Stopper ikke lenger ved Myrerskogveien, men vil stoppe ved Grefsen stadion. Retning Tonsenhagen/Lørenskog kjøres som i dag via Glads vei.

Buss 56/56B: Ingen endring i kjøretraseer.